Form of Work
Artykuły
(139)
Publikacje naukowe
(136)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Author
Szarfenberg Ryszard (1966- )
(4)
Kurowski Piotr (nauki ekonomiczne)
(3)
Bodnar Wioletta
(2)
Golinowska Stanisława (1947- )
(2)
Janas Katarzyna
(2)
Kłosiński Kazimierz Albin (1940- )
(2)
Mica Adriana
(2)
Molewicz Agnieszka
(2)
Olber Elżbieta
(2)
Pawlak Mikołaj (socjolog)
(2)
Wnęk Elżbieta Ewa
(2)
Zalewski Dariusz (1965- )
(2)
Łojko Majka
(2)
Żukiewicz Arkadiusz
(2)
Anioł Włodzimierz (1955- )
(1)
Arczewska Magdalena
(1)
Bartnikowska Urszula
(1)
Bielecka Elżbieta
(1)
Broda-Wysocki Piotr (1970- )
(1)
Bronowski Paweł
(1)
Buchowicz Izabela (1970- )
(1)
Bąba Wojciech
(1)
Błędowski Piotr
(1)
Cesarski Maciej
(1)
Chmielecka Ewa
(1)
Chybalski Filip
(1)
Cichno Stanisław
(1)
Cichon Michael
(1)
Dojwa-Turczyńska Katarzyna
(1)
Duszczyk Maciej (1971- )
(1)
Flaszyńska Ewa
(1)
Frieske Kazimierz Wojciech (1946- )
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona (1960- )
(1)
Furmańska-Maruszak Agnieszka
(1)
Gałązka-Sobotka Małgorzata
(1)
Gońda Marcin
(1)
Grudziński Andrzej (1924- )
(1)
Holko Maciej
(1)
Horolets Anna (1976- )
(1)
Huber Lidia
(1)
Huterski Robert
(1)
Iglicka-Okólska Krystyna (1964- )
(1)
Iwański Rafał (1982- )
(1)
Jakimiec Daniel
(1)
Janas Adam (pedagog)
(1)
Janowska Zdzisława (1940- )
(1)
Jaroszewska Emilia (1972- )
(1)
Jaworska-Matys Dorota
(1)
Juska Magdalena
(1)
Kamiński Tadeusz (1967- )
(1)
Karwacki Arkadiusz (1977-
(1)
Kelm Hanna
(1)
Klaus Witold
(1)
Klich Jacek (1958- )
(1)
Klimek Marek
(1)
Klimowicz Monika
(1)
Knabe Agata
(1)
Komorniczak Tadeusz
(1)
Kopycka Katarzyna
(1)
Kowalczyk Barbara (1946- )
(1)
Kowalska Agnieszka
(1)
Kowalska-Bobko Iwona
(1)
Krasiejko Izabela
(1)
Kruk Anna Monika
(1)
Krzyszkowski Jerzy (1958- )
(1)
Księżopolski Mirosław (1952- )
(1)
Kubicki Paweł
(1)
Kubicki Paweł (1973- )
(1)
Kupiec Ewa (opieka społeczna)
(1)
Kurowska Anna (1980- )
(1)
Lajstet Joanna
(1)
Lejkam Magdalena
(1)
Leszczyńska-Rejchert Anna
(1)
Leś Ewa (1953- )
(1)
Majchrzak Katarzyna (opieka społeczna)
(1)
Makarczuk-Kłos Małgorzata
(1)
Makowiecka Monika
(1)
Malinowski Ludwik (1935- )
(1)
Marek Jerzy (pedagog)
(1)
Marek-Banach Joanna
(1)
Matuszczak Katarzyna
(1)
Mazurek Mateusz (1983- )
(1)
Michalewska-Pawlak Małgorzata
(1)
Michoń Piotr
(1)
Mikołajczyk Barbara
(1)
Mildyn Monika
(1)
Morawski Witold
(1)
Moroz Jacek
(1)
Motrenko Justyna
(1)
Mróz Anna M
(1)
Młyński Józef (1972- )
(1)
Nakoniecznikow-Klukowski Bronisław (1888-1962)
(1)
Necel Ryszard
(1)
Neumann Tomasz (opieka społeczna)
(1)
Nosal Przemysław (1984- )
(1)
Nowakowska-Siuta Renata (1970- )
(1)
Odyniec Alicja
(1)
Orczyk Józef (1940- )
(1)
Paluszkiewicz Magdalena
(1)
Pawłowska Izabela (opieka społeczna)
(1)
Year
2020 - 2021
(27)
2010 - 2019
(112)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(134)
1901-2000
(3)
1918-1939
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(140)
Language
Polish
(139)
English
(1)
Subject
Polityka społeczna
(66)
Opieka społeczna
(30)
Osoby w wieku starszym
(13)
Świadczenia społeczne
(13)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Wrocław)
(12)
Ubóstwo
(9)
Rynek pracy
(8)
Bezrobocie
(6)
Polityka oświatowa
(6)
Pracownicy socjalni
(6)
Starzenie się społeczeństwa
(6)
Wsparcie społeczne
(6)
Dochód minimalny gwarantowany
(5)
Polityka migracyjna
(5)
Polityka publiczna
(5)
Projekt socjalny
(5)
Rodzina
(5)
Aktywizacja zawodowa
(4)
Opracowanie
(4)
Polityka mieszkaniowa
(4)
Polityka prorodzinna
(4)
Przemoc w rodzinie
(4)
Społeczności lokalne
(4)
Wykluczenie społeczne
(4)
Dzieci
(3)
Golinowska, Stanisława
(3)
Instytut Polityki Społecznej (Uniwersytet Warszawski)
(3)
Państwo dobrobytu
(3)
Piecza zastępcza
(3)
Polityka zdrowotna
(3)
Prawo pracy
(3)
Prawo socjalne
(3)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Ubezpieczenia społeczne
(3)
Urzędy pracy
(3)
Zwalczanie
(3)
Aktywizacja społeczna
(2)
Asystenci rodzin
(2)
BHP
(2)
Bezdomność
(2)
Centra i kluby integracji społecznej
(2)
Demokracja deliberatywna
(2)
Edukacja włączająca
(2)
Ekonomia społeczna
(2)
Emerytura
(2)
Gerontologia
(2)
Gospodarstwo domowe
(2)
Infrastruktura społeczna
(2)
Integracja społeczna
(2)
Kształcenie
(2)
Minimum socjalne
(2)
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)
(2)
Monografia
(2)
Osoby z niepełnosprawnością
(2)
Partnerstwo lokalne
(2)
Praca
(2)
Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej
(2)
Prawa człowieka
(2)
Problemy społeczne
(2)
Prognoza demograficzna
(2)
Reintegracja społeczna
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Uchodźcy
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Władza
