Form of Work
Publikacje naukowe
(12)
Artykuły
(10)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Książki
(3)
Status
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Author
zbiorowa Praca
(3)
Gasiul Henryk (1950- )
(2)
Magda-Adamowicz Marzenna
(2)
Batory Anna
(1)
Bednarkowa Wiga
(1)
Cuprjak Magdalena
(1)
Czakon Wojciech
(1)
Kowalik-Olubińska Małgorzata (1956- )
(1)
Kowalska Ewa (pedagog)
(1)
Krasowicz-Kupis Grażyna
(1)
Kubala-Kulpińska Aleksandra
(1)
Niemczyk Jerzy (organizacja i zarządzanie)
(1)
Palka Stanisław (1941- )
(1)
Rymarczyk Krystyna
(1)
Silverman David
(1)
Sobczak Pamela
(1)
Sułkowski Łukasz
(1)
Urbaniak Anna
(1)
Ćwiklicki Marek
(1)
Year
2020 - 2021
(6)
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(13)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Audience Group
Pracownicy naukowi
(1)
Studenci
(1)
Subject
Metody badawcze
(13)
Badania naukowe
(5)
Dzieci
(5)
Pedagogika
(4)
Metodologia
(2)
Motywacja
(2)
Podmiotowość
(2)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(2)
Uczucia
(2)
Badania ilościowe
(1)
Badania jakościowe
(1)
Case study (studium przypadku)
(1)
Chorzy z uszkodzeniem mózgu
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Diagnoza psychologiczna
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dzieciństwo
(1)
Inteligencja (psychologia)
(1)
Język dziecka
(1)
Językoznawstwo kognitywne
(1)
Motywacja osiągnięć
(1)
Mózg
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Neurony lustrzane
(1)
Neuroobrazowanie
(1)
Rozumienie
(1)
Spostrzeganie
(1)
Szkolnictwo
(1)
Tożsamość (psychologia)
(1)
Zarządzanie
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1901-2000
(3)
1945-1989
(3)
1989-2000
(3)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(9)
Artykuł z pracy zbiorowej
(9)
Praca zbiorowa
(3)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Case study (studium przypadku)
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(6)
Psychologia
(6)
Nauka i badania
(5)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Filozofia i etyka
(1)
Językoznawstwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
18 results Filter
Book
In basket
Metody badania emocji i motywacji / redakcja naukowa Henryk Gasiul. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2018. - 392, [1] strona : ilustracje, fotografie, wykresy ; 23 cm.
(Engram)
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46094 (1 egz.)
Book
In basket
([Seria Akademicka. Ekonomia])
Na książce wyłącznie znak graficzny serii. Nazwa serii na stronie internetowej.
Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.
Book
In basket
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia na stronach 337-364.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46116 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
E-book
In basket
Artykuły opublikowane w niniejszym tomie przedstawiają kierunki i różne aspekty rozwoju metod i technik badań marketingowych, które odgrywają szczególną rolę w zwiększaniu poziomu wiedzy, będącej obecnie coraz ważniejszym zasobem przedsiębiorstwa. Rozwój badań marketingowych ma charakter wielokierunkowy, a wyrazem tego jest powstawanie nowych podejść badawczych, znajdujących zastosowanie w rozwiązywaniu różnych problemów decyzyjnych z zakresu marketingu w przedsiębiorstwach i innych podmiotach rynku. Rozwojowi metod ilościowych towarzyszy wzrost znaczenia badań jakościowych, wynikający zarówno z samej ich specyfiki, jak i ze zmian zachodzących na rynku oraz powstawania nowych paradygmatów nauk społecznych. Jednocześnie w literaturze coraz częściej wskazuje się na wymóg triangulacji, który dotyczy w szczególności badań etnograficznych i łączenia metody obserwacji z metodą wywiadu. Do rekomendowanych rozwiązań w zakresie triangulacji w obszarze badań jakościowych należy także postępowanie polegające na wykorzystywaniu w projekcie badawczym semiotyki i pogłębionych wywiadów indywidualnych lub zogniskowanych wywiadów grupowych. W procesach tworzenia wiedzy marketingowej niejednokrotnie użyteczna może być również triangulacja badań jakościowych i ilościowych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Niniejszy numer czasopisma „Ekonomia” zawiera artykuły przygotowane przez