Form of Work
Artykuły
(9)
Publikacje naukowe
(4)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Książki
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Author
Bednarek Stefan
(1)
Chrąściel Katarzyna
(1)
Jędrzejowska Ewa
(1)
Kaczmarek Bożydar L.J
(1)
Kryk Gabriela
(1)
Makowski Mariusz (fotograf)
(1)
Nęcka Edward
(1)
Orzechowski Jarosław
(1)
Paczkowska Agnieszka
(1)
Pąchalska Maria
(1)
Szczepkowska Edyta
(1)
Szmalec Jacek
(1)
Szymura Błażej
(1)
Wichary Szymon
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2020 - 2021
(3)
2010 - 2019
(10)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Audience Group
6-8 lat
(1)
9-13 lat
(1)
Dzieci
(1)
Subject
Percepcja wzrokowa
(6)
Sztuka
(4)
Dzieci
(2)
Nauczyciele
(2)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(1)
Fotografia cyfrowa
(1)
Integracja percepcyjno-motoryczna
(1)
Kultura audiowizualna
(1)
Kultura masowa
(1)
Motoryka mała
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauka czytania
(1)
Nauka pisania
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Pisanie
(1)
Psychologia
(1)
Sprawność motoryczna
(1)
Sztuka współczesna
(1)
Wizualizacja (psychologia)
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wywiad
(1)
Zaburzenia integracji sensorycznej
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(4)
Artykuł z pracy zbiorowej
(4)
Ćwiczenia i zadania
(1)
Ćwiczenia i zadania do nauczania początkowego
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(5)
Kultura i sztuka
(1)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
21 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
No cover
Article
In basket
Authority data
Uczenie się (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Kształcenie (hasło przedmiotowe)
zob. też Dziecko z trudnościami w uczeniu się (hasło przedmiotowe) ; Egzaminy (hasło przedmiotowe) ; Kinezjologia edukacyjna (hasło przedmiotowe) ; Metapoznanie (hasło przedmiotowe) ; Nauczanie (hasło przedmiotowe) ; Nauka czytania (hasło przedmiotowe) ; Nauka liczenia (hasło przedmiotowe) ; Nauka pisania (hasło przedmiotowe) ; Nauka pływania (hasło przedmiotowe) ; Neuroedukacja (hasło przedmiotowe) ; Organizacja ucząca się (hasło przedmiotowe) ; Pamięć (hasło przedmiotowe) ; Praca umysłowa (hasło przedmiotowe) ; Przeciążenie nauką (hasło przedmiotowe) ; Psychologia (hasło przedmiotowe) ; Psychologia nauczania (hasło przedmiotowe) ; Terapia dydaktyczna (hasło przedmiotowe) ; Transfer (psychologia) (hasło przedmiotowe) ; Uczenie się maszyn (hasło przedmiotowe) ; Uzależnienie od nauki (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Praca domowa ucznia (hasło przedmiotowe) ; Strategie uczenia się (hasło przedmiotowe) ; Uczenie się biograficzne (hasło przedmiotowe) ; Uczenie się ekspansywne (hasło przedmiotowe) ; Uczenie się intencjonalne (hasło przedmiotowe) ; Uczenie się kooperatywne (hasło przedmiotowe) ; Uczenie się międzypokoleniowe (hasło przedmiotowe) ; Uczenie się narracyjne (hasło przedmiotowe) ; Uczenie się sytuacyjne (hasło przedmiotowe) ; Uczenie się transformatywne (hasło przedmiotowe) ; Uczenie się utajone (hasło przedmiotowe) ; Warunkowanie (psychologia) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Learning ; Percepcja wiedzy
Authority data
Percepcja wzrokowa (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Spostrzeganie (hasło przedmiotowe)
