Form of Work
Artykuły
(3)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Author
Kabaj Mieczysław (1933- )
(1)
Niedziela Michał
(1)
Rutkowski Wiktor
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Płaca minimalna
(3)
Ubóstwo
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(1)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
4 results Filter
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Spór o wpływ minimalnego wynagrodzenia na zatrudnienie i bezrobocie, koszty pracy oraz konkurencyjność gospodarki ogranicza się do badania relacji wynagrodzenia minimalnego do przeciętnego. Jednak większość autorów uznaje wynagrodzenie przeciętne jako zmienną niezależną. Nie analizuje się równocześnie udziału wynagrodzeń w PKB i zysków przedsiębiorstw oraz relacji między wzrostem przeciętnych wynagrodzeń i produktywności. Bez wprowadzenia tego elementu analiza relacji wynagrodzeń mimimalnych i przeciętnych jest oder­wana od głównych parametrów systemu społeczno-gospodarczego (wzrostu PKB, zysków i produktywności pracy).
No cover
Article
In basket
Płaca minimalna – duży problem / Wiktor Rutkowski // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2013, nr 8, s. 1-8.
Streszczenie: Niniejsze opracowanie jest głosem w dyskusji na temat polityki płacy minimalnej w Polsce. Na początku zaprezentowano poglądy teoretyczne oraz wyniki badań empirycznych dotyczących ekonomicznych i socjalnych konsekwencji płacy minimalnej. Następnie przedstawiono elementy diagnozy sytuacji w zakresie minimalnego wynagrodzenia w Polsce, ze szczegól┌nym uwzględ┌nie┌niem kwestii jego wysokości. Dal┌szym przedmiotem rozważań jest socjalna funkcja minimalnego wynagrodzenia w kontekście zjawiska niskich wynagrodzeń i ryzyka ubóstwa wśród osób pracujących. Końcowa część opracowania zawiera uwagi na temat zarządzania płacą minimalną oraz potrzeby europejskiej polityki płacy minimalnej.
No cover
Article
In basket
E-book
In basket
Temat: Zdolność sądowa ; Płaca minimalna ; Rehabilitacja ; Spór o Wilno ; Prasa litewska ; Niezdolność do pracy ; Niezdolność do wypełniania ról społecznych ; Migracje zarobkowe ; Akcje protestacyjne ; Wolność zrzeszania się ; Europejska Konwencja Praw Człowieka i Obywatela ; Wojna święta ; Starożytny Izrael ; Decentralizacja ; Standardowe instrumenty polityki pieniężnej ; Niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej ; Pomoc prawna ; Szacunki kosztów ; Popyt i podaż na pomoc prawną ; Małżeństwo ; Aktywizacja ; Sytuacja mieszkaniowa ; Praca nieformalna ; Światowe Forum Gospodarcze ; Progowe modele korekty błędem ; Asymetryczność reakcji ; Podmiotowe kryteria dostępu ; Zasiłek dla bezrobotnych ; Polityka pieniężna ; Kryzys finansowy ; Badania ankietowe ; Migracje kobiet ; Polskie inwestycje bezpośrednie ; Instrumenty wspierania zagranicznych inwestycji bezpośrednich ; Rynek pracy ; Samorząd zawodowy ; Polityka gospodarcza ; Kraje bałtyckie ; Niepewność dochodów ; Legitymacja procesowa ; Inteligentna i zrównoważona gospodarka ; Prawo do strajku ; Mieszkanie ; Kapitał ludzki ; Konkurencyjność gospodarki ; Inwestycje w kapitał ludzki ; Rehabilitacja społeczna ; Postępowanie nieprocesowe ; Warunki życia ; Niepełnosprawność ; Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Aktywna polityka społeczna ; Stopy procentowe ; Wielkie Księstwo Litewskie ; Szkolnictwo wyższe ; Szara strefa ; Bezrobocie ; Strony ; Rehabilitacja zawodowa ; Analizy symulacyjne
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again