Forma i typ
Artykuły
(67)
Publikacje naukowe
(31)
Książki
(9)
Publikacje fachowe
(6)
Publikacje popularnonaukowe
(4)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Dostępność
dostępne
(7)
wypożyczone
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(9)
Autor
Kuszak Kinga
(2)
Milewski Stanisław (1956- )
(2)
Płuska Katarzyna
(2)
Adler Ronald B. (1946- )
(1)
Bochno Ewa
(1)
Bolińska Marta
(1)
Brożek Adam. (edukacja)
(1)
Błasiak-Tytuła Marzena
(1)
Błażejewski Mateusz
(1)
Błeszyński Jacek (1963- )
(1)
Cylulko Paweł (1963- )
(1)
Danielewicz Dorota
(1)
Dobkowska Joanna. (językoznawstwo)
(1)
Dąbrowska Anna
(1)
Dąbrowska Anna (pedagog)
(1)
Giermakowska Alicja (1954- )
(1)
Gmurzyńska Beata
(1)
Grudzińska Katarzyna
(1)
Górecka Anna
(1)
Habrajska Grażyna
(1)
Harmonia Universalis
(1)
Jaros Irena
(1)
Jocz Artur (1963- )
(1)
Jurek Anna
(1)
Kaczorowska-Bray Katarzyna
(1)
Kania Magdalena
(1)
Kiliańska-Przybyło Grażyna
(1)
Klichowski Michał
(1)
Kloskowska Adriana
(1)
Konieczna Iwona
(1)
Kosińska Ewa (psycholog)
(1)
Kostrzewa Sławomir
(1)
Kowalska Klaudia
(1)
Krantz Patricia J
(1)
Kraszkiewicz Joanna
(1)
Kurowska Marlena
(1)
Lalewicz Janusz (1939-1985)
(1)
Langdon Henriette W
(1)
Lubomirska Anna
(1)
Maculewicz Aneta
(1)
Marcjanik Małgorzata (1950- )
(1)
Masłowska Monika
(1)
McClannahan Lynn E
(1)
Minczakiewicz Elżbieta Maria
(1)
Moczkodan Rafał (1975- )
(1)
Moskal Anna
(1)
Mysior Radosław
(1)
Mądry-Kupiec Małgorzata
(1)
Nosko-Goszczycka Magdalena
(1)
Nowak Barbara
(1)
Oelszlaeger-Kosturek Beata
(1)
Orłowska-Popek Zdzisława
(1)
Pardej Katarzyna
(1)
Pawluk-Skrzypek Agnieszka
(1)
Piotrowska-Madej Klaudia
(1)
Pisula Ewa (1964- )
(1)
Proctor Russell F
(1)
Przybyszewska Dominika
(1)
Płonka Anna (logopeda)
(1)
Rosenfeld Lawrence B. (1944- )
(1)
Rostańska Eugenia
(1)
Rusiecki Mieczysław (1932- )
(1)
Sacharczuk Joanna
(1)
Sambor Barbara
(1)
Seidler Peter
(1)
Skibski Krzysztof
(1)
Skoczylas Grażyna
(1)
Smolińska Katarzyna (pedagog)
(1)
Stępień-Rejszel Kamila Olga
(1)
Surma Barbara
(1)
Towne Neil. (1928- )
(1)
Urbanek Bogdan (1946- )
(1)
Walczak Bogdan (1942- )
(1)
Warchał Mateusz (1978- )
(1)
Zarzycka-Kożuszek Agnieszka
(1)
Łukasik Joanna
(1)
Żelazna Monika
(1)
Żurek Sławomir Jacek (1967- )
(1)
Żychowicz Agnieszka
(1)
Žovinec Erik
(1)
Rok wydania
2020 - 2021
(7)
2010 - 2019
(67)
2000 - 2009
(4)
1970 - 1979
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(46)
Kraj wydania
Polska
(79)
Język
polski
(79)
Odbiorca
Nauczyciele
(4)
Nauczyciele języka polskiego
(2)
Szkoły podstawowe
(2)
Klasa 6.
