Form of Work
Artykuły
(12)
Publikacje naukowe
(7)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Książki
(1)
Status
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Author
Siewierska-Chmaj Anna
(2)
Bielat Anna
(1)
Duszczyk Maciej (1971- )
(1)
Haliżak Edward M
(1)
Horolets Anna (1976- )
(1)
Iglicka-Okólska Krystyna (1964- )
(1)
Jaworska-Matys Dorota
(1)
Kabacińska Karolina
(1)
Kubicki Paweł
(1)
Mazur Sylwia K
(1)
Mica Adriana
(1)
Pawlak Mikołaj (socjolog)
(1)
Prusinowska Magdalena
(1)
Pszczółkowska Dominika
(1)
Samoraj-Charitonow Beata
(1)
Sawicka Zofia (politolog)
(1)
Woźniak-Bobińska Marta
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(7)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Polityka migracyjna
(13)
Wielokulturowość
(5)
Unia Europejska (UE)
(3)
Integracja społeczna
(2)
Uchodźcy
(2)
Zatrudnienie cudzoziemców
(2)
Adaptacja kulturowa
(1)
Dziecko z doświadczeniem migracji
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Hammar, Tomas
(1)
Imigranci
(1)
Islam
(1)
Migracje
(1)
Mniejszości religijne
(1)
Muzułmanie
(1)
Polityka miejska
(1)
Polityka społeczna
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prognoza demograficzna
(1)
Rynek pracy
(1)
Terroryzm
(1)
Wartości Unii Europejskiej
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Subject: time
2001-
(12)
1901-2000
(5)
1945-1989
(4)
1989-2000
(4)
Subject: place
Europa
(4)
Kraje Unii Europejskiej
(4)
Polska
(3)
Francja
(1)
Gdańsk (woj. pomorskie)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(6)
Artykuł z czasopisma naukowego
(5)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(4)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(11)
Socjologia i społeczeństwo
(6)
Edukacja i pedagogika
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
15 results Filter
E-book
In basket
Publikacja powstała na podstawie badań Autorki przeprowadzonych wśród społeczności asyryjsko-aramejskiej w Szwecji. Asyryjczycy/Aramejczycy trafili do Skandynawii w późnych latach 60. XX wieku, uciekając z Turcji, Syrii, Iraku i Libanu przed wojnami oraz brakiem perspektyw. Obecnie stanowią prężną, liczącą ponad sto dwadzieścia tysięcy osób diasporę, która na różne sposoby przyczynia się do rozwoju swojej przybranej ojczyzny. Szwedzki model, aczkolwiek niedoskonały, w ich przypadku się sprawdził. Autorka opisuje politykę migracyjną i integracyjną Szwecji, etapy i formy instytucjonalizacji w tym kraju, historię wspólnoty asyryjsko-aramejskiej na Bliskim Wschodzie, dynamikę wewnętrzną tej grupy i jej relacje z otoczeniem oraz powiązania transnarodowe. W monografii został poruszony niezwykle aktualny temat, jakim jest akulturacja osób z Bliskiego Wschodu w Europie. Podjęto go jednak z nowej na gruncie polskim perspektywy – ukazując, jak z integracją radzą sobie bliskowschodni chrześcijanie.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W NUMERZE [CONTENTS] STUDIA [STUDIES] Edward Haliżak: Liberalna teoria polityki zagranicznej i jej analityczne zastosowanie [The Liberal Theory of Foreign Policy and Its Analytical Application], doi: 10.7366/020909612201601, s. 11–38; Adriana Dudek: Użyteczność analitycznego eklektyzmu w badaniu stosunków Polski z Rosją [The Usefulness of Analytical Eclecticism in Studying the Relations between Poland and Russia], doi: 10.7366/020909612201602, s. 39–70; Magdalena Kozub-Karkut: Stosunki międzynarodowe – między pozytywizmem a postpozytywizmem [International Relations – Between Positivism and Post-Positivism], doi: 10.7366/020909612201603, s. 71–90; Knud Erik Jørgensen: The Promises and Pitfalls of Realist Explanations of Power Politics in Europe, doi: 10.7366/020909612201604, s. 91–104; Łukasz Gołota: Teoria handlu międzynarodowego Johna Stuarta Milla [John Stuart Mill’s Theory of International Trade], doi: 10.7366/020909612201605, s. 105–122; Marcin Florian Gawrycki: Analiza polityki zagranicznej państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (I) [An Analysis of the Foreign Policy of Latin American and Caribbean Countries (Part 1)], doi: 10.7366/020909612201606, s. 123–142; Anna M. Solarz, Marcin Szydzisz: Sprawiedliwość i solidarność w polityce zagranicznej Izraela na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych [Justice and Solidarity in Israel’s Foreign Policy in the United Nations], doi: 10.7366/020909612201607, s. 143–160; Anita Oberda-Monkiewicz: Sojusz Pacyfiku – nowy model integracji latynoamerykańskiej? [The Pacific Alliance – A New Model of Latin American Integration?], doi: 10.7366/020909612201608, s. 161–178; Wiesław Lizak: The Central African Republic as a Fragile (Failed) State, doi: 10.7366/020909612201609, s. 179–194; Konstantin Khudoley: Russia and the European Union: The Present Rift and Chances for Future Reconciliation, doi: 10.7366/020909612201610, s. 195–214; Aleksandar Jankovski: The Russian Federation, the United States, and International Order as a Social Construct, doi: 10.7366/020909612201611, s. 215–250; Dorota Heidrich, Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz: Problemy i wyzwania polskiego systemu udzielania ochrony międzynarodowej [Problems and Challenges of the Polish System of International Protection], doi: 10.7366/020909612201612, s. 251–274; Shantanu Chakrabarti: ‘Local Boys With Guns!’ Is Armed Vigilantism an Indicator of the Global Trend Towards Privatised Security?, doi: 10.7366/020909612201613, s. 275–288; Kate Sullivan de Estrada, Nicholas J. Wheeler: Trustworthy Nuclear Sovereigns? India and Pakistan after the 1998 Tests, doi: 10.7366/020909612201614, s. 289–306; Biwu Zhang: Chinese Perception of the US – Exploring China’s Foreign Policy Motivations, doi: 10.7366/020909612201615, s. 307–322; Benjamin Thompson: Rousseau’s Considerations on the Government of Poland and the General Will Beyond Borders, doi: 10.7366/020909612201616, s. 323–342; Łukasz Wordliczek: La Vía Campesina i zjawisko food sovereignty: między obietnicą a jej spełnieniem w przestrzeni transnarodowej [La Vía Campesina and the Concept of Food Sovereignty: Between a Promise and Its Fulfilment in Transnational Space], doi: 10.7366/020909612201617, s. 343–354; Wojciech Grabowski:The Muslim Brotherhood and the Crisis in the GCC: Roots, Issues and Implications, doi: 10.7366/020909612201618, s. 355–366; Barbara Kratiuk: Polskie zaangażowanie w Afryce. Ambasador Lewandowski w ONZ a sprawa Konga [Polish Involvement in Africa: Ambassador Lewandowski in the UN and the Congo Issue], doi: 10.7366/020909612201619, s. 367–382. SPRAWOZDANIA [REPORTS] Andrzej Szeptycki: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Perception of the Russian Fede ration in the close neighbourhood, zorganizowanej przez Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej – Warszawa, 8 kwietnia 2016 r. [Report from the international conference “Perception of the Russian Federation in the close neighbourhood”, organised by the Institute of International Relations of the (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again