Form of Work
Artykuły
(8)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Author
Ciesielska Danuta
(1)
Maligranda Lech
(1)
Zrałek Marek
(1)
Zwierzyńska Joanna
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(7)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Nagroda Nobla
(8)
Atom
(1)
Fizycy
(1)
Kriogenika
(1)
Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki
(1)
Perl, Martin L.
(1)
Reines, Frederick
(1)
Richardson Robert C.
(1)
Stern Otto
(1)
9 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Osiągnięcia naukowe Otto Sterna / Marek Zrałek // FIZYKA W SZKOLE. - 1999, 5, s.259-263.
No cover
Article
In basket
Nobel ' 96 / Henryk Szydłowski // FIZYKA w SZKOLE. - 1997, nr 3, s.141-143.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Nagroda Nobla z fizyki 1995 / Marek Zrałek. W: Fizyka w Szkole. 1996, nr 4, s. 202-207. - 1996.
Badania neutrin i leptonów przez F. Reinesa i M.L. Perla.
E-book
In basket
Książka jest pierwszym kompleksowym i opartym na materiałach archiwalnych opisem studiów i staży naukowych Polaków, którzy immatrykulowali się na Uniwersytecie w Getyndze w latach 1884–1933 i podjęli studia w zakresie nauk ścisłych. Pierwszy rozdział pracy stanowi wprowadzenie metodologiczne, w rozdziale drugim przedstawiono rozwój nauk ścisłych na uczelni w Getyndze od jej założenia do wypędzenia uczonych przez rządy nazistowskie w 1933 roku. Rozdział trzeci został poświęcony ogólnym problemom związanym ze studiami w Getyndze. W rozdziałach czwartym i piątym – w porządku chronologicznym – przedstawiono Polaków, którzy odbywali staże naukowe w getyńskiej wszechnicy, oraz osoby, które uzyskały tu doktorat filozofii z matematyki, statystyki matematycznej i fizyki albo zdawały egzamin doktorski z tych dyscyplin. Krótkim podsumowaniem badań jest rozdział szósty omawiający rolę byłych getyńskich studentów w II Rzeczypospolitej Polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym. Ważną częścią publikacji jest przedostatni rozdział zawierający krótkie biogramy niemal osiemdziesięciu Polek i Polaków, którzy immatrykulowali się na Uniwersytecie w Getyndze. Biogramy zostały uzupełnione informacjami archiwalnymi zgromadzonymi w trakcie kwerend w Getyndze, a także w wielu polskich oraz zagranicznych archiwach i bibliotekach. Kilka not to pierwsze biograficzne opracowanie informacji o tych postaciach. Atutami monografii są bogata dokumentacja oraz materiał ilustracyjny pozyskany z archiwów polskich i zagranicznych. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do pracowników naukowych oraz studentów interesujących się historią matematyki, fizyki, astronomii i statystyki matematycznej. Może też zaciekawić osoby zainteresowane historią uniwersyteckiej edukacji, w tym polsko-niemieckimi kontaktami naukowymi w okresie 1870–1939, oraz historyków filozofii, logiki i chemii.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again