zob. też Estetyka (hasło przedmiotowe) ; Informacja wizualna (hasło przedmiotowe) ; Komunikacja wizualna (hasło przedmiotowe) ; Nerw wzrokowy (hasło przedmiotowe) ; Oko (hasło przedmiotowe) ; Pareidolia (hasło przedmiotowe) ; Prozopagnozja (hasło przedmiotowe) ; Ruchy oczu (hasło przedmiotowe) ; Wizualizacja (psychologia) (hasło przedmiotowe) ; Wyobraźnia przestrzenna (hasło przedmiotowe) ; Wzrok (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Postrzeganie wzrokowe ; Spostrzeganie wzrokowe
Authority data
Węch (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Zmysły (hasło przedmiotowe)
zob. też Bulbektomia (hasło przedmiotowe) ; Elektroniczny nos (hasło przedmiotowe) ; Nos (hasło przedmiotowe) ; Wrażenia (hasło przedmiotowe) ; Zapach (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Percepcja węchowa ; Postrzeganie węchowe ; Spostrzeganie węchowe
Authority data
Słuch (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Zmysły (hasło przedmiotowe)
zob. też Audiologia (hasło przedmiotowe) ; Audiometria (hasło przedmiotowe) ; HRTF (akustyka) (hasło przedmiotowe) ; Lateralizacja słuchowa (hasło przedmiotowe) ; Logatom (hasło przedmiotowe) ; Nadwrażliwość słuchowa (hasło przedmiotowe) ; Niedosłuch (hasło przedmiotowe) ; Ochronnik słuchu (hasło przedmiotowe) ; Pamięć słuchowa (hasło przedmiotowe) ; Protetyka słuchu (hasło przedmiotowe) ; Przeczulica (hasło przedmiotowe) ; Psychoakustyka (hasło przedmiotowe) ; Psychologia muzyki (hasło przedmiotowe) ; Słuchanie (hasło przedmiotowe) ; System "Słyszę..." (hasło przedmiotowe) ; Ucho (hasło przedmiotowe) ; Układ słuchowy (hasło przedmiotowe) ; Uraz akustyczny (hasło przedmiotowe) ; Wrażenia (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Słuch fonematyczny (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Percepcja słuchowa ; Postrzeganie słuchowe ; Spostrzeganie słuchowe
No cover
Article
In basket
Authority data
Smak (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wrażenia (hasło przedmiotowe) ; Zmysły (hasło przedmiotowe)
zob. też Substancje wzmacniające smak (hasło przedmiotowe) ; Zaburzenia smaku (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Percepcja smakowa ; Postrzeganie smakowe ; Spostrzeganie smakowe ; Smak (fizjol.)
Authority data
Dotyk (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wrażenia (hasło przedmiotowe) ; Zmysły (hasło przedmiotowe)
zob. też Opuszki kończynowe (hasło przedmiotowe) ; Przeczulica (hasło przedmiotowe) ; Skóra (anatomia) (hasło przedmiotowe) ; Terapia dotykiem (hasło przedmiotowe) ; Terapia taktylna (hasło przedmiotowe) ; Włosy czuciowe (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Przytulanie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Percepcja dotykowa ; Postrzeganie dotykowe ; Poznanie dotykowe ; Spostrzeganie dotykowe
Authority data
Obraz własnego ciała (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Obraz siebie (hasło przedmiotowe)
zob. też Anatomia człowieka (hasło przedmiotowe) ; Anoreksja (hasło przedmiotowe) ; Atrakcyjność fizyczna (hasło przedmiotowe) ; Body and Appearance Self-conscious Emotions Scale (hasło przedmiotowe) ; Bulimia (hasło przedmiotowe) ; Ciało ludzkie (hasło przedmiotowe) ; Cielesne zaburzenie dysmorficzne (hasło przedmiotowe) ; Psychologia ciała (hasło przedmiotowe) ; Pro-ana (hasło przedmiotowe) ; Samopostrzeganie (hasło przedmiotowe) ; Syndrom gotowości anorektycznej (hasło przedmiotowe) ; Schematy poznawcze (hasło przedmiotowe) ; Zaburzenia odżywiania (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Percepcja schematu własnego ciała ; Percepcja własnego ciała ; Orientacja w schemacie własnego ciała ; Somatognozja ; Świadomość własnego ciała ; Wizerunek swojego ciała ; Znajomość schematu własnego ciała
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 46467 (1 egz.)
Authority data
Odbiór dzieła sztuki (hasło przedmiotowe)
zob. też Neuroestetyka (hasło przedmiotowe) ; Gust (hasło przedmiotowe) ; Spostrzeganie (hasło przedmiotowe) ; Sztuka (hasło przedmiotowe) ; Wpływ i recepcja (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Odbiorca sztuki ; Odbiorcy sztuki ; Odbiór sztuki ; Percepcja sztuki ; Sztuka - recepcja
deskryptor Odbiór dzieła sztuki stosuje się do opracowań omawiających reakcję odbiorcy na dzieło sztuki. Wpływ konkretnych dzieł lub nurtów artystycznych na dzieła innych twórców, a także rozpowszechnienie wśród publiczności na wskazanym obszarze geograficznym lub wśród określonej grupy osób wyraża się deskryptorem Wpływ i recepcja
Article
In basket
E-book
In basket
Neuropsychologia tożsamości to nauka zajmująca się wzajemnymi powiązaniami mózgowia z systemem Ja oraz tworzoną przez ten system tożsamością indywidualną, społeczną i kulturową w celu pomocy osobie chorej. Z perspektywy teoretycznej nauka ta bada związek struktur i połączeń mózgowych z procesami poznawczymi, emocjonal­nymi i zachowaniem oraz systemem Ja ściśle związanym z tożsamością. Z perspek­tywy klinicznej opracowuje metody diagnozy i ocenia efektywność rehabilitacji chorych z niedokształceniem i/lub destabilizacją systemu Ja oraz zaburzeniami tożsamości. Monografia „Neuropsychologia tożsamości” to dzieło nowatorskie i niezwykłe – oryginalne w podejściu do problematyki tożsamości, nowoczesne w wymiarze teoretyczno-metodologicznym, erudycyjne i znakomicie napisane. Dzieło oparte na dorobku światowej nauki oraz wynikach własnych badań, pogłębione analizą przypadków klinicznych pacjentów z najczęstszymi uszkodzeniami mózgowia, potwierdzone neurofizjologicznymi markerami (tzw. medycyna faktów), inspiruje do stawiania pytań o złożoność fenomenu ludzkiego istnienia, wciąż poznawanego i nadal nie w pełni poznanego. Prof. zw. dr hab. n. med. Bożena Grochmal-Bach Doświadczeni Autorzy, mający w swym dorobku liczące się monografie naukowe, uczynili tu przedmiotem opisu tożsamość człowieka, a ściślej mówiąc, możliwe powiązania biologiczne i fenomenologiczne tożsamości ze sferą opisu neuropsychologicznego. Z dzieła tego wyłania się nowe spojrzenie na sposób uprawiania neuropsychologii, wyznaczone przez szeroki humanistyczno-społeczny horyzont wzbogacający zorientowane dotychczas medycznie spojrzenie na opis zachowań ludzkich. Trzeba więc było wniknąć w strukturę Ja człowieka, by zrozumieć fenomen jego społecznego i zarazem kulturowego funkcjonowania, co Autorom monografii w pełni się udało. Prof. zw. dr hab. lek. med. Waldemar Tłokiński Nowatorskie podejście Autorów do problematyki tożsamości każe przeformułować podstawowe założenia neuropsychologii, przede wszystkim zaś widzieć ją jako obszar integrujący wyniki poszukiwań prowadzonych na przecięciu dróg neuronauk medycznych i społecznych. Dzieło to buduje mosty między biologicznie zorientowanymi naukami o ludzkim mózgu a naukami humanistycznymi. Jest adresowane do szerokiego kręgu odbiorców, do którego – oprócz specjalistów – należeć będą studenci psychologii i innych kierunków, zarówno medycznych, jak i humanistycznych, a także wszyscy zainteresowani człowiekiem i jego funkcjonowaniem w społeczeństwie i kulturze. Dr hab. Mariusz Gajewski
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Oddając do rąk czytelników nowe wydanie Psychologii poznawczej, wyrażamy nadzieję, że książka ta pozwoli im nieco lepiej zrozumieć, jak działa umysł. Pisząc ją, sami mogliśmy się tylko zbliżyć do takiego zrozumienia. Autorzy Blisko 15 lat od premiery pierwszego wydania Psychologii poznawczej przedstawiamy nowe, zaktualizowane wydanie podręcznika. Treści publikacji dostosowane są do programów kształcenia z zakresu psychologii procesów poznawczych, a układ i liczba rozdziałów pozwalają uporządkować treści kształcenia w obrębie semestru lub roku akademickiego. Istotą układu treści podręcznika jest podział na struktury i procesy poznawcze: • Pierwsza część podręcznika poświęcona jest reprezentacjom poznawczym. W kolejnych rozdziałach autorzy ukazali istotę sporu o reprezentację poznawczą, omówili badania nad reprezentacjami nietrwałymi (wyobrażeniami, sądami, modelami umysłowymi) i trwałymi (pojęciami, kategoriami) oraz rodzajami wiedzy, a także jej nabywaniem i organizacją. • Drugą część podręcznika poświęcono elementarnym procesom poznawczym, o stosunkowo niewielkim poziomie złożoności: uwadze, świadomości, kontroli poznawczej, percepcji oraz pamięci. • Trzecia część książki ma za przedmiot złożone procesy poznawcze: myślenie i rozumowanie, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji i formułowanie sądów oraz przetwarzanie języka. Nowa edycja Psychologii poznawczej daje czytelnikom podręcznik dobrze pomyślany pod względem struktury, doboru wiedzy i sposobów zilustrowania prowadzonego wywodu. Podręcznik będzie stanowił bardzo dobrą podstawę kształcenia dla studentów psychologii, kognitywistyki i filozofii, dostarczając im nowoczesnej wiedzy o mechanizmach funkcjonowania umysłu. Z recenzji prof. dr hab. Czesława Nosala
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again