(1)
Logopedzi
(1)
Rodzice
(1)
Szkoły ponadpodstawowe
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Szkoły średnie
(1)
Temat
Komunikacja werbalna
(75)
Kompetencje komunikacyjne
(7)
Mowa
(6)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(6)
Dzieci
(5)
Język polski
(5)
Nauczyciele
(5)
Uczniowie
(5)
Dziecko autystyczne
(4)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(4)
Dziecko z zaburzeniami mowy
(4)
Etykieta językowa
(4)
Język dziecka
(4)
Język polski (przedmiot szkolny)
(4)
Językoznawstwo
(4)
Komunikacja społeczna
(4)
Rozmowa
(4)
Zaburzenia mowy
(4)
Dziecko
(3)
Kompetencje kluczowe
(3)
Komunikacja interpersonalna
(3)
Komunikacja niewerbalna
(3)
Korekcja mowy
(3)
Logopedia
(3)
Młodzież
(3)
Nauczanie
(3)
Pragmatyka lingwistyczna
(3)
Psycholingwistyka
(3)
Szkolnictwo
(3)
Uczenie się
(3)
Wychowanie
(3)
Afazja dziecięca
(2)
Agresywność
(2)
Akty mowy
(2)
Autyzm
(2)
Diagnoza logopedyczna
(2)
Dwujęzyczność
(2)
Dysleksja i dysgrafia
(2)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(2)
Edukacja medialna
(2)
Filologia polska
(2)
Interakcje społeczne
(2)
Internet
(2)
Język
(2)
Komunikacja językowa
(2)
Komunikacja wspomagająca
(2)
Kultura języka
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Nauczyciele nauczania początkowego
(2)
Rehabilitacja medyczna
(2)
Relacje międzyludzkie
(2)
Rynek pracy
(2)
Socjolingwistyka
(2)
Specjalne potrzeby komunikacyjne
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Uczniowie klas początkowych
(2)
Zaburzenia zachowania
(2)
Świadomość językowa
(2)
Absolwenci szkół średnich
(1)
Biblioteka
(1)
Biblioterapia
(1)
Błędy fonetyczne
(1)
Copywriting
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czytanie
(1)
Czytanie ze zrozumieniem
(1)
Czytelnictwo dziecięce
(1)
Dialekty i regionalizmy
(1)
Dogoterapia
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Dorośli
(1)
Dziecko niedosłyszące
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko niewidome
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(1)
Dziecko z zespołem Aspergera
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Emotikony
(1)
Filozofia języka
(1)
Godzina wychowawcza
(1)
Hipertekst i hipermedia
(1)
Hipoterapia
(1)
Interferencja językowa
(1)
Język angielski
(1)
Język potoczny
(1)
Język środowiskowy
(1)
Język środowiskowy polski
(1)
Języki
(1)
Kapitał kulturowy
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Komunikowanie się
(1)
Konflikty
(1)
Korpus językowy
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura
(1)
Kultura żywego słowa
(1)
Lateralizacja
(1)
Liczby
(1)
Temat: czas
2001-
(32)
1901-2000
(6)
1989-2000
(5)
1918-1939
(1)
1945-1989
(1)
Temat: miejsce
Polska
(8)
Białystok (woj. podlaskie)
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Słowacja
(1)
Województwo mazowieckie (1999- )
(1)
Województwo podlaskie (1999- )
(1)
Województwo łódzkie (1999- )
(1)
Województwo świętokrzyskie (1999- )
(1)
Gatunek
Artykuł problemowy
(26)
Artykuł z pracy zbiorowej
(25)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(15)
Artykuł fachowy
(4)
Artykuł z czasopisma naukowego
(4)
Case study (studium przypadku)
(2)
Raport z badań
(2)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z czasopisma filologicznego
(1)
Literatura dziecięca
(1)
Podręcznik
(1)
Poradnik
(1)
Poradniki
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Zadania i ćwiczenia [Typ publikacji]
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(35)
Językoznawstwo
(15)
Psychologia
(10)
Socjologia i społeczeństwo
(9)
Medycyna i zdrowie
(5)
Media i komunikacja społeczna
(3)
Nauka i badania
(2)
Filozofia i etyka
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Literaturoznawstwo
(1)
79 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Komunikacja i porozumienie / Beata Gmurzyńska // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2010, nr 9, s.21.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Jestem tym co do mnie mówisz / Janina Janowska // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 2, s.24-29.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: Język jako środek komunikacji, myślenia i autoregulacji. Użycie języka w funkcji komunikacyjnej. Kody: językowy i parajęzykowy. Komunikacja werbalna i pozawerbalna, znaczenie komunikacji pozawerbalnej w procesie porozumiewania się.
Brak okładki
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Udana rozmowa z uczniem jest możliwa / Joanna Łukasik // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2010, nr 4, s.60-66.
Streszczenie: Metody rozmowy z uczniem służące efektywniejszemu nauczaniu i wychowaniu.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 44090 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 38966 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Jak porozumiewamy się ze sobą? / Joanna Kraszkiewicz // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2010, nr 9, s. 13.
Streszczenie: Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na godzinie wychowawczej, na lekcji bibliotecznej lub na zastępstwie.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 14599 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: Badania dotyczące chęci komunikowania się w kontekście języka drugiego /obcego na świecie. Sprawdzenie opinii i wyobrażeń uczniów na temat pewnych elementów procesu komunikacyjnego oraz uświadomienie im czynników, które mogą wpływać na sukces lub niepowodzenie w komunikacji z innymi. Wnioski z badań w których brali udział uczniowie ze szkół średnich technicznych województwa śląskiego którzy odznaczali sie słabą kompetencją komunikacyjną w języku angielskim.
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 161-166. - Podręcznik akademicki dla studentów kierunków filologicznych, dziennikarskich, zarządzania i marketingu, kulturoznawstwa
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 41419 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej