Form of Work
Artykuły
(7)
Książki
(5)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Author
Kościesza Małgorzata
(2)
Niepokólczycka-Gac Jagna
(2)
Pawłowska-Jaroń Halina
(2)
Czochańska Jagna
(1)
Dunin-Wąsowicz Dorota
(1)
Jóźwiak Sergiusz
(1)
Kozłowska Magdalena (psycholog)
(1)
Kościelska Małgorzata
(1)
Kościesza Artur
(1)
Maciarz Aleksandra (1937-2011)
(1)
Masiarek Mariusz
(1)
Mroczek-Żal Justyna
(1)
O'Regan Fintan J (1960- )
(1)
Panasiuk Jolanta (1966- )
(1)
Sierant Iwona
(1)
Słomczyńska-Pierzchalska Małgorzata
(1)
Waliś Robert
(1)
Łosiowski Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Audience Group
Biblioterapeuci
(1)
Logopedzi
(1)
Subject
Padaczka
(10)
Dziecko chore
(3)
Dziecko chore na padaczkę
(3)
Choroby dziecięce
(2)
Dysleksja i dysgrafia
(2)
Dziecko
(2)
Dziecko trudne
(2)
Dziecko z zaburzeniami mowy
(2)
Porażenie mózgowe
(2)
Afazja
(1)
Biblioterapia
(1)
Chorzy z afazją
(1)
Dyspraksja
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko niepełnosprawne ruchowo
(1)
Dziecko przewlekle chore
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Dziecko z ADHD
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Korekcja mowy
(1)
Logopedia
(1)
Mowa
(1)
Narząd ruchu
(1)
Padaczka a czytanie
(1)
Padaczka a mowa
(1)
Padaczka a pisanie
(1)
Poezja
(1)
Poznanie
(1)
Psycholingwistyka
(1)
Rehabilitacja
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Terapia logopedyczna
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Układ nerwowy
(1)
Wady rozwojowe
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zaburzenia mowy
(1)
Zespół AD/HD
(1)
Zespół Aspergera
(1)
Zespół Downa
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Artykuł problemowy
(2)
Artykuł fachowy
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Psychologia
(1)
15 results Filter
No cover
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40861, 40845 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16012 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36968, 35098 (2 egz.)
Book
In basket
(Rodzice i Dzieci)
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: W książce znajdują sie rady i wskazówki dla rodziców dzieci z ADHD i sprawiajacych różnego rodzaju inne kłopoty wychowawcze. Autorzy proponują strategie postepowania z dziećmi pomocne w rozwijaniu empatii, samodyscypliny, zdolności porozumiewania się i rozwiazywania problemów. Jest to poradnik dla rodziców i specjalistów zajmujących się tą problematyką.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39185 (1 egz.)
E-book
In basket
Wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii jest przyczyną wad mózgu: polimikrogyrii/pachygyrii, heterotopii neuronalnej, schizencefalii hemimegalencefalii i gładkomózgowia, ponieważ okolica okołokomorowa z macierzą zarodkową jest miejscem bardzo intensywnego metabolizmu, proliferacji komórkowej i tutaj rozpoczyna się proces migracji neuronów. W następstwie infekcji cytomegalowirusowej wodogłowie jest mniej częste niż małogłowie. Wodogłowie powstaje w wyniku upośledzenia krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego na skutek zarastania wodociągu mózgu i zmian zapalnych w pajęczynówce. W następstwie pozapalnej atrofii mózgu może powstać wodogłowie zanikowe. Wynikiem ciężkiego wrodzonego zakażenia wirusem cytomegalii jest także porencefalia. Prawdopodobnie na skutek zakrzepu w aorcie płodowej zakażenie cytomegalowirusem powoduje również hydranencefalię. Wirus HCMV atakując tylne partie mózgu prowadzi do powstania niedorozwoju móżdżku i zwapnień w czwartej komorze. Techniki neuroobrazowania (MR, USG) umożliwiają rozpoznanie nawet w okresie prenatalnym neuropatologicznych zmian związanych z zakażeniem płodu cytomegalowirusem. Zwapnienia