Form of Work
Publikacje naukowe
(11)
Artykuły
(10)
E-booki
(8)
IBUK Libra
(8)
Książki
(6)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Status
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Author
zbiorowa Praca
(5)
Al Azab-Malinowska Syma Marta
(1)
Bielska Ewa (pedagog)
(1)
Borkowska Aneta (psycholog)
(1)
Domańska Ewa
(1)
Gliniecka Marta
(1)
Golding Maggi
(1)
Gruszewska Blaim Ludmiła
(1)
Kalus Alicja
(1)
Kokot Joanna (1956- )
(1)
Kowalska-Elkader Natalia
(1)
Krawczyk Agnieszka
(1)
Michałowska Marianna (1970- )
(1)
Molicka Maria (psycholog)
(1)
Moskal Maria
(1)
Nowak Joanna
(1)
Ogorzały Paulina
(1)
Pilch Anna (1960- )
(1)
Pomorski Jan
(1)
Sowa-Bacia Katarzyna
(1)
Stacey Jill
(1)
Zalewska Sabina (1972- )
(1)
Zalewska-Bujak Małgorzata
(1)
Year
2020 - 2023
(6)
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(13)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(22)
English
(2)
Audience Group
Biblioterapeuci
(1)
Subject
Narracja
(15)
Literatura dla dzieci
(2)
Macierzyństwo
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Tożsamość (psychologia)
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Autyzm
(1)
Bajki i baśnie
(1)
Bajkoterapia
(1)
Biblioterapia
(1)
Doyle, Arthur Conan (1859-1930)
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dzieci
(1)
Dzieciństwo
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Fantastyka
(1)
Film animowany
(1)
Fotografie
(1)
Kosiński, Jerzy (1933-1991)
(1)
Kosiński, Jerzy (1933-1991). Painted bird
(1)
Kosiński, Jerzy (1933-1991). Steps
(1)
Kształcenie
(1)
Literatura
(1)
Literatura angielska
(1)
Literatura autotematyczna amerykańska
(1)
Malarstwo (szt.plast.)
(1)
Matki i córki
(1)
Matki i synowie
(1)
Małżeństwo
(1)
Metody nauczania
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie języków obcych
(1)
Nauczyciele
(1)
Opowiadanie
(1)
Pamięć zbiorowa
(1)
Postmodernizm
(1)
Powieść
(1)
Powieść amerykańska
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rodzice
(1)
Rodzice adopcyjni
(1)
Rozwój psychiczny
(1)
Samotność
(1)
Socjologia rodziny
(1)
Socjologia wizualna
(1)
Strukturalizm
(1)
Studenci
(1)
Sztuka
(1)
Technologia informacyjna (IT)
(1)
Tematy i motywy
(1)
Trauma
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zaburzenia autystyczne
(1)
Subject: work
Świat zaginiony
(1)
Subject: time
2001-
(8)
1901-2000
(4)
1989-2000
(2)
1901-1914
(1)
1914-1918
(1)
1918-1939
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Anglia (Wielka Brytania)
(1)
Australia
(1)
Hiszpania
(1)
Indie
(1)
Kolumbia
(1)
Kuwejt
(1)
Leszno (woj. wielkopolskie)
(1)
Namibia
(1)
RPA
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(8)
Artykuł problemowy
(7)
Raport z badań
(3)
Monografia
(2)
Antologia
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Narracje osobiste [Typ Publikacji]
(1)
Opracowanie
(1)
Pamiętniki i wspomnienia
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(6)
Literaturoznawstwo
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Językoznawstwo
(2)
Psychologia
(2)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Historia
(1)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
24 results Filter
No cover
Article
In basket
Aktywność słuchacza wobec narracji mówionej / Katarzyna Depta // JĘZYK POLSKI. - 1997, 4-5, s.276-286.
Temat: Narracja
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35592 (1 egz.)
