Form of Work
E-booki
(13)
IBUK Libra
(13)
Książki
(10)
Artykuły
(4)
Publikacje fachowe
(2)
Filmy i seriale
(1)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Author
zbiorowa Praca
(6)
Kozioł Leszek
(4)
Przezdziecka Krystyna
(2)
Węglowski Zbigniew
(2)
Belletante Bernard
(1)
Czapiewski Leszek
(1)
Czapkiewicz Anna
(1)
Czyż Dagmara
(1)
Gmurzyńska Ewa
(1)
Gulcz Mieczysław
(1)
Houston Keith (1977- )
(1)
Kaczmarski Marek
(1)
Kołaczyk Zdzisław
(1)
Kruczalak Kazimierz
(1)
Kubiak Jarosław
(1)
Lipszyc Paweł
(1)
Maleczyńska Kazimiera
(1)
Mizerka Jacek
(1)
Niesyty Edward
(1)
Orpel Ryszard
(1)
Sopoćko Andrzej
(1)
Starczewski Mieczysław (1943- ). (reżyser)
(1)
Tobolska Urszula
(1)
Tomidajewicz Janusz J weryfik
(1)
Zawadowski Wacław (1931- )
(1)
Year
2020 - 2021
(8)
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(2)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(25)
English
(3)
Audience Group
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Przedszkola
(1)
Subject
Papier
(6)
Papiery wartościowe
(4)
Giełda papierów wartościowych
(3)
Księgarstwo
(3)
Papier czerpany
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Przysposobienie biblioteczne
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Boże Narodzenie
(1)
Drukarstwo
(1)
Dzień św. Walentego
(1)
Finanse
(1)
Geometria
(1)
Gry edukacyjne
(1)
Jan Paweł
(1)
Książki
(1)
Mikroekonomia
(1)
Papierze
(1)
Pisarze polscy
(1)
Popularyzacja wiedzy
(1)
Praca
(1)
Prawo handlowe
(1)
Rachunkowość
(1)
Rynek
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Wyroby z papieru
(1)
Zabawki
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma fachowego
(2)
Artykuł problemowy
(1)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Bibliografia osobowa
(1)
Film edukacyjny
(1)
Opracowanie
(1)
Publikacje dla dzieci
(1)
Domain
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(3)
Edukacja i pedagogika
(2)
Historia
(1)
Religia i duchowość
(1)
28 results Filter
Book
In basket
Dzieje starego papieru / Kazimiera Maleczyńska. - Wrocław : Zakład Narodowy im.Ossolińskich, 1974. - 195,[1] s. : il.,portr.,mapa, bibliogr.,err. ; 17 cm.
(Książki o Książce)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12367 B (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21492 B (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31271 B (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34033 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40242 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Czerpanie papieru i kartki walentynkowe / Dorota Mętrak // WYCHOWANIE TECHNICZNE w SZKOLE. - 1997, nr 2, s.124. - Kielce.
No cover
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37336 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł oryginału: The book : a cover-to-cover exploration of the most powerful object of our time.
Bibliografia na stronach 458-[461]. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45012 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39106 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39972, 37387 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Mozaiki matematyczne / Wacław Zawadowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989 (Łódź : DOSS). - 32 s. : ilustracje (w tym kolor.) ; 21 cm.
(Seria z Żółwiem. G-Geometria ; 3)
Numeracja ser. gł. : 3.
Tzw. : Seria z Żółwiem ; 1. G - Geometria ; 3. - Opis wg okł.
5-6 tzn. dla kl. 5-6.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31554, 31451 (2 egz.)
Movie
DVD
In basket
Jak powstaje papier [Film] / reżyseria Mirosław Starczewski. - [Smardzowice] : Wytwórnia Filmów Vivere, [2016]. - 1 dysk optyczny (DVD) (12 minut) : dźwięk, kolor ; 12 cm.
(Już To Wiem)
W filmie pokazano jak i gdzie powstaje papier, co jest potrzebne do produkcji papieru, a także nauczyć się robić papier czerpany zapraszamy do obejrzenia filmu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 272 D (1 egz.)
Article
In basket
E-book
In basket
W artykule przedstawiono wybrane charakterystyki kapitału ludzkiego związane z poziomem wykształcenia, rynkiem pracy, zasobami kompetencji kluczowych oraz uczestnictwem w kształceniu przez całe życie. Wykorzystano różne źródła danych: informacje ze statystyki publicznej oraz dane pochodzące z ogólnopolskich badań sondażowych – Diagnozy Społecznej i Bilansu Kapitału Ludzkiego. Zaprezentowano kształtowanie się wskaźników, stosując podejście porównawcze – duże miasta Polski w odniesieniu do pozostałych obszarów. Oceniono zachodzące zmiany, wykorzystując miary dynamiki. Przeprowadzona analiza pozwala wskazać zasadnicze prawidłowości. Po pierwsze, duże miasta odznaczają się wyższymi wartościami wszystkich rozpatrywanych charakterystyk, przy czym występuje wyraźna przewaga pięciu największych ośrodków. Po drugie, zachodzą pozytywne zmiany w zakresie wszystkich rozpatrywanych aspektów kapitału ludzkiego, ale nie według jednolitego wzorca.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Polityka wypłat dywidendy od lat pozostaje przedmiotem badań naukowych prowadzonych na szeroką skalę. Jednakże kwestia wpływu dokonywania wypłaty przez spółkę na zmienność stóp zwrotu z akcji pozostaje wciąż nierozwiązana. Celem artykułu jest zbadanie, czy polityka dywidendowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wpływa na zmienność stóp zwrotu akcji. Próba badawcza dotyczy 60 przedsiębiorstw wchodzących w skład indeksów WIG20 oraz mWIG40. Wykorzystując 12 modeli regresji liniowej, udowodniono, że wypłata dywidend powoduje obniżenie zmienności stóp zwrotu spółki. Z drugiej jednak strony nie stwierdzono występowania statystycznie istotnego związku między wielkością stopy dywidendy a ryzykiem. Nie znaleziono zatem argumentów przemawiających za słusznością tezy, że wzrost korzyści z posiadania akcji otrzymywanych na bieżąco przez inwestora w stosunku do całkowitej wartości akcji powoduje ograniczenie zmienności stóp zwrotu.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W publikacji zaprezentowano modelowanie powiązań między indeksami wybranych giełd papierów wartościowych. Omawiane zagadnienia można zaklasyfikować do kilku wątków tematycznych. Pierwszy obejmuje pogrupowanie giełd na świecie pod względem ich podobieństwa w relacjach z innymi giełdami w celu wskazania miejsca Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle innych giełd tego typu. Drugi ukazuje potencjalne determinanty zmian poziomu współzależności wybranych giełd. Natomiast trzeci wątek badań koncentruje się na teoretycznych własnościach zastosowanych narzędzi statystycznych. Zagadnienie dotyczące roli wskaźników finansowych oraz makroekonomicznych w dynamice struktury powiązań warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi giełdami na świecie było rzadko poruszane w literaturze przedmiotu, więc celem tej monografii jest próba częściowego wypełnienia tej luki.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Ekonomia, a zarządzanie w szczególności, to nauka, której zasadniczym celem i przedmiotem badań jest rozpoznanie przyczyn oraz wartości rzeczy w zjawiskach i procesach gospodarczych. Fundamentalny charakter tych właśnie wartości można uzasadnić dwojako: poprzez wskazanie modelu dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa, gospodarki czy całego społeczeństwa, na którym się on opiera, albo poprzez diagnozowanie tego, jak jest w gospodarce i czego nam brakuje. Mamy tu więc teoretyzowanie i twórcze myślenie z jednej strony oraz badania analityczne ze strony drugiej. Obie czynności są niezbędne, by efektywnie działać. Pierwsza wyznacza kierunek działania, druga określa, czy jesteśmy do niego zdolni. W przedłożonych pracach dominowało podejście diagnostyczne i decyzyjne, ograniczone w swym zakresie do wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. (...) W treści publikacji można wyróżnić kilka nurtów i wątków badawczych, a mianowicie: analiza skuteczności strategii kontrariańskich inwestowania na rynku kapitałowym, strategia wynagradzania pracowników w różnych typach przedsiębiorstw, czy polityka kształcenia studentów w zakresie rachunkowości i przedsiębiorczości, z uwzględnieniem cyfrowych narzędzi i procesów komunikacyjnych, ocena efektywności instrumentów administracji podatkowej i prowadzonej przez nią polityki w zakresie rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń, ewaluacja wykorzystania zmiennej zarządzania i wskaźnika produktywności pracy do oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością, jak również zastosowanie nowej formuły obliczeniowej badania efektywności spółdzielni mieszkaniowych oraz wykorzystanie instrumentów i narzędzi IT w zarządzaniu relacjami z klientami (CRM). (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again