w okolicy okołokomorowej stwierdza się w 30-50% przypadków wrodzonego zakażenia wirusem cytomegalii, ale zwapnienia mogą być tez obecne w rdzeniu kręgowym.Zwapnienia w mózgu są widoczne są przede wszystkim w tomografii komputerowej. W badaniach neuroobrazowych można uwidocznić miejscową martwicę, krwawienie, częściej jednak stwierdza się przewlekłe uszkodzenia w wyniku infekcji: poszerzenie komór mózgu, gliozę substancji białej, zaniki, torbiele mózgu. W wyniku pozapalnej martwicy okołokomorowej powstają torbielki podwyściółkowe, które można wykryć ultrasonograficznie Także zmiany w naczyniach mózgowych spowodowane wirusem HCMV w postaci mineralizującej wasculopatii są widoczne w klasycznym badaniu ultrasonograficznym w postaci zmienionej echogeniczności nadmiernie szerokich naczyń jąder podstawy i wzgórza. Wyraźniej takie zmiany obrazuje badanie ultrasonograficzne z użyciem kolorowego Dopplera. Nieprawidłowości kory mózgowej (polimikrogyria/pachygyria, heterotopia, gładkomózgowie), agenezja ciała modzelowatego i zaburzenia mielinizacji są stwierdzane w obrazach rezonansu magnetycznego. Potwierdzeniem aktywnego bądź przebytego cytomegalowirusowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u noworodków i niemowląt są zmiany w badaniu ogólnym płynu mózgowo-rdzeniowego takie jak podwyższona cytoza z przewagą limfocytów (średnio 42 komórek /1mm3) i podwyższone stężenie białka (średnio 200 mg/dl). Najprawdopodobniej ze względu na obniżenie odporności komórkowej i humoralnej neuroinfekcja cytomegalowirusowa predysponuje noworodki i niemowlęta do innych zakażeń OUN wirusowych, bakteryjnych lub grzybiczych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
"Choroby przewlekłe u dzieci" to e-book poświęcony chorobom, z jakimi nauczyciele szkolni i przedszkolni mogą spotkać się w swojej pracy zawodowej. Autorzy, doświadczeni specjaliści, w sposób przystępny opisują każdą chorobę. Z publikacji czytelnik dowie się: - jak postępować z dzieckiem przewlekle chorym - na czym polega opieka zdrowotna przedszkolaka - jak powinna być prowadzona dokumentacja dziecka przewlekle chorego - jak opracować procedury w placówce - kiedy należy wezwać pogotowie ratunkowe - jak należy zorganizować dziecku pomoc psychologiczno-pedagogiczną - jak realizować z dzieckiem roczne indywidualne przygotowanie przedszkolne - jak rozmawiać z innymi dziećmi o chorobie Szczegółowo omówiono takie choroby, jak: - padaczka: charakterystyka, przyczyny, pomoc podczas napadu, współpraca z rodzicami dziecka, jak pracować z dzieckiem, - cukrzyca: charakterystyka, objawy, informacja dla nauczyciela, psychologiczne aspekty, obowiązki dyrektora przedszkola, obowiązki rodziców, - astma: charakterystyka i objawy, jak pomóc dziecku podczas ataku, podawanie leków, współpraca z rodzicami, indywidualne nauczanie, aktywność fizyczna, szkodliwe mity - wada serca: przyczyny, objawy, leczenie wad serca, rozwój dziecka z wadą serca, przedszkolak z wadą serca, wsparcie nauczyciela i rówieśników, współpraca z rodzicami, aktywność fizyczna. Ebook zawiera ponad to: - wzór informacji dla rodziców - wzór upoważnienia do podawania leków dziecku z chorobą przewlekłą. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Opis: Uczniowie z chorobami przewlekłymi Propagowanie wiedzy o zasobach służby zdrowia Dziecko chore a procedury postępowania Cukrzyca Epilepsja Astma Zaburzenia psychotyczne Depresja Wskazówki do planowania lekcji wychowawczych Wszyscy jesteśmy równi choć przecież się różnimy – scenariusz zajęć Pomagamy choremu koledze – scenariusz zajęć Uczymy się od innych, słabszych, chorych, niepełnosprawnych – scenariusz zajęć '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again