Book
In basket
(Badania Interdyscyplinarne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 24)
Bibliografia na stronach 416-423. Indeks.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46540 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46694 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42012 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 322-336. Indeksy. - Streszcz. ang
Streszczenie: Aura autobiografizmu towarzysząca twórczości Jerzego Kosińskiego nigdy nie sprzyjała postrzeganiu jego powieści jako odrębnych, niezależnych całości. Od wczesnych lat osiemdziesiątych, kiedy autorzy oszczerczego artykułu opublikowanego w lewicującym ,,The Village Voice" podjęli próbę zdyskredytowania autora ,,Malowanego ptaka" w oczach opinii publicznej, spór o ,,twarde" fakty w autobiografi Kosińskiego w dużej mierze przesłonił inne tematy i zainteresowania badawcze. Krytycy i literaturoznawcy zaczęli toczyć spory dotyczące wiarygodności i morale pisarza, który w okresie literatury wyczerpania ośmielił się eksperymentować z fikcją i faktem oraz balansować na granicy życia, powieści, sztuki elitarnej, skandalu i pornografii. Respektując zasady paktu powieściowego, a przy tym podtrzymując sposób patrzenia na tekst literacki qua tekst literacki. ,,Gra w SS. Poetyka (nie)powieści Jerzego Kosińskiego" pokazuje, że antybohaterzy wykreowani przez mistrza gry w słowo i sens (SS), ich dyskurs, metody działania i kontekst to przede wszystkim artystycznie przemyślane konstrukty, podporządkowane dziewięciu różnym strategiom narracyjnym, a dopiero w dalszej kolejności ,,hologramy" Kosińskiego i świata, który zamieszkiwał.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42139 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47153 (1 egz.)
E-book
In basket
Współczesność daje możliwość poznawania wielu różnych kultur, jednak doświadczanie międzykulturowości niejednokrotnie bywa wyzwaniem dla osób pochodzenia żydowskiego. Wymaga przezwyciężenia wielu trudności, ale też przyczynia się do rozwoju. Symboliczną inspiracją do podjęcia badań stała się historia Łodzi – miasta, które w początkach swego istnienia było związane z kulturą żydowską. Autorka przeprowadziła je w orientacji jakościowej, a do analizy zebranego materiału opracowała metodę językowo-narracyjną. * Kwestie zróżnicowania kulturowego i jego pedagogicznych konsekwencji nigdy nie były tak wyraziste, jak dziś. Autorka dotyka ważnego zagadnienia związanego z obecnością Żydów w Polsce. Jej badania nakładają się na renesans odzyskiwanej tożsamości w wymiarze społeczno-kulturowym. Wielu młodych ludzi, często wbrew niesprzyjającym okolicznościom, odkrywa swoje kulturowe korzenie, nadając im znaczenie w kreowanej tożsamości. Odgrywa to istotną rolę w konstruowaniu dojrzałej tożsamości społeczno-kulturowej w końcowej fazie adolescencji. Walorem monografii jest ukazanie problematyki w warunkach łódzkiego genius loci. Autorka umiejętnie wykorzystuje swój potencjał intelektualny oraz dostępne zasoby. Zaprezentowane w publikacji badania stanowią znakomity przykład podejścia interdyscyplinarnego poprzez zastosowanie wybranych aspektów gramatyki komunikacyjnej i narratologii – obecnych w językoznawstwie i literaturoznawstwie – w analizach z zakresu nauk społecznych, głównie pedagogiki. Autorka cechuje się ponadprzeciętną wnikliwością i refleksyjnością, co jest szczególnie znaczące w badaniach jakościowych. Doskonale panuje nad prowadzoną przez siebie narracją, trafnie operuje słowem, będąc precyzyjną w wyrażaniu myśli, a nade wszystko komunikatywną. Z recenzji PROF. DR. HAB. MIROSŁAWA SOBECKIEGO
