Form of Work
Artykuły
(8)
Publikacje naukowe
(8)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Author
Bartoszak Magdalena
(1)
Bem Marta
(1)
Chańko Anna
(1)
Kalkowska Magda
(1)
Krysztofik-Gogol Elżbieta
(1)
Leek Joanna
(1)
Nikitorowicz Jerzy (1951- )
(1)
Nowakowska-Buryła Ilona
(1)
Pawlak Mirosław
(1)
Wołyniec Emilia
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(9)
Time Period of Creation
2001-
(8)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(9)
German
(1)
Subject
Kompetencje międzykulturowe
(6)
Edukacja międzykulturowa
(5)
Wielokulturowość
(5)
Kompetencje społeczne
(2)
Komunikacja międzykulturowa
(2)
Dzieci
(1)
Imigracja
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kompetencje kluczowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Odmienność kulturowa
(1)
Organizacja pracy
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Program nauczania
(1)
Przestępczość
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rodzice
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Szkoły
(1)
Taniec
(1)
Zwalczanie
(1)
Subject: time
2001-
(6)
Subject: place
Polska
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(8)
Artykuł z pracy zbiorowej
(7)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(8)
Socjologia i społeczeństwo
(6)
Historia
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
10 results Filter
Article
In basket
E-book
In basket
Prezentujemy Państwu kolejny numer naszego czasopisma, który zgodnie z przyjętą przez nas koncepcją, jest bardzo zróżnicowany tematycznie i prezentuje różne aspekty zarządzania. Zależy nam na tym, by przedstawiać możliwie kompleksowo współczesne nauki o zarządzaniu i promować wyniki badań z różnych dziedzin, ilustrując złożoność dyscypliny naukowej, którą się zajmujemy. Tym razem polecamy Państwu między innymi dociekania naukowe na tak podstawowy dla współczesnego zarządzania problem, jak możliwość implementowania koncepcji zarządzania do instytucji publicznych. Fundamentów zarządzania dotyczą też artykuły poświęcone postawom przywódczym i kompetencjom społecznym. Żywimy nadzieję, że interesujące dla Czytelników okażą się też publikacje skoncentrowane na wybranych, ale w każdym przypadku kluczowych sferach i aspektach zarządzania. Dotyczy to zarządzania zarówno logistycznego, jak i marketingowego. Nie mniej istotne dla funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw wydają się zagadnienia zarządzania projektami oraz organizacja procesów informatycznych. Sądzimy, że zaprezentowane szerokie spektrum zagadnień dobrze ilustruje złożoność problematyki, przed jaką stają zarządzający współczesnymi organizacjami. Konsekwentnie i tym razem zamieszczamy artykuły teoretyczne, dotyczące rozważań modelowych, opartych na studiach literaturowych, a także te prezentujące wyniki badań empirycznych. Sądzimy, że to również przyczynia się do rozwoju nauk o zarządzaniu w różnych, wzajemnie dopełniających kierunkach. Zachęcając do publikowania na naszych łamach, w imieniu redakcji życzę Państwu interesującej, wartościowej lektury. Andrzej Kaleta
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Celem i misją czasopisma Konińskie Studia Językowe jest stworzenie platformy do dyskusji na temat osiągnięć oraz wyzwań stojących przed naukowcami zajmującymi się językami w ujęciu stosowanym. Adresatem czasopisma są zarówno doświadczeni, jak i początkujący badacze języków, językoznawcy stosowani, dydaktycy, tłumacze, kulturoznawcy i wszyscy ci, którzy traktują język jako podstawowy przedmiot swoich badań. Motywem przewodnim i osią spajającą pracę redakcji jest refleksja nad językiem. W tej szerokiej formule mieści się zarówno podejście ściśle językoznawcze, jak również pedagogiczne czy kulturowe. Mamy nadzieję, że tak zarysowana wizja czasopisma pozwoli nam wypełnić znaczącą lukę na polskim rynku czasopism naukowym. Przyjmując jednoznacznie językoznawczy punkt odniesienia, zakładamy jednocześnie, że szeroki wachlarz odniesień do badań językowych, od praktyki edukacyjno-translatorskiej po kulturowo uwarunkowane użycie języka w mediach, jest niezbędny dla całościowego podejścia do badań językowych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again