Form of Work
Książki
(6)
Artykuły
(3)
Status
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Author
Mazurkiewicz Grzegorz
(5)
Tobolska Urszula
(2)
Koszmider Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Nadzór pedagogiczny
(9)
Nauczanie
(8)
Szkolnictwo
(2)
Bibliotekarstwo
(1)
9 results Filter
No cover
Article
In basket
Nadzór pedagogiczny - zmiany : warsztat bibliotekarza / Urszula Juhanowicz // BIBLIOTEKA : szkolne centrum informacji. 2010, nr 2, s. 30-31. - 2010.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42699 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 101-108
Streszczenie: Streszczenie: Książka dotyczy jakości szkolnego procesu kształcenia, a w szczególności wzorcom - standardom wyznaczającym poziom przebiegu tego procesu. Zawiera autorską koncepcję standardów, wyprowadzonych ze wskazań współczesnej dydaktyki. Standardy te odnoszą się do następujących elementów procesu kształcenia: celów, treści, metod, środków, form i zasad kształcenia. Przybliża procedury badań w wybranych szkołach, w których diagnozuje przebieg procesu uczenia uwzględniając wskaźniki wyznaczonych standardów. Książka godna polecenia nauczycielom do samooceny oraz korekty własnej pracy, a także dyrektorom szkół jako narzędzie nadzoru pedagogicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41179 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach
Streszczenie: Trzeci tom zawiera serię prac traktujących o różnych aspektach ewaluacji wewnętrznej prowadzonej przez dyrektorów i nauczycieli oraz jej relacji do ewaluacji zewnętrznej prowadzonej przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Tematyka rozdziałów: rozważania na temat potencjalnych zagadnień poddawanych ewaluacji wewnętrznej; zwięzłe kompendium wiedzy o ewaluacji wewnętrznej; funkcje ewaluacji wewnętrznej i jej trudny związek z ewaluacją zewnętrzną; procedura typowego projektu ewaluacji; zasady działania dyrektora zobowiązanego do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej; sposób wykorzystania ewaluacji wewnętrznej w praktyce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41769 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach
Streszczenie: Publikacja stanowi podsumowanieprowadzonego przez MEN i Uniwersytet Jagiellonski, a następnie Ośrodek Rozwoju Edukacji "Programu Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap II". Przedstawiono: założenia projektu, teorię ewaluacji z podkreśleniem jej funkcji animacyjnej, analizy danych z autoewaluacji projektu i analizy opinii dyrektorów i nauczycieli nt. ewaluacji, analizy wybranych wymagań (aktywność uczniów; konieczność przestrzegania norm społecznych; współpracę nauczycieli z uczniami; partycypacja uczniów, rodziców i nauczycieli w zarządzaniu szkoła; prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans; partnrestwo pomiędzy szkołą i rodzicami), kulturę organizacyjną badanych szkół.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41770 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Przygotowanie i realizacja ewaluacji w placówce oświatowej, jaką jest biblioteka pedagogiczna.
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Pierwszy z trzech tomów publikacji, który może pełnić funkcję poradnika, informatora, a także zaproszenia do ewaluacji. Przedstawia wizję zmian w nadzorze pedagogicznym, kluczowe elementy prawidłowo prowadzonej ewaluacji, a także rozwiązania związane z ewaluacją pracy szkół w innych krajach Europy. W załączniku tekst rozporządzenia MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41336, 41335 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Drugi z trzech tomów publikacji, zawiera prace traktujące o praktycznych aspektach ewaluacji. W ramach rozdziałów omówiono: ważniejsze aspekty procesu ewaluacji szkół, praktyczne rady dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów ewaluowanych szkół. Ostatnią część tomu stanowi zbiór wypowiedzi wizytatorów i dyrektora szkoły, którzy uczestniczyli w pilotażowej ewaluacji. W załączniku przykładowy schemat (z marca 2010 r.) badania poziomu spełniania wymagań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41338, 41337 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again