Status
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Author
Czerny Anna Ludwika
(1)
Grodź Iwona
(1)
Grzybowski Konstanty (1901-1970)
(1)
Heistein Józef
(1)
Lewicki Marian Wstęp
(1)
Machiavelli Niccolo (1469-1527)
(1)
Maver Giovanni
(1)
Olek-Redlarska Zofia (1955- )
(1)
Ożóg-Winiarska Zofia
(1)
Papini Govanni
(1)
Polo Marko
(1)
Rzymowski Wincenty (1883-1950)
(1)
Rzymowski Wincenty Przekł
(1)
Sapegno Natalino
(1)
Strągowska Joanna
(1)
Taraborrelli Chiara
(1)
Ugniewska Joanna
(1)
Wybór Wojciech oprac
(1)
Zieliński Andrzej
(1)
Ścisłowska Żaneta
(1)
Żaboklicki Krzysztof (1934- )
(1)
Year
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(4)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
1950 - 1959
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
14 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29179 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6983 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27834 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30403 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1904 (1 egz.)
Book
In basket
Historia literatury włoskiej / Tomasz Żaboklicki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 409 s., [64] s. tabl. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 385-394.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43169 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16041 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22065 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32078 (1 egz.)
E-book
In basket
Il volume "Un Dante polacco. Saggio sulla ricezione della figura e dell’opera dantesca in Polonia, dal Quattrocento a Miłosz" introduce le principali tendenze della ricezione della "Divina Commedia" di Dante Alighieri in Polonia. L’autrice, che ripercorre le vicende di suddetta ricezione dal Rinascimento fino alla fine del XX secolo, dimostra quanto sia stato intenso e di lunga durata l’influsso dei motivi danteschi sulla poesia, sulla prosa e sul pensiero di alcuni tra i più conosciuti scrittori polacchi, soffermandosi in particolare sul lento processo di assimilazione grazie al quale Dante e la sua opera sono entrati a far parte della cultura polacca. ********* Polski Dante. Recepcja postaci i twórczości Dantego w kulturze polskiej od wieku XV po Miłosza Tom przybliża główne nurty recepcji "Boskiej Komedii" Dantego Alighieri w Polsce. Autorka, poddając analizie odczytania tego dzieła od renesansu aż po koniec wieku XX, udowadnia, jak silny i długofalowy był wpływ zaczerpniętych z niego motywów na twórczość poetycką, prozatorską i myśl polskich pisarzy. Zwraca także uwagę na proces asymilacji, w wyniku którego Dante i jego dzieło stały się częścią polskiej kultury. Seria "Studia Interkulturowe / Intercultural Studies" powstała z myślą o upowszechnianiu prac naukowych z różnych dziedzin nauk humanistycznych (literaturoznawstwo, kulturologia/kulturoznawstwo, historia, historia sztuki, politologia, stosunki międzynarodowe, lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka itd.) w aspekcie interkulturowym. Interkulturowość rozumiana jest przy tym jako szeroko rozumiany dialog – literatur, kultur oraz języków. Seria jest adresowana do naukowców i ekspertów oraz wszystkich osób zainteresowanych podejmowaną w niej problematyką. Wśród wydanych i planowanych tomów czytelnicy znajdą monografie, tomy zbiorowe oraz materiały z konferencji naukowych lub eksperckich. Seria wychodzi pod redakcją naukową Magdaleny Latkowskiej. W serii dotychczas ukazały się: tom 1 – Joanna Piotrowska, Fiodor Winokurow (red.), Prasa w rosyjskim procesie historycznoliterackim (The Press in the Russian Historical-Literary Process); tom 2 – Helmut Wagner, Moja Europa. Konstrukcja i przyszłość Unii Europejskiej (My Europe. The Structure and the Future of the European Union); tom 3 – Chiara Taraborrelli, Un Dante polacco. Saggio sulla ricezione della figura e dell’opera dantesca in Polonia, dal Quattrocento a Miłosz (A Polish Dante. An Essay on the Reception of Dante’s Figure and Works in Poland, from the 15th Century to Miłosz). Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode). ********* A Polish Dante. An Essay on the Reception of Dante’s Figure and Works in Poland, from the 15th Century to Miłosz The book is an introduction to the reception of Dante Alighieri’s "Divine Comedy" in Poland and its main trends, from the Renaissance to the end of the 20th century. The author strives to prove how deep and long-lasting the influence of Dante’s work was on many renowned Polish writers, poets, and thinkers, with a focus on the slow but steady process of assimilation through which Dante and his masterpiece have become part of Polish culture. The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0 PL) (full license available at: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode). ********* Chiara Taraborrelli (ORCID 0000-0002-0261-2794) – è laureata con lode in Filologia, Linguistica e Tradizioni Letterarie (Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali, Università “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara) con una tesi incentrata sulla ricezione della Commedia di Dante in Polonia. Attualmente è dottoranda in Letteratura all’Università di Varsavia. --------- Chiara Taraborrelli (ORCID 0000-0002-0261-2794) – doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę magisterską poświęconą recep (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again