uczestników konferencji pn. „Ekonomia instytucjonalna wobec nowych zjawisk gospodarczych”, poświęcone zagadnieniom ekonomicznym wyjaśnianym za pomocą badań nad instytucjami. Instytucje, rozumiane jako normy prawne i normy społeczne oraz mechanizmy ich egzekwowania, są przedmiotem większości artykułów, które mają formę rozważań teoretycznych bądź prezentacji wyników badań empirycznych. Część opracowań zawartych w tym zeszycie tworzą także publikacje, których autorzy podjęli dyskusję dotyczącą metody badawczej ekonomii. Krytyka ekonomii, jej ograniczonych zdolności do wyjaśniania wyborów dokonywanych przez osoby gospodarujące oraz formułowania predykcji odnośnie do przebiegu zjawisk makro-ekonomicznych nasiliła się w ostatnich latach pod wpływem badań psychologii ekonomicznej oraz w związku z ostatnim kryzysem finansowym. Zagadnienia metodo-logiczne mają znaczenie fundamentalne dla ekonomii jako nauki, z tego powodu artykuły poświęcone tym problemom otwierają niniejszy zeszyt.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Metoda studium przypadku w badaniach z zakresu nauk o zarządzaniu jest ważną metodą badawczą w studiach nad organizacjami. Układ książki odpowiada głównym zagadnieniom związanym z metodą studium przypadku. Zaprezentowano przesłanki zastosowania studium przypadku jako głównej metody badawczej w naukach o zarządzaniu. Omówiono projektowanie toku badawczego charakterystycznego dla studium przypadku, przedstawiono główne etapy badania oraz wyjaśniono przebieg opracowania protokołu gromadzenia danych. Zaprezentowano podstawowe zagadnienia związane z badaniami terenowymi i metodami zbierania danych. Przedstawiona została analiza uzyskanych danych, opisano zarówno podstawowe zasady i strategie, jak i sposoby analizy w zależności od rodzaju danych, z jakimi można mieć do czynienia. Ostatnią część pracy poświęcono ocenie poprawności realizacji studiów przypadków i raportowania wyników. Praca została opracowana z myślą o osobach zamierzających zastosować studium przypadku w swoich badaniach. Adresowana jest zarówno do początkujących adeptów, jak i do osób mających doświadczenie w stosowaniu tej metody.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Druga część i uzupełnienie podręcznika Interpretacja danych jakościowych w ciekawy i klarowny sposób pokazuje jak, krok po kroku, przeprowadzić własne badania, a także odpowiada na pytania: - co może stanowić odpowiedni temat badawczy? - w jaki sposób wybrać odpowiednią metodologię? - jak przygotować plan badania i od czego zacząć? - jakie są możliwości wykorzystania programów komputerowych w analizie danych jakościowych? - w jaki sposób ocenić jakość badania? Zakończenie badania to jednak nie koniec. Silverman, bazując na swoim bogatym doświadczeniu radzi, jak napisać raport badawczy, w jakiej formie go przedstawić i opublikować. Daje również praktyczne wskazówki, jak przetrwać obronę pracy doktorskiej. Każdy rozdział kończą bloki z proponowanymi ćwiczeniami i polecaną literaturą przedmiotu. Książka napisana jasnym, przystępnym językiem i zilustrowana wieloma przykładami jest skierowana do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Niniejszy tom „Przeglądu Socjologicznego” prezentuje rozważania i wyniki analiz dotyczące zastosowań różnych, zarówno ilościowych jak i jakościowych technik w badaniach społecznych. Przedstawiamy teksty zgrupowane w trzech modułach tematycznych. Pierwszy omawia zagadnienia statusu metodologicznego różnego rodzaju technik badawczych, poczynając od propozycji klasyfikacji sondażowych technik otrzymywania materiałów, poprzez refleksje nad badaniami na małych próbach celowych, do analiz dotyczących badań ewaluacyjnych, panelu badawczego, sondażu perswazyjnego, wywiadów eksperckich i delfickich oraz wywiadu grupowego. W drugiej części przedstawiono teksty omawiające metodologiczne aspekty badania zjawisk społecznych na przykładzie postaw wobec bezrobocia oraz środowiska osób świadczących usługi seksualne. Trzeci moduł prezentuje artykuły poświęcone nowym technologiom w badaniach społecznych – głównie programom komputerowym do analizy danych jakościowych i badaniom internetowym.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again