Form of Work
Artykuły
(5)
Publikacje naukowe
(3)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Author
Gradowska Jolanta
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Podemska-Kałuża Anna
(1)
Różański Jerzy
(1)
Stępiński Adam
(1)
Voytovych Nataliya
(1)
Wronka Sławomir (fizyk)
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(6)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Nauczanie
(2)
Nauki przyrodnicze
(2)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(2)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Dobre praktyki
(1)
Edukacja medialna
(1)
Erasmus+ (program)
(1)
Filologia polska
(1)
Język polski
(1)
Nauczyciele edukacji medialnej
(1)
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Nauka
(1)
Nauka i technika
(1)
Programy edukacyjne UE
(1)
Przedmioty szkolne
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkoły
(1)
Technologia informacyjna (IT)
(1)
Technologie informacyjne
(1)
Umiędzynarodowienie nauki i edukacji
(1)
eTwinning (program)
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(3)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Domain
Edukacja i pedagogika
(3)
Informatyka i technologie informacyjne
(2)
Nauka i badania
(2)
7 results Filter
No cover
Article
In basket
I am tired of using technology... / Marek Hyla // EDUKACJA I DIALOG. - 2009, nr 9/10 (210/211), s.40-42.
Article
In basket
Nowoczesne technologie w nauczaniu przedmiotów ścisłych = Modern technologies in teaching science / Sławomir Wronka. W: Kompetencje przyszłości : obszary : porozmawiajmy o kompetencjach, wyzwania współczesnej edukacji, kompetencje cyfrowe, kompetencje społeczne nauczycieli. – Warszawa, 2020. s. 336-347. - 2020.
Netografia na stronie 347.
Streszczenie w języku angielskim.
E-book
In basket
Jednym z istotnych czynników wpływających na procesy innowacyjne zachodzące w przedsiębiorstwach jest transfer technologii, który może mieć charakter nie tylko krajowy, lecz także międzynarodowy. W publikacji podjęto problematykę krajowego i międzynarodowego transferu technologii na tle innowacji dokonywanych w Polsce i w państwach Unii Europejskiej, zwracając uwagę na rolę jednostek otoczenia biznesu w dyfuzji innowacji w tych krajach. Sformułowano też rekomendacje mające na celu usprawnienie procesu transferu technologii.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Problematyka artykułów składających się na niniejszy zeszyt koncentruje się głównie wokół zagadnień dotyczących rozwoju naukowego zarządzania w minionych wiekach, oceny przemian gospodarczych i społecznych w Polsce w ostatnim ćwierćwieczu, kultury bezpieczeństwa pracy i efektywności szkoleń pracowników z zakresu ergonomii i bhp, rozwoju nowych rodzajów turystyki w kraju i za granicą, znaczenia organizacji pozarządowych w rozwijaniu działalności turystycznej w jednostkach samorządu terytorialnego. W artykułach zaprezentowano również koncepcję oceny efektywności kontraktów menedżerskich w przedsiębiorstwach komunalnych, opisano technologie informatyczne wspomagające osoby z niepełnosprawnością ruchową w sterowaniu komputerem, w ostatnim artykule dokonano oceny przemian w zakresie warunków pracy i wypadkowości w polskich przedsiębiorstwach w latach 2011–2016, ze szczególnym uwzględnieniem wypadkowości kobiet.(...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again