Form of Work
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Author
Biegańska-Marecik Róża
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
2 results Filter
E-book
In basket
Rosnąca świadomość społeczna o istotnej roli pożywienia w utrzymaniu i poprawie zdrowia oraz walorów życia powoduje zainteresowanie konsumentów jakością spożywanych posiłków. Rola owoców i warzyw jako składnika diety w tym względzie jest bezsprzeczna. Warzywa kapustowate, w tym szczególnie jarmuż, są źródłem wielu związków o wysokiej aktywności biologicznej. Należą do nich m.in. związki fenolowe, karotenoidy oraz glukozynolany, wykazujące działanie przeciwnowotworowe. Ograniczenie wpływu zabiegów procesu technologicznego na cechy przetwarzanych surowców można uzyskać poprzez zastosowanie minimalnego przetwarzania owoców i warzyw. Technologie minimalnego przetwarzania są nowoczesnymi technikami, które pozwalają na uzyskanie żywności o trwałości wystarczającej do umożliwienia jej dystrybucji, a jednocześnie spełniającej potrzeby konsumenta w zakresie wygody i wysokiej jakości produktów. Jednakże w literaturze jest niewiele danych na temat wpływu zabiegów stosowanych w technologii minimalnego przetwarzania, w tym pakowania w atmosferze o wysokiej zawartości tlenu, na zawartość związków biologicznie aktywnych w produkcie. Celem pracy było zbadanie wpływu zabiegów procesu technologicznego oraz warunków pakowania i przechowywania w atmosferze modyfikowanej, ze szczególnym uwzględnieniem atmosfery wysokotlenowej, na jakość sensoryczną, mikrobiologiczną oraz zmiany zawartości związków biologicznie aktywnych jarmużu o małym stopniu przetworzenia. Badanym materiałem był świeży jarmuż (Brassica oleracea L. var. acephala DC.), zielony – odmiany Refleks oraz czerwony – odmiany Redbor. Realizację celu oparto o aktualne metody badawcze i analityczne umożliwiające m.in.: pakowanie z wykorzystaniem różnych opakowań i składów atmosfery, śledzenie zmian stężenia gazów wewnątrz opakowania z minimalnie przetworzonym produktem, ocenę stopnia skażenia mikrobiologicznego surowca, a także obserwację związków biologicznie aktywnych w oparciu o metody chromatograficzne. Zebrane wyniki poddano analizie statystycznej potwierdzającej lub wykluczającej istotny wpływ badanych czynników na wyróżniki jakości oraz wskazującej korelacje pomiędzy parametrami. W pracy przedstawiono wyniki dotyczące jakości sensorycznej oraz mikrobiologicznej jarmużu zapakowanego i przechowywanego w atmosferze modyfikowanej o różnej zawartości tlenu i ditlenku węgla, w tym atmosfery wysokotlenowej, przy zastosowaniu materiałów opakowaniowych o przepuszczalności tlenu od 1,5 do 3000 cm3/m2/24 h·atm, litych bądź poddanych mikroperforacji. Ponadto zbadano wpływ wybranych warunków pakowania na profil oraz zawartość związków fenolowych, glukozynolanów, karotenoidów, witaminy C oraz siarkowych związków lotnych. Badania ukierunkowano na wybór zarówno atmosfery wysokotlenowej jak i niskotlenowej w celu porównania ich wpływu na różne aspekty jakości jarmużu o małym stopniu przetworzenia. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że najlepsze warunki pakowania i przechowywania jarmużu o małym stopniu przetworzenia uzyskuje się poprzez połączenie zastosowania atmosfery wysokotlenowej o składzie 80/10/10 (%O2/%CO2/%N2) oraz materiału opakowaniowego o przepuszczalności tlenu 3000 cm3/m2/24h*atm. Wymienione warunki pakowania, wraz z obróbką wstępną jarmużu roztworem kwasów askorbinowego i cytrynowego, pozwoliły na obniżenie aktywności fizjologicznej, uzyskanie wysokiej jakości sensorycznej oraz ograniczenie skażenia mikrobiologicznego produktu w czasie 12 dni przechowywania. Połączenie obróbki roztworem kwasów organicznych oraz pakowania w atmosferze wysokotlenowej umożliwiło zmniejszenie skażenie mikrobiologicznego jarmużu, porównywalne lub istotnie wyższe od zastosowania obróbki wodą chlorowaną. Ponadto wskazane warunki obróbki i pakowania pozwoliły na zachowanie wysokiej zawartości związków fenolowych w produkcie. Wysoką retencję glukozynolanów uzyskano przy zastosowaniu niskotlenowej atmosfery modyfikowanej, natomiast ograniczenie strat karotenoidów w większym stopniu uwarunkowane było większą przepuszczalnością materiału opakowaniowego uzyskiwaną poprzez wykorzystanie mik (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Temat: Badania starzeniowe ; Superconductivity ; Model matematyczny ; Promieniowanie podczerwone ; Żarówka ; Luminofor ; Strumień świetlny ; Wiązka laserowa ; Długość fali promieniowania ; Gęstość mocy ; Optyka cienkowarstwowa ; Filtr interferencyjny ; Destruktywne oddziaływanie UV ; Materiały optyczne ; Filtry barwne ; Lutospawanie ; Staw skokowy ; Obrazowanie ; Układy programowalne ; Naświetlanie roślin ; Chlorofil ; Wymiana gazowa ; Fotomorfogeneza ; Współczynnik odbicia ; Współrzędne trójchromatyczne ; Cykl cyrkadialny ; Cyrkadialne wielkości promieniste ; Obliczanie rozkładów natężenia oświetlenia ; Materiały włókiennicze ; Współczynniki barierowości przed UV ; Skuteczności oddziaływania bilogicznego UV ; Światło spolaryzowane ; Pomiary spektroradiometryczne ; Błędy pomiaru ; Identyfikacja barw ; Doświetlanie roślin ; Diody LED ; Rośliny rabatowe ; SPAD ; CCM ; Promieniowanie optyczne ; Technologiczne temperaturowe źródła promieniowania ; Ocena zagrożenia oczu i skóry ; Sztuczne promieniowanie optyczne ; Ekspozycja zawodowa ; Wymagania prawa ; Światło naturalne i sztuczne ; Lampa LED ; Reflektory samochodowe ; Wiązka świetlna ; Kryptochrom ; Fototropina ; Fitochrom ; Karotenoidy ; Obróbka laserowa ; Pigmenty ceramiczne ; Zdobienie laserowe ; Impuls laserowy ; Wiązka gaussowska ; Prawa podobieństwa układów ogniskujących ; UPF ; Tekstylia ochronne ; Absorbery UV ; Niskociśnieniowa rtęciowa lampa wyładowcza ; Sprawność świetlna ; Układ zapłonowy ; Simulink ; Oświetlenie dzienne w budynkach ; Narzędzia projektowania ; Sucha masa ; Lampy WLS ; Paterowanie laserowe ; Farba ceramiczna ; Pigment mineralny ; Ceramika ; Właściwości barierowe dla UV ; Właściwości antybakteryjne ; Irradiation ; Accelerator ; Promieniowanie UV ; Fotosynteza ; Boundary Element Method ; Infinite Elements ; Optical Tomography ; Temperatura barwowa ; Spawanie
W „Pracach Instytutu Elektrotechniki” publikowane są oryginalne artykuły naukowe, prace przeglądowe, prace habilitacyjne i skrócone prace doktorskie z zakresu szeroko pojętej elektrotechniki. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1951 roku. Początkowo zawierało artykuły oparte na wykonanych w Instytucie Elektrotechniki badaniach tak teoretycznych jak i doświadczalnych. Obecnie na łamach "Prac IEL" bardzo często goszczą autorzy spoza Instytutu – z kraju i zagranicy. Wszystkie artykuły naukowe zgłoszone do publikacji w czasopiśmie były zawsze recenzowane.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again