Form of Work
Książki
(13)
Artykuły
(6)
Publikacje naukowe
(3)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
available
(11)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Author
Piorunek Magdalena
(2)
Sołtysiak Teresa (1952- )
(2)
Adama Mickiewicza Uniwersytet im (Poznań )
(1)
Brańka Zofia
(1)
Breitkopf Elżbieta
(1)
Ciczkowska-Giedziun Małgorzata
(1)
Ciążela Helena
(1)
Frączek Zofia
(1)
Gaś Zbigniew B
(1)
Jaworowska Mirosława
(1)
Kanclerz Bożena
(1)
Kiliszek Ewa
(1)
Kozielska Joanna
(1)
Kruszewski Tomasz (1973- )
(1)
Latoś Agnieszka
(1)
Orłowska Małgorzata
(1)
Piaseczna Beata
(1)
Polkowski Tomasz
(1)
Płowiec Kamila
(1)
Rajewska de Mezer Joanna
(1)
Raś Danuta
(1)
Skowrońska-Pućka Agnieszka
(1)
Suchodolski Bogdan (1903-1992)
(1)
Szluz Beata
(1)
Słupska Kamila
(1)
Tazbir Stanisław (1892-1978)
(1)
Walasek Stefania
(1)
Wroczyński Ryszard (1909-1987)
(1)
Wydawnictwo Adam Marszałek
(1)
Wydawnictwo Edukacyjne Akapit
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łabuć-Kryska Irena
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
1970 - 1979
(1)
1950 - 1959
(1)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(20)
English
(1)
Audience Group
Pracownicy socjalni
(1)
Subject
Młodzież
(15)
Opieka społeczna
(8)
Dziecko
(5)
Rodzina
(5)
Niedostosowanie społeczne
(3)
Wykluczenie społeczne
(3)
Młodzież szkolna
(2)
Samodzielność (psychol.)
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Wychowankowie domów dziecka
(2)
Aktywizacja społeczna
(1)
Amatorski ruch artystyczny
(1)
Asystenci rodzin
(1)
Bezdomność
(1)
Biblioterapia
(1)
Działalność charytatywna
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Ewaluacja
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Jakość usług
(1)
Jakość życia
(1)
Ludzie starzy
(1)
Młodzież trudna
(1)
Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Opieka paliatywna
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pogotowie opiekuńcze
(1)
Polityka publiczna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Poradnictwo
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Postawy
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Praca socjalna
(1)
Przestępczość
(1)
Socjalizacja
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Ubóstwo
(1)
Wielkopolska
(1)
Więźniowie
(1)
Wolontariusze
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Wychowannie w rodzinie
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(3)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Edukacja i pedagogika
(1)
21 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44686 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ISSN 0083-4254 nr 198)
Nazwy aut. s. 575-576. - Bibliogr. przy pracach. - Dla studentów specjalności pedagogicznych i pracy socjalnej. - Finansowanie: Wydział Studiów Edukacyjnych. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). - Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści także ang
Streszczenie: Przedstawiono obszary wspierania rodzin w Polsce ukazując zarówno problemy ogólne, jak i szczegółowe. Omówiono m. in. sytuacje kryzysu w rodzinie, dezorganizację rodziny w Polsce po 1989 r., odraczanie ról małżeńskich i rodzicielskich, kryzys dialogu w rodzinie, pomoc bezrobotnym w Polsce, zapotrzebowanie na pomoc psychologiczno-pedagogiczną i socjalną na wsi, zadania asystentów rodziny, sieroctwo, streetworking, socjalizację dorastających dziewcząt, potrzebę poradnictwa egzystencjalnego, poradnictwo kariery. Poruszono też zagadnienia: poradnictwa rodzinnego opartego na ekologicznym modelu promującym odporność psychiczną, potrzeby pomocy rodzinnym opiekunom seniorów, problemów nastoletnich matek, poradnictwa postadopcyjnego, rodzicielstwa osób chorych na schizofrenię, konsekwencji rozłąki z rodzicem spowodowanej migrację lub rozwodem, pediatrycznej opieki paliatywnej, i inne. Podsumowano projekt "Profesjonalny senior - wolontariusz w organizacji pozarządowej" we Wrocławiu. Znalazły się tu również opracowania empiryczne dotyczące np. stylów przywiązania kobiet będących w związkach partnerskich, poziomu wsparcia udzielanego gimnazjalistom z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 43504 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Zawiera rozdział: Instytucjonalne formy opieki nad dziećmi i młodzieżą w Wielkopolsce w II Rzeczypospolitej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40709 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Artykuły dot. m.in.: jakości życia człowieka jako płaszczyzny aksjologicznej w systemie edukacji, poszukiwań wartościowej edukacji, młodzieży i Dekalogu, systemów wartości młodzieży na przełomie wieków, antropologii i pedagogiki auxiliarnej, miejsca współczesnej rodziny w systemie opiekuńczo-wychowawczym, możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy dziecku i rodzinie w systemie oświaty, wykorzystywania literatury dziecięcej w biblioterapii dorosłych, języka migowego w komunikacji z dzieckiem niesłyszącym, wychowania językowego uczniów w młodszym wieku szkolnym, pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwoju i trudnościami w nauce. 1 art. w jęz. słowackim o koncepcjach wychowania człowieka dla sztuki i muzyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39930 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 43474 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14430 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14127 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 281)
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45754 (1 egz.)
Book
In basket
(Opieka i Wychowanie Dzieci ISSN Młodzieży i Ludzi Starszych 4)
Streszczenie: Przedstawiono: pedagogiczne aspekty we mnie, poczucie tożsamości młodzieży, respektowanie praw dziecka w opinii uczniów (13-15 lat badania w 1999 r.), wiedzę młodzieży o zdrowiu (na przykł. LO w Krakowie), rozwijanie umiejętności interpersonalnych uczniów (z propozycjami ćwiczeń), empatię dzieci z dysfunkcją narządu ruchu i lekko upośledzonych umysłowo i ich relacje z dorosłymi (badania uczniów klas integracyjnych w młodszym wieku szkolnym w l. 1998-2000), pracę z dzieckiem dyslektycznym, sytuację szk. dzieci z rodzin patologicznych (badania w Krakowie w r. szk. 1997/98), rolę turystyki rodzinnej, pomoc rodzinie zagrożonej w Tarnowie, działalność amatorskich zespołów folkloryst. (animacja kulturalna, cechy instruktorów), instytucje wspierające ludzi starszych w Krakowie, pedagogiczny zakres opieki paliatywnej (hospicyjnej).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37604 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 169-176.
Streszczenie: W części teoretycznej omówiono specyfikę wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i funkcjonowania tych placówek w Polsce oraz założenia, formy biblioterapii i konstrukcję działań biblioterapeutycznych w instytucjach wychowania zastępczego. W części badawczej przedstawiono badania własne o charakterze quasi-eksperymentu biblioterapeutycznego przeprowadzone w l. 1999-2002 wśród wychowanków toruńskich placówek opiekuńczo-wychowawczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39916 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: W ref. omówiono m.in.: problemy socjalizacji w dobie transformacji; wartości młodzieży; standardy ewaluatywne a zachowania przestępcze; konflikty młodzieży z otoczeniem; funkcjonowanie młodzieży upośl. umysłowo w stopniu lekkim; sytuację studentów niepełnosprawnych w Krakowie; przestępczość nieletnich w Polsce i w Poznaniu w l. 1989-93; bezrobocie jako źródło zagrożenia rozwoju; sytuację opiek.-wychowawczą dzieci kobiet pozbawionych wolności; uzależnienie od gier komputerowych; prostytucję nieletnich dziewcząt; satanizm; bezradność komunikacyjną dzieci samotnych matek; znęcanie się nad dzieckiem w rodzinie; próby samobójcze dzieci i młodzieży w l. 1994-96 na podst. danych Szpitala Psychiatr. w Toruniu. =
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35471 (1 egz.)
E-book
In basket
Monografia koncentruje się wokół zagadnień istotnych dla wychowania i profilaktyki zachowań ryzykownych pod względem teoretycznym i praktycznym. Omawia rolę wartości w procesie dojrzewania osobowego oraz rolę nauczyciela w wychowaniu do wartości, aksjologiczny wymiar programów profilaktycznych, preferowane wartości wychowanków opieki zastępczej w Polsce, obowiązki etyczne społeczeństwa wobec dzieci z rodzin z problemem alkoholowym czy opinię współczesnej młodzieży na temat rodziny. Jest to ujęcie interdyscyplinarne, głównie psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne, zawierające wiele interesujących rozwiązań metodycznych, m.in. próbę konstrukcji narzędzia do pomiaru „pozytywnego rozwoju młodzieży”, profilaktykę wobec dzieci wysoko wrażliwych czy młodzieży używającej substancji psychoaktywnych. Publikacja omawia profilaktykę w kontekście psychologii sportu, a także w wsparcie społeczne jako profilaktykę niekorzystnych następstw starzenia się i starości
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again