Forma i typ
Książki
(8)
Dostępność
dostępne
(7)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(8)
Autor
Dąbrowski Zdzisław (1930-2020)
(3)
Ambrozik Wiesław
(1)
Badora Sylwia
(1)
Błeszyński Jacek (1963- )
(1)
Czeredrecka Barbara
(1)
Danilewicz Wioletta
(1)
Demetrio Duccio (1945- )
(1)
Furmanek Marek
(1)
Hamburger Franz
(1)
Izdebska Jadwiga
(1)
Jundziłł Elżbieta
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Krzesińska-Żach Beata
(1)
Kwiatkowski Stefan M
(1)
Marzec Danuta
(1)
Osmańska-Furmanek Wielisława
(1)
Pawłowska Róża (1946- )
(1)
Radziewicz-Winnicki Andrzej (1945- )
(1)
Szewczyk Tadeusz
(1)
Śliwerski Bogusław (1954- )
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(2)
Kraj wydania
Polska
(8)
Język
polski
(8)
Temat
Pedagogika opiekuńcza
(8)
Rodzina
(3)
Dziecko
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Podręczniki akademickie
(2)
Edukacja dorosłych
(1)
Ekologia społeczna
(1)
Globalizacja
(1)
Młodzież
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika mediów
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pedagogika zdrowia
(1)
Pomoc społeczna
(1)
Praca socjalna
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(3)
Media i komunikacja społeczna
(3)
8 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. : [229]-235
Streszczenie: W niniejszym wydaniu rozszerzono podrozdział o funkcji egzystencjalno-generatywnej opieki, zmieniono tekst podręcznika w zakresie terminologii i przypisów.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 39797 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Streszczenie: W niniejszym wydaniu uzupełniono rozdział pierwszy o omówienie tożsamości pedagogiki opiekuńczej, poprawiono tekst podręcznika w zakresie terminologii i przypisów.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 39796 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy pracach. - Dla studentów pedagogiki oraz pracy socjalnej

W publikacji zawarto artykuły:
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 40922 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 159-166
Streszczenie: Wprowadzenie w zagadnienie rodziny, jej opiekuńczo-wychowawcze funkcjonowanie oraz w problematykę pracy socjalnej wspomagającej rodzinę. Analiza terminologii związanej z rodziną, jej strukturą, cechami i typami. Omówienie: uwarunkowań demograficznych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37376 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 39877, 39672, 39639 (3 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 40497 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 111-123.
Streszczenie: Zawiera: Teoretyczne przesłanki wychowania i opieki nad dzieckiem / Jadwiga Izdebska ; Zagrożenia realizacji funkcji współczesnej rodziny : wybrane problemy / Wioletta Danilewicz ; Główne kierunki pomocy rodzinie i dziecku w środowisku lokalnym / Beata Krzesińska-Żach. Skrypt dla studentów pełniący rolę materiałów pomocniczych, na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, zbiera rozproszoną w literaturze pedagogicznej wiedzę na temat teoret. podstaw opieki i wychow. nad dzieckiem, skutków zagrożeń funkcjonowania opiek.-wychow. współczesnej rodziny i rodzin czasowo niepełnych oraz kierunków, form i sposobów organizowania pomocy rodzinie i dziecku w środowisku lokalnym. Każdy rozdział zawiera bogatą literaturę (w odnośnikach) umożliwiającą pogłębienie, rozszerzenie omawianych zagadnień. Na końcu książki - bibliografia, opracowana problemowo.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 34339 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Publikacja pomyślana jako wybór tekstów pomocniczych dla studentów pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej. Materiał podzielono na 4 grupy zagadnieniowe: "Teoretyczne konteksty pedagogiki" (art. dot.: podmiotowości jednostki niepełnosprawnej w procesie rewalidacji, konfliktu pokoleń, praw dziecka, patologii rodziny), "Wybrane problemy opieki nad dziećmi i młodzieżą" (dot.: internatu, sierot społ., pogotowia opiekuńczego, świetlic szkolnych w Rzeszowie w 1995 r.), "Wybrane zagadnienia niedostosowania społecznego" (art. dot.: wyników badań dot. genezy zachowań antyspoł., roli przemocy i stygmatyzacji w etiologii niedostosowania społ., uwarunkowań agresji wśród dzieci i młodzieży), "Elementy metodyki resocjalizacji i rewalidacji" (2 art. - dot. możliwości intensyfikacji korektury postaw i osobowości wychowanków zakładów poprawczych, usprawniania funkcji dzieci niepełnosprawnych przez przysposobienie obronne). Część rozważań oparto na badaniach empirycznych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 35226 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej