Form of Work
Artykuły
(19)
Książki
(13)
Publikacje naukowe
(11)
Proza
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Author
Difin
(2)
Kozaczuk Franciszek
(2)
Markiewicz Inga
(2)
Pilszyk Anna
(2)
Biel Krzysztof
(1)
Bloch Magdalena
(1)
Breska Radosław
(1)
Buczyńska Aleksandra
(1)
Bąk-Buczak Edyta
(1)
Chylińska Klaudia
(1)
Dudek Iwona (psycholog)
(1)
Jezierska Barbara (pedagog)
(1)
Jezierska Joanna
(1)
Kobryń Małgorzata
(1)
Kozłowski Paweł (nauczyciel)
(1)
Kozłowski Paweł (psycholog)
(1)
Kruczek Agnieszka
(1)
Król Marek
(1)
Kuciej Katarzyna
(1)
Kudlak Grzegorz
(1)
Kujan Patryk (pedagog)
(1)
Kulbaka Jacek
(1)
Kusztal Justyna
(1)
Kękuś Magdalena
(1)
Lewicka Irena (pedagog)
(1)
Lukasek Aleksandra Kinga
(1)
Läckberg Camilla (1974- )
(1)
Läckberg Camilla (1974- ). Saga kryminalna
(1)
Mac Aneta
(1)
Moniuk Monika
(1)
Opora Robert
(1)
Piechowicz Małgorzata
(1)
Pospiszyl Kazimierz (1938- )
(1)
Raś Danuta
(1)
Sas-Nowosielski Krzysztof (1966- )
(1)
Sawicka Inga
(1)
Sitarczyk Małgorzata
(1)
Stasiak Krzysztof (prawo)
(1)
Szeroczyńska Małgorzata
(1)
Szpitalak Malwina
(1)
Turlej Stefan
(1)
Wach Tomasz
(1)
Wach Tomasz Janusz
(1)
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
(1)
Wydawnictwo Prawnicze
(1)
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
(1)
Zakrzewski Paweł (?-1988 )
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(20)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(11)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(32)
Demographic Group
Literatura szwedzka
(1)
Subject
Nieletni przestępcy
(30)
Pedagogika resocjalizacyjna
(12)
Niedostosowanie społeczne
(6)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(5)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(4)
Dziewczęta
(3)
Młodzież trudna
(3)
Agresywność
(2)
Aspiracje
(2)
Dziecko trudne
(2)
Kuratorzy rodzinni
(2)
Młodociani przestępcy
(2)
Postawy
(2)
Rodzina
(2)
Wartość
(2)
Zachowania ryzykowne
(2)
Bezdomność
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Kobieta
(1)
Kryminologia
(1)
Kuratela
(1)
Mediacja szkolna
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodzież
(1)
Narkomania
(1)
Narkomania dzieci i młodzieży
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Osobowość
(1)
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Osoby z zaburzeniami psychicznymi
(1)
Osoby zaginione
(1)
Pedagodzy szkolni
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(1)
Praca zespołowa
(1)
Prawo karne
(1)
Problemy społeczne
(1)
Prowincja
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przestępczość nieletnich
(1)
Resocjalizacja nieletnich
(1)
Rodzice
(1)
Różnicowanie płciowe
(1)
Substancje uzależniające
(1)
Szkoły
(1)
Sądownictwo rodzinne
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Uzależnieni
(1)
Uzależnienie (nałóg)
(1)
Więźniowie
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Subject: time
2001-
(10)
1901-2000
(3)
1945-1989
(2)
1989-2000
(2)
1701-1800
(1)
Subject: place
Polska
(9)
Fjällbacka (Szwecja)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(7)
Artykuł z pracy zbiorowej
(7)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Case study (studium przypadku)
(1)
Kryminał
(1)
Opracowanie
(1)
Powieść obyczajowa
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Wzory dokumentów
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(8)
Edukacja i pedagogika
(6)
Psychologia
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Historia
(1)
32 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37467 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7543 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24588 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Engram)
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Spis treści: Wstęp. Czy i jakie obecnie potrzebne jest instytucjonalne oddziaływanie resocjalizacyjne wobec nieletnich (zaproszenie do dyskusji) / Krystyna Ostrowska. Węzłowe problemy modelu postępowania z nieletnimi w Polsce / Paweł Kobes. Funkcjonowanie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych w perspektywie potrzeb polityki państwa i aktualnych zmian prawno-organizacyjnych / Marek Łukasiewicz. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w sprawach nieletnich a kierunki oddziaływań terapeutyczno-resocjalizacyjnych / Aleksandra Szymanowska. Oddziaływania resocjalizujące na nieletnich w nurcie inkluzji społecznej / Adam Szecówka. Zagadnienia recydywy nieletnich w świetle badań zagranicznych i polskich / Beata Czarnecka-Dzialuk, Katarzyna Drapała. Resocjalizacja i prewencja: doświadczenia programu Nurse-Family Partnership / Dagmara WoźniakowsKa-Fajst. Samousprawiedliwianie zachowania a zachowania dewiacyjne młodzieży / Wojciech Wypler. Kontekst rodzinny w kształtowaniu się negatywnych postaw społecznych młodzieży / Ewa Kiliszek. Kompetencje społeczne nieletnich przestępców / Grzegorz Kudlak.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44520 (1 egz.)
Book
In basket
(Dylematy Resocjalizacji)
Bibliogr. przy rozdz. Indeks. - Streszcz. ang.
Streszczenie: Autorzy książki, psychologowie, pedagodzy, socjolodzy i prawnicy w sposób interdyscyplinarny opisują problematykę dziecka zagrożonego w kontekście rodzinnym, rówieśniczym, szkolnym i środowiskowym. Podkreślają znaczenie jak najwcześniejszego zdiagnozowania problemów dzieci zagrożonych i podjęcia działań prewencyjno-profilaktycznych, obejmujących zarówno dziecko, jak i jego bezpośrednie otoczenie. Zawarte w publikacji rozważania z wykorzystaniem teoretycznych założeń oraz w odniesieniu do polskich i zagranicznych badań sytuują dziecko niedostosowane społecznie lub wykazujące zaburzenia w zachowaniu w centrum oddziaływań pomocowych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42208 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46014 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43544 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s.:153-[157]
Streszczenie: W pracy opisano biologiczne koncepcje zachowań agresywnych, sposoby i formy przejawiania się agresji, osobowość agresywną. Scharakteryzowano młodocianych przestępców agresywnych. Omówiono wczesne dzieciństwo i jego znaczenie dla rozwoju osobowości, warunki rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa. Przedstawiono badania matek nieletnich przestępców agresywnych i matek nieletnich przestępców nieagresywnych. Opisano dom rodzinny młodocianych przestępców agresywnych w okresie wczesnego dzieciństwa, relacje uczuciowe i przejawianie emocji w rodzinie oraz opiekę i sposób wychowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39824 (1 egz.)
Article
In basket
Book
In basket
Streszczenie: Praca poświęcona problematyce wartości tej kategorii młodzieży, która weszła w okresie realizacji obowiązku szkolnego w konflikt z prawem. Dla szerszego kontekstu odniesienia porównano hierarchię wartości badanych z ich rówieśnikami nie naruszającymi norm prawnych (uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkół zawodowych i LO), a także z młodocianymi i dorosłymi przstępcami odbywającymi karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym. W oparciu o badania określono strukturę i hierarchię wartości niedostosowanych, a także ich społeczne determinanty.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33654 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again