(2)
Zapobieganie
(2)
Zatrudnienie
(2)
Zatrudnienie cudzoziemców
(2)
Artyści
(1)
Autorytet
(1)
Baby boomers
(1)
Badania naukowe
(1)
Beveridge, William Henry
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Budżety rodzinne
(1)
COVID-19
(1)
Cesarski, Maciej
(1)
Choroby zakaźne
(1)
Chorzy psychicznie
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Cykl życiowy
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Czasopismo polskie
(1)
Decentralizacja (administracja)
(1)
Decyzje
(1)
Demografia
(1)
Depopulacja
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dobrostan psychiczny
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ; Wrocław)
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko z doświadczeniem migracji
(1)
Ekologia
(1)
Energia elektryczna
(1)
Etyka
(1)
Finanse
(1)
Finanse publiczne
(1)
Subject: work
O polskiej biedzie w latach 1990-2015
(2)
Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego
(1)
Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna
(1)
Eksperymenty na biednych
(1)
Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku
(1)
Nauki o polityce publicznej
(1)
Oblicza kryzysu (Warszawa ; 2016)
(1)
Once and future liberal
(1)
Polityka społeczna dla bezpiecznego rozwoju
(1)
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze (czasopismo)
(1)
Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie
(1)
System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania
(1)
W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej
(1)
Zinstrumentalizowane rodzicielstwo
(1)
Subject: time
2001-
(129)
1901-2000
(35)
1989-2000
(34)
1945-1989
(12)
1918-1939
(5)
1401-1500
(1)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1939-1945
(1)
Subject: place
Polska
(71)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(15)
Kraje Unii Europejskiej
(6)
Europa
(5)
Czechy
(3)
Niemcy
(3)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(3)
Wielka Brytania
(3)
Francja
(2)
Szwecja
(2)
Białystok (woj. podlaskie)
(1)
Brazylia
(1)
Bułgaria
(1)
Gdańsk (woj. pomorskie)
(1)
Holandia
(1)
Kraje gospodarczo rozwinięte
(1)
Kraje rozwinięte
(1)
Mazury
(1)
Norwegia
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
(1)
Szkocja (Wielka Brytania)
(1)
Warmia
(1)
Województwo wielkopolskie (1999- )
(1)
Województwo łódzkie (1999- )
(1)
Włochy
(1)
Łotwa
(1)
Świat
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma naukowego
(132)
Artykuł problemowy
(102)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(78)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(14)
Recenzja naukowa
(14)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(13)
Raport z badań
(11)
Artykuł naukowy
(3)
Artykuł przeglądowy
(2)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Dane statystyczne
(2)
Wywiad dziennikarski
(2)
Artykuł monograficzny
(1)
Case study (studium przypadku)
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(111)
Socjologia i społeczeństwo
(68)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(26)
Edukacja i pedagogika
(12)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(12)
Historia
(5)
Medycyna i zdrowie
(3)
Nauka i badania
(2)
Zarządzanie i marketing
(2)
Architektura i budownictwo
(1)
Filozofia i etyka
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Psychologia
(1)
140 results Filter
No cover
Article
In basket
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Polityka społeczna dla bezpiecznego rozwoju. - Gdańsk, 2015.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Tytuł nadany przez katalogującego.
Bibliografia, netografia na stronie 32.
Streszczenie w języku angielskim.
Zawiera recenzję książki: W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej. - Warszawa, 2016.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Tytuł nadany przez katalogującego
Zawiera recenzję książki: Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego : niech ktoś nas wysłucha. - Warszawa, 2016.
No cover
Article
In basket
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Nauki o polityce publicznej : monografia dyscypliny. - Warszawa, 2018.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Zawiera rec. książki: Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918-2010 : dokonania i wpływ polskiej szkoły badań / Maciej Cesarski. - Warszawa, 2013.
Article
In basket
Polityka społeczna w działaniu = Social policy in action / Tadeusz Komorniczak. W: Polityka Społeczna. 2020, nr 3, s. 1-3. - 2020.
Przedruk z: Polityka Społeczna, nr 2 (1974).
Streszczenie w języku angielskim.
No cover
No cover
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again