Form of Work
E-booki
(19)
IBUK Libra
(19)
Artykuły
(10)
Książki
(4)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Author
Firlit-Fesnak Grażyna
(2)
Pacian Jolanta
(2)
Szylko-Skoczny Małgorzata
(2)
Adamczyk Paulina
(1)
Bartkowiak Zbigniew
(1)
Bednarek Anna
(1)
Blicharski Marcin
(1)
Dmoch-Gajzlerska Ewa
(1)
Dobska Monika
(1)
Gawęcki Jan
(1)
Grubicka Joanna
(1)
Gujski Mariusz
(1)
Guzdek Piotr
(1)
Karkowska Dorota
(1)
Kopania Jerzy (1945- )
(1)
Kończewska-Murdzek Zofia
(1)
Krzeczewski Bartłomiej
(1)
Ksykiewicz Dorota
(1)
Kózka Maria
(1)
Mamcarz Artur
(1)
Muszalski Wojciech
(1)
O'Dogherty Jan
(1)
Obrębowski Andrzej
(1)
Osowicka Magdalena
(1)
Ozimek Edward
(1)
Pacian Anna
(1)
Pokrzycka Lidia
(1)
Rostkowski Tomasz
(1)
Roszkowski Wojciech
(1)
Rutkowski Jerzy
(1)
Szczucki Krzysztof
(1)
Vachev Valeri
(1)
Vidal Aneta Muzioł
(1)
Wojtczak Andrzej
(1)
Wysokiński Mariusz
(1)
Zbiorowa Praca
(1)
Zemlik Joanna
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łaska-Formejster Alicja
(1)
Śliż Daniel
(1)
Year
2020 - 2023
(11)
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(6)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(32)
English
(1)
Subject
Ochrona zdrowia
(6)
Ochrona życia poczętego
(4)
Aborcja
(2)
Dyskryminacja
(2)
Migracje
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Polityka edukacyjna
(2)
Polityka społeczna
(2)
Poradnictwo zawodowe
(2)
Praca
(2)
Przestępczość
(2)
Płód
(2)
Rodzina
(2)
Ubóstwo
(2)
Aksjologia
(1)
Antropologia filozoficzna
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo zdrowotne
(1)
Bibliotekarze
(1)
Biblioteki publiczne
(1)
COVID-19
(1)
Choroby cywilizacyjne
(1)
Ciąża
(1)
Epidemie
(1)
Hałas
(1)
Innowacje medyczne
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Ludzie starzy
(1)
Nauczyciele
(1)
Ochrona danych
(1)
Organizacja pracy
(1)
Patologia społeczna
(1)
Polityka zdrowotna
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Rozród
(1)
Telemedycyna
(1)
Użytkownicy bibliotek
(1)
Zdrowie psychiczne
(1)
Zgwałcenie
(1)
Zwiastowanie
(1)
Środki ochrony indywidualnej
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Życie
(1)
Subject: time
2001-
(4)
Subject: place
Polska
(2)
Mokotów (Warszawa ; część miasta)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(3)
Artykuł problemowy
(2)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(2)
Artykuł z czasopisma fachowego
(2)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Podręcznik
(2)
Artykuł przeglądowy
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(6)
Religia i duchowość
(3)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Filozofia i etyka
(1)
Historia
(1)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
33 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20023 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Article
In basket
Article
In basket
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41038, 40926, 40925 (3 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40121, 40089 (2 egz.)
