Form of Work
Artykuły
(64)
Książki
(5)
Status
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Author
Krajewska Beata
(3)
Oficyna Wydawnicza Impuls Wojciech Śliwerski
(3)
Brzyska Monika
(2)
Chańko Anna
(2)
Mikołajczyk Marta
(2)
Tobiasz-Adamczyk Beata
(2)
Adama Mickiewicza Uniwersytet im (Poznań )
(1)
Anders Łukasz
(1)
Białas Adam
(1)
Borowiec Sylwia
(1)
Budnik Monika
(1)
Cazottes Ewelina
(1)
Chaczko Krzysztof
(1)
Chmielewska Magdalena
(1)
Ciczkowska-Giedziun Małgorzata
(1)
Drozd Iryna
(1)
Dudek Urszula
(1)
Durda Renata
(1)
Durka Grażyna
(1)
Dymowska Magdalena
(1)
Garbat Marcin
(1)
Gierlacki Jerzy
(1)
Grabowska Barbara
(1)
Grączyńska Karolina
(1)
Głogowska Karolina (psychologia)
(1)
Harewska Natalia
(1)
Jagodzińska Małgorzata
(1)
Jarkiewicz Anna
(1)
Kalinowska-Sufinowicz Baha
(1)
Kanclerz Bożena
(1)
Kanios Anna
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Kawka Paweł
(1)
Kotlarska-Michalska Anna
(1)
Kotomska Maria
(1)
Kowalczyk Barbara (1946- )
(1)
Kołak Wiesław
(1)
Krasiejko Izabela
(1)
Krysiak-Zielonka Iwona
(1)
Kulas Artur
(1)
Kustra Czesław (1958- )
(1)
Linka Anna
(1)
Maćkowicz Jolanta
(1)
Mickiewicz Kinga
(1)
Mucha Anna
(1)
Nanowska Katarzyna
(1)
Napiórkowska Katarzyna
(1)
Necel Ryszard
(1)
Nicpoń Małgorzata
(1)
Nowak Beata Maria
(1)
Pawłuszko Krzysztof
(1)
Pałęcki Sylwester
(1)
Perzanowski Tadeusz
(1)
Pląsek Rafał
(1)
Polkowski Tomasz
(1)
Przewłocka Katarzyna
(1)
Rachwał Anna
(1)
Rogowski Robert
(1)
Rumianowska Agnieszka
(1)
Ruszkowska Marzena
(1)
Sadowska-Snarska Cecylia
(1)
Sadłoń Wojciech (1983- )
(1)
Sałustowicz Piotr (1944- )
(1)
Subocz Elżbieta
(1)
Szcześniak Patrycja
(1)
Szeroczyńska Małgorzata
(1)
Szweda-Lewandowska Zofia
(1)
Szymanowska Joanna
(1)
Trafiałek Elżbieta (1951- )
(1)
Węgierski Zbigniew
(1)
Włodarczyk Ewa (nauki pedagogiczne)
(1)
Zozula Jolanta
(1)
Łoś Andżelika Beata
(1)
Żychowicz Agnieszka
(1)
Year
2010 - 2019
(66)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(69)
Language
Polish
(69)
Subject
Opieka społeczna
(34)
Rodzina
(16)
Dziecko
(10)
Ludzie starzy
(7)
Pracownicy socjalni
(7)
Polityka społeczna
(6)
Rodzina zastępcza
(4)
Świadczenia społeczne
(4)
Przemoc w rodzinie
(3)
Asystenci rodzin
(2)
Działalność charytatywna
(2)
Dziecko ulicy
(2)
Kobieta
(2)
Młodzież
(2)
Odmienność kulturowa
(2)
Parafia
(2)
Pedagogika opiekuńcza
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Prawo rodzinne
(2)
Samodzielność (psychol.)
(2)
Ubóstwo
(2)
Wolontariusze
(2)
Wychowankowie domów dziecka
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Świetlice socjoterapeutyczne
(2)
"Agape" Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym
(1)
2001
(1)
Alimenty
(1)
Alkoholizm
(1)
Bajkowski (rodzina)
(1)
Biała Podlaska (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Białystok (woj. podlaskie)
(1)
Biblioterapia
(1)
Caritas Polska
(1)
Chorzy
(1)
Chorzy psychicznie
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Domy dziecka rodzinne
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Hipoterapia
(1)
Hospicja
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Konin (woj. wielkopolskie ; okręg)
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Ludzie starzy w rodzinie
(1)
Macierzyństwo
(1)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Poznań)
(1)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Piła)
(1)
Młodociani rodzice
(1)
Nastolatki
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Odżywianie
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Okno życia
(1)
Oratoria (pedagog.)
(1)
Organizacje charytatywne
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polska
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Praca
(1)
Prawo karne wykonawcze
(1)
Relacje międzypokoleniowe
(1)
Rodzina 500 plus (program rządowy)
(1)
Rodzina wielodzietna
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sieroctwo
(1)
Sieroctwo społeczne
(1)
Społeczności lokalne- a opieka społeczna
(1)
Starość
(1)
Stres pourazowy
(1)
Szkolnictwo
(1)
Sądownictwo rodzinne
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Koło Wrocławskie
(1)
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
(1)
Warszawa
(1)
Wałbrzych (woj. dolnośląskie)
(1)
Więźniowie
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Współdziałanie
(1)
Zakony
(1)
Życie seksualne
(1)
Subject: time
2001-
(14)
1901-2000
(2)
1989-2000
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Podlaskie, województwo
(1)
Polska
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Warszawa
(1)
Warszawa (okręg)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(3)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
69 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Przedstawienie potencjalnych korzyści, szans i zagrożeń związanych z zaangażowaniem przedstawicieli środowiska lokalnego (w tym osób starszych) we współpracę z pracownikami ośrodka pomocy społecznej i działania na rzecz seniorów.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Aby skutecznie podejmować działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, konieczne jest zwiększenie zakresu współpracy w każdym z obszarów działalności instytucji pomocy społecznej i rynku pracy. Kooperacja powinna odbywać się na poziomie zbierania i wymiany informacji oraz doświadczeń, realizacji diagnoz i analiz a także monitorowania prowadzonych działań. Przedstawiciele tych instytucji powinni na bieżąco badać sytuację społeczną, nie tylko w skali miasta, czy gminy, lecz konkretnej dzielnicy, osiedla, a nawet ulicy. Uzyskane dane, systematycznie aktualizowane, pozwoliłyby efektywnie przeciwdziałać wielu problemom, poprzez podejmowanie właściwych działań w odpowiednim czasie.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again