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Coraz bardziej widoczna obecność pojęcia i problemu modernizacji w polskim dyskursie publicznym świadczy o tym, że jednym z istotnych czynników kształtujących społeczny proces modernizacji Polski stają się dyskursy modernizacyjne. Niniejszy tom „Przeglądu Socjologicznego” stanowi próbę przyjrzenia się temu fenomenowi, a zwłaszcza wielorodności dyskursów modernizacyjnych, ich przemianom i mechanizmom lokowania w rzeczywistości społecznej, a także ich odniesieniom ideologicznym. W prezentowanych artykułach zastosowane zostały różnorodne (i komplementarne wobec siebie) ujęcia i perspektywy badawcze. Na problematyce ekonomicznej, czy raczej ekonomiczno-społecznej (zawierającej również akcenty nauk o polityce i polityce publicznej/społecznej) koncentrują się teksty Włodzimierza Anioła oraz Agnieszki Dziedziczak-Foltyn i Kazimierza Musiała. Dwa inne artykuły dotyczą aspektów kulturowych (Karol Franczak) i kulturowo- -psychologicznych (Tomasz Zarycki). Z kolei Maciej Kassner omawia kwestię modernizacji w kontekście integracji europejskiej i w odniesieniu do doniosłych koncepcji socjologicznych. Nieco inny charakter mają dwa ostatnie artykuły, które na podstawie materiałów prasowych analizują rocznicowe echa Okrągłego Stołu (Konrad Kubala) oraz schematy interpretacji (tzw. ramy) transformacji gospodarczej (Wojciech Rylukowski). Uzupełnienie tomu stanowi esej recenzyjny autorstwa Lucyny Prorok, poświęcony książce Włodzimierza Anioła Szlak Norden, traktującej o możliwościach adaptowania w Polsce skandynawskich rozwiązań w dziedzinie polityki społecznej, a także recenzje dwóch książek: Adama Leszczyńskiego Skok w nowoczesność (podejmującej zagadnienie modeli modernizacji w krajach peryferyjnych) oraz Wojciecha Musiała Modernizacja Polski (oferującej rekonstrukcję rządowych strategii modernizacyjnych w Polsce).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Eksperymentalne artystyczne audycje radiowe stanowią punkt wyjścia do rozważań zawartych w prezentowanych szkicach. Za najbardziej interesującą postrzegam formę dzieł artystycznych, w których autorzy zdecydowali się odejść od tego, co dla radia artystycznego klasyczne i standardowe. Wprowadzanie różnych poziomów narracji, alinearna fabuła oraz gra z konwencją gatunków stały się podstawą do wyselekcjonowania i opisu audycji, które w mojej ocenie mogą być postrzegane jako eksperymentalne. Choć przywołuję również audycje fikcyjne, to szczególnie ciekawe są dla mnie audycje artystyczno-dokumentalne, features, słuchowiska oparte na faktach czy eksperymenty radiowe nawiązujące do wydarzeń rzeczywistych. Ze Wstępu O eksperymentach w dziedzinie literatury, plastyki, teatru, filmu czy muzyki słyszeli wszyscy, ale eksperymentalna sztuka radiowa dopiero czeka na wydobycie z cienia. Historie eksperymentalne to ważny krok w tym kierunku. Autorka bardzo zręcznie wiąże dokonania eksperymentalne z akceptacją estetyki brzydoty i podejmuje nadzwyczaj ciekawą próbę zdefiniowania pojęcia brzydoty w sztuce radiowej. Ogromnie pożyteczny wydał mi się również fragment poświęcony Eugeniuszowi Rudnikowi – twórcy chyba wciąż niezupełnie docenianemu i zbyt słabo znanemu. Z recenzji prof. dr. hab. Jana Tomkowskiego '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
„Wprowadzenie do metodologii historii” jest pierwszym od lat na polskim rynku wydawniczym podręcznikiem akademickim, adresowanym do studentów historii i pokrewnych kierunków studiów humanistycznych, którzy zainteresowani są problematyką teorii i metodologii historii oraz nowymi tendencjami w badaniach historycznych i sposobami ich uprawiania. Zadaniem podręcznika jest przystępne zaprezentowanie wybranych zagadnień związanych z metodologicznymi aspektami wiedzy historycznej. Ma on przede wszystkim pokazać w praktyce, jak ważną rolę odgrywa refleksja metodologiczna w rozumieniu historii jako dziedziny wiedzy i w realizowaniu jej społecznych funkcji oraz jak nieodzowna jest pomoc metodologii w zapewnieniu historii statusu wiedzy naukowej, prowadzeniu profesjonalnych badań oraz w pisaniu logicznie skonstruowanych i krytycznych tekstów akademickich. Ze wstępu Ewy Domańskiej i Jana Pomorskiego Podręcznik rekomendowany przez: Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk Polskie Towarzystwo Historyczne Towarzystwo Historiograficzne
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again