Form of Work
Publikacje naukowe
(13)
Artykuły
(10)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Książki
(4)
Status
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Author
zbiorowa Praca
(3)
Gasiul Henryk (1950- )
(2)
Magda-Adamowicz Marzenna
(2)
Batory Anna
(1)
Bednarkowa Wiga
(1)
Cuprjak Magdalena
(1)
Czakon Wojciech
(1)
Grzyb Tomasz
(1)
Kowalik-Olubińska Małgorzata (1956- )
(1)
Kowalska Ewa (pedagog)
(1)
Krasowicz-Kupis Grażyna
(1)
Kubala-Kulpińska Aleksandra
(1)
Kędzia Marta
(1)
Niemczyk Jerzy (organizacja i zarządzanie)
(1)
Palka Stanisław (1941- )
(1)
Rymarczyk Krystyna
(1)
Sobczak Pamela
(1)
Sułkowski Łukasz
(1)
Year
2020 - 2021
(7)
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(14)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Audience Group
Pracownicy naukowi
(1)
Studenci
(1)
Subject
Metody badawcze
(14)
Badania naukowe
(5)
Dzieci
(5)
Pedagogika
(4)
Metodologia
(2)
Motywacja
(2)
Podmiotowość
(2)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(2)
Uczucia
(2)
Badania ilościowe
(1)
Badania jakościowe
(1)
Case study (studium przypadku)
(1)
Chorzy z uszkodzeniem mózgu
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Diagnoza psychologiczna
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dzieciństwo
(1)
Edukacja muzyczna
(1)
Inteligencja (psychologia)
(1)
Język dziecka
(1)
Językoznawstwo kognitywne
(1)
Motywacja osiągnięć
(1)
Muzyka
(1)
Mózg
(1)
Młodzież
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Neurony lustrzane
(1)
Neuroobrazowanie
(1)
Pedagogika muzyki
(1)
Rozumienie
(1)
Spostrzeganie
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkoły muzyczne II stopnia
(1)
Tożsamość (psychologia)
(1)
Uczniowie
(1)
Zarządzanie
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1901-2000
(3)
1945-1989
(3)
1989-2000
(3)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(9)
Artykuł z pracy zbiorowej
(9)
Praca zbiorowa
(3)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Case study (studium przypadku)
(1)
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(7)
Psychologia
(6)
Nauka i badania
(5)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Filozofia i etyka
(1)
Językoznawstwo
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
18 results Filter
Book
In basket
Metody badania emocji i motywacji / redakcja naukowa Henryk Gasiul. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2018. - 392, [1] strona : ilustracje, fotografie, wykresy ; 23 cm.
(Engram)
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46094 (1 egz.)
Book
In basket
([Seria Akademicka. Ekonomia])
Na książce wyłącznie znak graficzny serii. Nazwa serii na stronie internetowej.
Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.
Book
In basket
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia na stronach 337-364.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46116 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 320)
Bibliografia, netografia na stronach 215-226.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46517 (1 egz.)
E-book
In basket
Artykuły opublikowane w niniejszym tomie przedstawiają kierunki i różne aspekty rozwoju metod i technik badań marketingowych, które odgrywają szczególną rolę w zwiększaniu poziomu wiedzy, będącej obecnie coraz ważniejszym zasobem przedsiębiorstwa. Rozwój badań marketingowych ma charakter wielokierunkowy, a wyrazem tego jest powstawanie nowych podejść badawczych, znajdujących zastosowanie w rozwiązywaniu różnych problemów decyzyjnych z zakresu marketingu w przedsiębiorstwach i innych podmiotach rynku. Rozwojowi metod ilościowych towarzyszy wzrost znaczenia badań jakościowych, wynikający zarówno z samej ich specyfiki, jak i ze zmian zachodzących na rynku oraz powstawania nowych paradygmatów nauk społecznych. Jednocześnie w literaturze coraz częściej wskazuje się na wymóg triangulacji, który dotyczy w szczególności badań etnograficznych i łączenia metody obserwacji z metodą wywiadu. Do rekomendowanych rozwiązań w zakresie triangulacji w obszarze badań jakościowych należy także postępowanie polegające na wykorzystywaniu w projekcie badawczym semiotyki i pogłębionych wywiadów indywidualnych lub zogniskowanych wywiadów grupowych. W procesach tworzenia wiedzy marketingowej niejednokrotnie użyteczna może być również triangulacja badań jakościowych i ilościowych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Złoty okres rozwoju psychologii społecznej przypada na lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX wieku. To z tego czasu pochodzą przełomowe odkrycia, które do dziś budzą gorące dyskusje i stanowią inspirację dla badaczy. Nieprzypadkowo jest to również okres największej popularności eksperymentu terenowego – metody badawczej, która dziś jest już używana coraz rzadziej. Tomasz Grzyb analizuje status eksperymentu terenowego we współczesnej psychologii. Rozważa możliwości prowadzenia badań psychologicznych tą metodą z zachowaniem najwyższych standardów etycznych (problem świadomego uczestnictwa w badaniach, kwestia rejestracji przebiegu eksperymentu), porządkuje kwestie metodologiczne, które należy wziąć pod uwagę, planując badania eksperymentalne (m.in. operacjonalizacja zmiennych, doprecyzowanie procedur, szkolenie pomocników eksperymentatora). Osobny rozdział Autor poświęca możliwościom publikacji wyników badań eksperymentalnych w liczących się periodykach – a więc de facto statusowi uzyskiwanych tą drogą danych we współczesnej psychologii społecznej. Psychologowie-badacze znajdą w tej książce praktyczne wskazówki dotyczące realizacji eksperymentów terenowych oraz doniesienia z najbardziej znaczących w psychologii społecznej badań realizowanych metodą eksperymentu terenowego. Tomasz Grzyb przekonuje, że mimo nieco bardziej skomplikowanej metodologii oraz koniecznych do rozstrzygnięcia dylematów natury etycznej eksperymenty terenowe można – i trzeba – prowadzić.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Niniejszy numer czasopisma „Ekonomia” zawiera artykuły przygotowane przez uczestników konferencji pn. „Ekonomia instytucjonalna wobec nowych zjawisk gospodarczych”, poświęcone zagadnieniom ekonomicznym wyjaśnianym za pomocą badań nad instytucjami. Instytucje, rozumiane jako normy prawne i normy społeczne oraz mechanizmy ich egzekwowania, są przedmiotem większości artykułów, które mają formę rozważań teoretycznych bądź prezentacji wyników badań empirycznych. Część opracowań zawartych w tym zeszycie tworzą także publikacje, których autorzy podjęli dyskusję dotyczącą metody badawczej ekonomii. Krytyka ekonomii, jej ograniczonych zdolności do wyjaśniania wyborów dokonywanych przez osoby gospodarujące oraz formułowania predykcji odnośnie do przebiegu zjawisk makro-ekonomicznych nasiliła się w ostatnich latach pod wpływem badań psychologii ekonomicznej oraz w związku z ostatnim kryzysem finansowym. Zagadnienia metodo-logiczne mają znaczenie fundamentalne dla ekonomii jako nauki, z tego powodu artykuły poświęcone tym problemom otwierają niniejszy zeszyt.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Niniejszy tom „Przeglądu Socjologicznego” prezentuje rozważania i wyniki analiz dotyczące zastosowań różnych, zarówno ilościowych jak i jakościowych technik w badaniach społecznych. Przedstawiamy teksty zgrupowane w trzech modułach tematycznych. Pierwszy omawia zagadnienia statusu metodologicznego różnego rodzaju technik badawczych, poczynając od propozycji klasyfikacji sondażowych technik otrzymywania materiałów, poprzez refleksje nad badaniami na małych próbach celowych, do analiz dotyczących badań ewaluacyjnych, panelu badawczego, sondażu perswazyjnego, wywiadów eksperckich i delfickich oraz wywiadu grupowego. W drugiej części przedstawiono teksty omawiające metodologiczne aspekty badania zjawisk społecznych na przykładzie postaw wobec bezrobocia oraz środowiska osób świadczących usługi seksualne. Trzeci moduł prezentuje artykuły poświęcone nowym technologiom w badaniach społecznych – głównie programom komputerowym do analizy danych jakościowych i badaniom internetowym.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again