E-book
In basket
W podręczniku przedstawiono najnowszą wiedzę o podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce. Autorki krok po kroku wyjaśniają trudne zagadnienia związane z ochroną zdrowia, opisują strukturę POZ, zasady jej funkcjonowania i finansowania oraz reguły prawne. Czytelnicy znajdą również w publikacji wiele ciekawych informacji o opiece zdrowotnej w Unii Europejskiej. W książce po raz pierwszy w rzetelny sposób omówiono rolę pielęgniarek i położnych w strukturach podstawowej opieki zdrowotnej, a także interdyscyplinarne zagadnienia związane z funkcjonowaniem rodziny w sytuacji zdrowia i choroby. Książka jest skierowana do studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz wszystkich zainteresowanych wspomnianą tematyką. W książce opisano takie zagadnienia, jak: • systemy opieki zdrowotnej, • polityka zdrowotna, • podstawowa opieka zdrowotna w Polsce, • kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, • komunikacja w zespole terapeutycznym, • rodzina jako podmiot w POZ, • proces pielęgnowania, • położna w POZ.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Podręcznik stanowi wprowadzenie w problematykę z zakresu zdrowia publicznego. Autor przedstawia zagadnienia związane z nowoczesną koncepcją zdrowia publicznego i medycyny społecznej w świecie i w kraju, zagadnienia problematyki ochrony zdrowia, opieki zdrowotnej, uwarunkowania zdrowia związane ze stylem życia, czynnikami genetycznymi i in. Zagadnienia omówione w publikacji zgodne z zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji programem z zakresu propedeutyki zdrowia publicznego. Publikacja adresowana do studentów kierunku zdrowie publiczne, pielęgniarstwo na poziomie licencjackim, magisterskim i w czasie studiów specjalizacyjnych. Może być również wykorzystana w czasie studiów podyplomowych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Pierwszy w Polsce podręcznik z zakresu żywienia człowieka prezentujący żywienie w kontekście zdrowia publicznego. Omówiono w nim: miejsce żywienia w ochronie zdrowia społeczeństwa z uwzględnieniem aspektów epidemiologicznych, profilaktycznych i genetycznych; różne czynniki warunkujące sposób żywienia się społeczeństwa – od ekonomicznych, klimatycznych i kulturowych po społeczne i psychologiczne; sposoby racjonalizacji żywienia ludności - od polityki żywieniowej państwa i upowszechniania wiedzy o żywieniu po wzbogacanie żywności i suplementację diety. Książkę uzupełnia syntetyczna prezentacja problematyki ochrony konsumenta przez różnymi zagrożeniami – dziś i w przyszłości. Zagadnienia dotyczące relacji żywienia i zdrowia są przedstawione w taki sposób, aby pomóc czytelnikowi: - identyfikować problemy zdrowia publicznego wynikające z nieprawidłowego żywienia na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, - określać przyczyny tych problemów, - wybierać metody umożliwiające efektywne ich rozwiązanie. Książka stanowi tom 3 serii popularnych podręczników z zakresu żywienia człowieka wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe PWN, z których pierwszy poświęcony jest podstawom nauki o żywieniu, drugi – żywieniu człowieka zdrowego i chorego, a uzupełnia je Słownik terminologiczny . Książka przeznaczona dla studentów uczelni medycznych, przyrodniczych, rolniczych, a także dla żywieniowców, dietetyków i lekarzy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Publikacja jest poświęcona problematyce zarządzania płynnością finansową w polskich szpitalach i znaczeniu tego procesu dla uzyskiwanej rentowności. Utrzymywanie płynności finansowej na odpowiednim poziomie stanowi ważny cel w funkcjonowaniu każdej organizacji – w tym również szpitali. W monografii poruszane są kwestie związane ze specyfiką i problemami działalności szpitali w Polsce, a także z funkcjonowaniem polskiego systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem sektora szpitali. Ponadto zostały tu przedstawione strategie zarządzania płynnością finansową stosowane przez wybrane placówki szpitalne. Określenie strategii płynności finansowej oraz ukazanie zależności pomiędzy płynnością finansową a rentownością w badanych placówkach umożliwiło wyprowadzenie istotnych wniosków, pozwalających na wyznaczenie kierunków doskonalenia w sferze zarządzania finansowego w polskich szpitalach. Konkluzje te mogą przyczynić się do ustalenia rekomendacji dla polityki finansowej stosowanej przez wspomniane podmioty. Treść książki może zainteresować pracowników naukowych zajmujących się problematyką funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i placówek zdrowotnych, pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za kształtowanie polityki zdrowotnej, kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia, jak również studentów i słuchaczy studiów z zakresu zarządzania finansami w systemie opieki zdrowotnej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Książka jest kontynuacją podręcznika „Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej”. Została napisana z myślą o osobach zainteresowanych pracą w dziedzinie zarządzania opieką zdrowotną, a szczególnie podsystemem pielęgniarstwa. Zagadnienia podzielono na dwie części: wybrane problemy nauki o zarządzaniu oraz ekonomika i finanse w ochronie zdrowia.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Książka zawiera analizę wybranych pytań dotyczących problematyki praw pacjenta zadawanych przez użytkowników serwisu "Prawo i Zdrowie", studentów kierunków medycznych, słuchaczy podyplomowych studiów z zakresu ochrony zdrowia, praktyków oraz przedstawicieli organizacji działających w zakresie ochrony praw pacjenta. Większość pytań uzupełniają dodatkowe uwagi, w których omówiono szczególnie ważne kwestie, do niektórych dodano fragment przedstawiający zagrożenia, wskazując na brak jednoznaczności interpretacyjnej przepisów, rozbieżności pomiędzy poglądami doktryny prawa a kierunkiem orzecznictwa sądowego lub stosowanej praktyki, a także ewentualne sankcje prawne grożące za naruszanie przyjętych w prawie rozwiązań. Jest to pierwsze na polskim rynku opracowanie proponujące konkretne sposoby rozwiązywania codziennych problemów pacjentów, lekarzy i innych osób związanych z ochroną zdrowia w zakresie szeroko pojętych praw pacjenta.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again