Forma i typ
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Autor
Rekowska Monika
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(1)
Kraj wydania
Polska
(1)
Język
angielski
(1)
1 wynik Filtruj
E-book
W koszyku
Tom ma charakter monograficzny i odnosi się do złożonego zagadnienia, jakim jest architektura mieszkalna w aspekcie planimetrii i dekoracji, z uwzględnieniem jej społecznych uwarunkowań. Autorami artykułów są badacze polscy oraz zagraniczni (z Włoch, Cypru i Szwajcarii), którzy przedstawiają rezultaty swoich badań nad rozmaitymi aspektami architektury różnych rodzajów budowli mieszkalnych – od wystawnych rezydencji w stolicach prowincji po skromne domy w wioskach. Opisują rolę i znaczenie dekoracji, ze szczególnym uwzględnieniem dekoracji architektonicznej. Badania te mają duży zasięg geograficzny, od Wielkiej Grecji, przez Cyrenajkę i północne wybrzeże Egiptu, po Cypr i Lewant, i dotyczą szerokiego spektrum czasowego – od okresu republikańskiego po późny antyk. W strukturze i treści całego tomu znajdują odzwierciedlenie również zróżnicowana metodologia i podejścia badawcze stosowane przez naukowców – niektórzy analizowali globalne zjawiska w świecie posthellenistycznym, inni zaś szczegółowo badali konkretne stanowiska archeologiczne. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). This monographic volume discusses complex issues of residential ancient architecture, in terms of planimetry and decoration, as well as social relations and context. The volume comprises 11 articles contributed by authors from the Polish academic milieu, as well as contributors from Italy, Cyprus and Switzerland. It presents the results of new investigations and discuss various aspects of architecture and different types of housing - from lavish residences in provincial capitals to modest houses in villages. The authors describe the role and socio-aesthetic importance of houses décor, with particular emphasis on architectural decoration. The studies cover a wide geographic area stretching from Magna Graecia, through Cyrenaica and northern Egypt to Cyprus and the coast of Levant, in a wide time spectrum, from the Republican period to Late Antiquity. The structure and content of the entire volume reflect the diverse research methodologies and approaches used by the authors of the presented papers - some of them analyzed global phenomena in the post-Hellenistic world, while others dedicated themselves to meticulous studies on specific archaeological evidence.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej