Form of Work
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Author
zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
Country
Poland
(1)
Language
Polish
(1)
1 result Filter
E-book
In basket
Artykuł przedstawia korzenie EPS w dwóch wymiarach: wschodnim i południowym. Omówiono w nim dwufazową ewolucję polityki, przeprowadzonych jej zmian, scharakteryzowano jej warunki i szukano odpowiedzi na pytania: Czy EPS ma obecnie rację bytu, czy UE powinna się z niej wycofywać czy bardziej angażować? Czy powinna zmienić założenia warunku KE: „więcej za więcej”? Jako dowód skutecznego wykorzystania działań UE podczas procesów transformacji podaje się przykład państw Europy Środkowej i Wschodniej. Sugeruje się rozwiązania prowadzące do utworzenia stref wolnego handlu rynków państw objętych EPS. Podkreśla się ważny aspekt EPS, jakim jest zróżnicowanie rozwoju, za czym idzie koszt pracy, inne rozwiązania prawne i instytucjonalne, a także zróżnicowanie strukturalne rynków. Zwraca się również uwagę na rewolucję w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych, które stanowią jeden z warunków upodabniania się modeli konsumpcyjnych w poszczególnych państwach bez względu na ich poziom rozwoju.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again