Form of Work
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Author
zbiorowa Praca
(2)
Year
2010 - 2019
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
2 results Filter
E-book
In basket
W prezentowanym kwartalniku NiT 4(15) zamieszczono dziesięć artykułów naukowych i jedno streszczenie z konferencji. W poprzednim numerze opisano, w jaki sposób w publikacji należy prawidłowo przygotować punkt „Dyskusja wyników”. Wykazano, jak ważne jest umiejętne, jakościowe przedstawienie własnych wyników oraz rezultatów uzyskanych przez innych autorów w badaniach o tematyce identycznej lub zbliżonej. We wskazanej części artykułu nie powinno też zabraknąć cytowań autorów z literatury zarówno zagranicznej, jak i krajowej, w tym także publikacji zamieszczanych w naszym kwartalniku NiT. Wysiłek autora podczas opracowania „Dyskusji wyników” powinien zaprocentować właściwym opisaniem wniosków z pracy, stanowiących klamrę łączącą temat pracy, cel, postawione hipotezy, analizę i dyskusję wyników z wytyczeniem dalszych propozycji dotyczących pogłębienia badań związanych z danym problemem lub problemów nowych, które się pojawiły w prezentowanym artykule. Zwykle nie ma prac idealnych. Jednak dbałość autora o stronę formalną publikacji zwiększa jej szanse na uzyskanie pozytywnej opinii recenzentów, których dodatkowe uwagi zwiększają wartość merytoryczną tekstu. Z naszych obserwacji wynika, że autorzy ciągle jeszcze mają problemy z właściwym skonstruowaniem odpowiedzi na uwagi recenzentów. Pomóc w tym może przestrzeganie kilku reguł, które zostaną omówione poniżej (https://t.e2ma.net/message/bgbgg/bccq9c). W razie decyzji o odrzuceniu tekstu przez wydawnictwo autorzy powinni zapoznać się z wyjaśnieniami dotyczącymi jej podjęcia. Należy przeanalizować uwagi recenzentów i zastanowić się, czy publikacja mogłaby być powtórnie przyjęta do druku po wprowadzeniu przez autorów określonych poprawek. Istnieje również możliwość wysłania poprawionej pracy do innego wydawnictwa. Jeżeli decyzja wydawnictwa jest pozytywna, należy przeanalizować komentarze do tekstu zamieszczone w nim przez recenzentów i redaktora. Krótko mówiąc, czasami odpowiedzi na uwagi recenzentów stanowią drugą, odrębną publikację i od autorów wymagają cierpliwości podczas ustosunkowywania się do każdego zapytania czy wątpliwości podanej w recenzji. Autorzy powinni się też wykazać wielkim taktem i czasami wyrazić wdzięczność i szacunek dla recenzenta, mimo że niejednokrotnie jego uwagi przysparzają im dodatkowej pracy. Może w tym pomóc przekonanie, że intencją wydawcy i recenzentów jest udzielenie pomocy autorom w napisaniu publikacji o jak najwyższym poziomie, a nie krytykowanie ich dla samej idei. Autorzy powinni tak poprawić tekst manuskryptu, aby mógł on zyskać ostateczną akceptację recenzentów lub gdy takiej konieczności nie ma – by zyskał akceptację wydawnictwa. Autorzy, oprócz dokonania poprawek w pracy (w sposób nie budzący wątpliwości, że zostały one dokonane), np. przez zaznaczenie ich w tekście innym kolorem, są także zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na wszystkie uwagi i komentarze recenzentów. Nie należy działać zbyt pochopnie, pod wpływem emocji. Lepiej dokładnie przeanalizować uwagi, komentarze, propozycje zmian i starać się znaleźć odpowiedzi na pytania: co można zrobić i jak to uczynić, aby poprawić tekst, czy nie będzie to związane z przeprowadzeniem np. dodatkowych badań eksperymentalnych. W piśmie do wydawcy autorzy nie powinni stosować obronnego, konfrontacyjnego tonu, lecz wykorzystać pomocne informacje wynikające z komentarzy, wyrazić zgodę na użyteczne sugestie w celu poprawy manuskryptu, spokojnie, rzeczowo wyjaśnić swój punkt widzenia w razie pojawiających się niezgodności. Objętość pisma do wydawcy nie ma limitu, a długa dokumentacja jest przez recenzenta i wydawcę postrzegana pozytywnie. Niewystarczające jest sformułowanie, że autorzy poprawili tekst zgodnie z uwagami recenzentów. Każda uwaga musi być oddzielnie, szczegółowo skomentowana, a zmiana w tekście powinna być wyróżniona np. użyciem innego koloru. Recenzenci, po otrzymaniu dokonanych przez autorów poprawek w tekście oraz po zapoznaniu się z odpowiedziami na recenzję, wydają ostateczną decyzję, czy przyjąć publikację do druku, czy też nadal wymaga ona kolejnych poprawek. Dlatego a (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Temat: Badania starzeniowe ; Superconductivity ; Model matematyczny ; Promieniowanie podczerwone ; Żarówka ; Luminofor ; Strumień świetlny ; Wiązka laserowa ; Długość fali promieniowania ; Gęstość mocy ; Optyka cienkowarstwowa ; Filtr interferencyjny ; Destruktywne oddziaływanie UV ; Materiały optyczne ; Filtry barwne ; Lutospawanie ; Staw skokowy ; Obrazowanie ; Układy programowalne ; Naświetlanie roślin ; Chlorofil ; Wymiana gazowa ; Fotomorfogeneza ; Współczynnik odbicia ; Współrzędne trójchromatyczne ; Cykl cyrkadialny ; Cyrkadialne wielkości promieniste ; Obliczanie rozkładów natężenia oświetlenia ; Materiały włókiennicze ; Współczynniki barierowości przed UV ; Skuteczności oddziaływania bilogicznego UV ; Światło spolaryzowane ; Pomiary spektroradiometryczne ; Błędy pomiaru ; Identyfikacja barw ; Doświetlanie roślin ; Diody LED ; Rośliny rabatowe ; SPAD ; CCM ; Promieniowanie optyczne ; Technologiczne temperaturowe źródła promieniowania ; Ocena zagrożenia oczu i skóry ; Sztuczne promieniowanie optyczne ; Ekspozycja zawodowa ; Wymagania prawa ; Światło naturalne i sztuczne ; Lampa LED ; Reflektory samochodowe ; Wiązka świetlna ; Kryptochrom ; Fototropina ; Fitochrom ; Karotenoidy ; Obróbka laserowa ; Pigmenty ceramiczne ; Zdobienie laserowe ; Impuls laserowy ; Wiązka gaussowska ; Prawa podobieństwa układów ogniskujących ; UPF ; Tekstylia ochronne ; Absorbery UV ; Niskociśnieniowa rtęciowa lampa wyładowcza ; Sprawność świetlna ; Układ zapłonowy ; Simulink ; Oświetlenie dzienne w budynkach ; Narzędzia projektowania ; Sucha masa ; Lampy WLS ; Paterowanie laserowe ; Farba ceramiczna ; Pigment mineralny ; Ceramika ; Właściwości barierowe dla UV ; Właściwości antybakteryjne ; Irradiation ; Accelerator ; Promieniowanie UV ; Fotosynteza ; Boundary Element Method ; Infinite Elements ; Optical Tomography ; Temperatura barwowa ; Spawanie
W „Pracach Instytutu Elektrotechniki” publikowane są oryginalne artykuły naukowe, prace przeglądowe, prace habilitacyjne i skrócone prace doktorskie z zakresu szeroko pojętej elektrotechniki. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1951 roku. Początkowo zawierało artykuły oparte na wykonanych w Instytucie Elektrotechniki badaniach tak teoretycznych jak i doświadczalnych. Obecnie na łamach "Prac IEL" bardzo często goszczą autorzy spoza Instytutu – z kraju i zagranicy. Wszystkie artykuły naukowe zgłoszone do publikacji w czasopiśmie były zawsze recenzowane.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again