Forma i typ
Artykuły
(17)
Publikacje naukowe
(2)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Autor
Bernacka Ryszarda Ewa
(1)
Czerwińska Kornelia
(1)
Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna
(1)
Kubala-Kulpińska Aleksandra
(1)
Marcinkowska Barbara
(1)
Pabisek Maciej
(1)
Serafin Teresa
(1)
Wachowska Halina
(1)
Żuber-Zielewicz Małgorzata
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(3)
2010 - 2019
(15)
Okres powstania dzieła
2001-
(5)
Kraj wydania
Polska
(18)
Język
polski
(18)
Odbiorca
Nauczyciele
(2)
Temat
Nauczanie indywidualne
(11)
Indywidualny tok nauki
(3)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(3)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(2)
Dziecko zdolne
(2)
Edukacja włączająca
(2)
Indywidualizacja nauczania
(2)
Metody nauczania
(2)
Programy nauczania
(2)
Biblioterapia
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko niedowidzące
(1)
Dziecko niewidome
(1)
Efektywność nauczania
(1)
Indywidualizacja (pedagogika)
(1)
Języki
(1)
Młodzież niedowidząca
(1)
Młodzież niewidoma
(1)
Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Oligofrenopedagogika
(1)
Oświata
(1)
Różnice indywidualne
(1)
Strategie uczenia się
(1)
Tyflopedagogika
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie
(1)
Wychowanie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Temat: czas
2001-
(4)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
Temat: miejsce
Polska
(2)
Gatunek
Artykuł problemowy
(3)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Scenariusz zajęć do nauczania początkowego
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(5)
18 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Nauczanie indywidualne a paragrafy / Alicja Krztoń // EDUKACJA I DIALOG. - 2005, 8, s.58-61.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Szybciej, więcej i twórczo... / Ryszarda Ewa Bernacka // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 4, s.113-122.
Streszczenie: Indywidualny tok i program nauczania uczniów zdolnych i uzdolnionych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Uczeń szczególnie uzdolniony w szkole / Małgorzata Żuber-Zielewicz // NIEZBĘDNIK DYREKTORA : dodatek do miesięcznika "Dyrektor Szkoły" nr 5/2009 "Przeciw wykluczeniu". - 2009, nr 5, s.18-21.
Streszczenie: Indywidualny program lub tok nauki. Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie uczniów. Realizacja obowiązku szkolnego/obowiązku nauki poza szkołą. Konkursy, turnieje, olimpiady. Stypendia i ich przyznawanie. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
E-book
W koszyku
\n\nW publikacji omówiono sposoby realizacji kształcenia różnych grup uczniów z niepełnosprawnościami oraz możliwe formy spełnienia przez nie obowiązku szkolnego. \n\nAutorka odwołuje się do wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej, reformowanych norm prawa i ich praktycznej realizacji. \n\n W książce poruszono m.in. takie zagadnienia, jak: zasady organizacji nauczania uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagania kwalifikacyjne i zadania kadry pedagogiczno-specjalistycznej, realizującej obowiązkowe i dodatkowe zajęcia z dziećmi i młodzieżą w przedszkolach, szkołach, placówkach publicznych oraz niepublicznych, organizacja wczesnego wspomagania rozwoju, sposoby finansowania kształcenia specjalnego. \n\n Poradnik ułatwi nauczycielom, dyrektorom szkół i placówek, a także organom prowadzącym te podmioty właściwe rozpoznawanie potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami i dostosowywanie nauczania do ich potencjału psychofizycznego i wymagań edukacyjnych. Rodzicom dzieci potrzebujących kształcenia specjalnego pomoże natomiast zrozumieć proces dydaktyczno-wychowawczo-rehabilitacyjny przeprowadzany w szkole. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej