Form of Work
Artykuły
(119)
Publikacje naukowe
(117)
Książki
(33)
Publikacje popularnonaukowe
(4)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Czasopisma
(1)
Status
available
(28)
unavailable
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(33)
Author
Chaczko Krzysztof
(5)
Kurowski Piotr (nauki ekonomiczne)
(3)
Stanek Katarzyna M
(3)
Bartoszewski Władysław (1922-2015)
(2)
Golinowska Stanisława (1947- )
(2)
Grewiński Mirosław (1973- )
(2)
Pawelski Leszek
(2)
Rosalska Małgorzata
(2)
Trafiałek Elżbieta (1951- )
(2)
Zalewski Dariusz (1965- )
(2)
Zybała Andrzej
(2)
Adamiak Jan (1944- )
(1)
Ambroziak Adam A
(1)
Arczewska Magdalena
(1)
Bartkowiak Edyta
(1)
Bednarz Marek
(1)
Bendyk Edwin
(1)
Brenk Mikołaj
(1)
Broda-Wysocki Piotr (1970- )
(1)
Bronowski Paweł
(1)
Bukowska Grażyna
(1)
Bąba Wojciech
(1)
Chmielecka Ewa
(1)
Chromiec Jan Jakub
(1)
Cytlak Izabela
(1)
Czapliński Przemysław
(1)
Czykier Krzysztof
(1)
Dobrowolska Małgorzata (psycholog)
(1)
Dojwa-Turczyńska Katarzyna
(1)
Durajczyk Kamil
(1)
Duszczyk Maciej (1971- )
(1)
Dziewulak Dobromir
(1)
Dąbrowska Katarzyna
(1)
Dąbrowska-Bąk Maria
(1)
Fajfer-Kruczek Ilona
(1)
Figiel Martyna
(1)
Flaszyńska Ewa
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona (1960- )
(1)
Gabryszak Renata
(1)
Galent Marcin (1972- )
(1)
Gawłowski Robert
(1)
Gałązka-Sobotka Małgorzata
(1)
Gendźwiłł Adam
(1)
Giza Anna
(1)
Glac Wojciech
(1)
Gozdór Grzegorz (1974- )
(1)
Gońda Marcin
(1)
Graniszewski Leszek
(1)
Gumieniak Agata
(1)
Haman Jacek
(1)
Hausner Jerzy
(1)
Hennig Konrad
(1)
Hoffmann Tomasz (1973- )
(1)
Holko Maciej
(1)
Horbowski Tomasz
(1)
Huk Bogdan (1964- )
(1)
Iglicka-Okólska Krystyna (1964- )
(1)
Iwińska Marta
(1)
Jakimiec Daniel
(1)
Jakubowski Wojciech (1967- )
(1)
Jarosz Adam J
(1)
Kamińska Izabela (pedagog)
(1)
Kamiński Tadeusz (1967- )
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Karski Karol (1966- )
(1)
Karwacki Arkadiusz (1977-
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta (1950- )
(1)
Kelm Hanna
(1)
Kiełb-Grabarczyk Dorota
(1)
Kiełczewski Dariusz (1967- )
(1)
Kiliszek Ewa
(1)
Klaus Witold
(1)
Klauzinska Katarzyna
(1)
Klich Jacek (1958- )
(1)
Klimek Marek
(1)
Klimowicz Monika
(1)
Kofman Jan (1941- )
(1)
Kogut-Jaworska Magdalena
(1)
Korycki Arkadiusz Mateusz
(1)
Kosiewski Piotr (1967- )
(1)
Kowalczyk Barbara (1946- )
(1)
Kowalska-Bobko Iwona
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Krajewska Beata
(1)
Krasiejko Izabela
(1)
Kruk Anna Monika
(1)
Krzyszkowski Jerzy (1958- )
(1)
Krzyszkowski Jerzy (1958-)
(1)
Krzysztofiak Danuta
(1)
Kubicki Paweł (1973- )
(1)
Kukuła Zygmunt
(1)
Kwieciński Zbigniew (1941- )
(1)
Lajstet Joanna
(1)
Leowski Jerzy
(1)
Leszczyński Marek (ekonomia)
(1)
Letkiewicz Arkadiusz (1965- )
(1)
Liedel Krzysztof (1969- )
(1)
Magierek Dariusz
(1)
Majer Ryszard
(1)
Malinowski Andrzej (1934- )
(1)
Year
2020 - 2022
(28)
2010 - 2019
(109)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(5)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(130)
1989-2000
(3)
1901-2000
(1)
1918-1939
(1)
Country
Poland
(156)
Language
Polish
(154)
English
(2)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Historycy
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(3)
Subject
Polityka społeczna
(56)
Opieka społeczna
(26)
Polityka oświatowa
(19)
Samorząd terytorialny
(17)
Wykluczenie społeczne
(10)
Ubóstwo
(9)
Osoby w wieku starszym
(8)
Świadczenia społeczne
(7)
Bezpieczeństwo narodowe
(5)
Bezpieczeństwo publiczne
(5)
Polityka publiczna
(5)
Rodzina
(5)
Starzenie się społeczeństwa
(5)
Terroryzm
(5)
Wsparcie społeczne
(5)
Zdrowie publiczne
(5)
Aktywizacja zawodowa
(4)
Bezrobocie
(4)
Dzieci
(4)
Ekonomia społeczna
(4)
Polityka prorodzinna
(4)
Polityka wewnętrzna
(4)
Pracownicy socjalni
(4)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(4)
Aktywizacja społeczna
(3)
Asystenci rodzin
(3)
Centra i kluby integracji społecznej
(3)
Dyrektorzy szkół
(3)
Golinowska, Stanisława
(3)
Infrastruktura społeczna
(3)
Innowacje społeczne
(3)
Kształcenie
(3)
Opracowanie
(3)
Osoby z niepełnosprawnością
(3)
Państwo dobrobytu
(3)
Policja
(3)
Polityka
(3)
Problemy społeczne
(3)
Reforma
(3)
Unia Europejska (UE)
(3)
Współdziałanie
(3)
Zarządzanie publiczne
(3)
Bartoszewski, Władysław
(2)
Dziecko
(2)
Emerytura
(2)
Finansowanie
(2)
Globalizacja
(2)
Gospodarka
(2)
Gospodarstwo domowe
(2)
II wojna światowa (1939-1945)
(2)
Minimum socjalne
(2)
Monografia
(2)
Młodzież
(2)
Neoliberalizm
(2)
Niepełnosprawność
(2)
Organizacja
(2)
Oświata
(2)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(2)
Piecza zastępcza
(2)
Politycy
(2)
Polityka mieszkaniowa
(2)
Polityka migracyjna
(2)
Polityka senioralna
(2)
Polityka zdrowotna
(2)
Praca społeczna
(2)
Prawo rodzinne
(2)
Prognoza demograficzna
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Przywództwo
(2)
Reforma oświaty
(2)
Reintegracja społeczna
(2)
Rodzina 500 plus (program rządowy)
(2)
Ruchy społeczne
(2)
Rynek pracy
(2)
Rzecznik praw dziecka
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Szkolnictwo
(2)
Urzędy pracy
(2)
Wychowanie
(2)
Wychowanie patriotyczne
(2)
Zarządzanie oświatą
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Zatrudnienie cudzoziemców
(2)
Zwalczanie
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Adopcja
(1)
Akcja "Wisła" (1947-1950)
(1)
Antropolodzy
(1)
Antropologia fizyczna
(1)
Antropologia historyczna
(1)
Artyści
(1)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
BHP
(1)
Baby boomers
(1)
Badania naukowe
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Biuro Operacji Antyterrorystycznych (Komenda Główna Policji)
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Subject: work
O polskiej biedzie w latach 1990-2015
(2)
Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego
(1)
Konstytucja Polski (1997)
(1)
Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku
(1)
Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie
(1)
System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania
(1)
Usługi społeczne we współczesnej polityce społecznej
(1)
Subject: time
2001-
(122)
1901-2000
(40)
1989-2000
(40)
1945-1989
(11)
1918-1939
(5)
1939-1945
(3)
1801-1900
(2)
1900-2000
(2)
1990-2000
(2)
1401-1500
(1)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1901-1914
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(142)
Kraje Unii Europejskiej
(8)
Czechy
(3)
Niemcy
(3)
Francja
(2)
Stany Zjednoczone (USA)
(2)
Ukraina
(2)
Wielka Brytania
(2)
Anglia (Wielka Brytania)
(1)
Bułgaria
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Gruzja
(1)
Holandia
(1)
Szwecja
(1)
Walia (Wielka Brytania)
(1)
Wołyń (Ukraina)
(1)
Włochy
(1)
Łotwa
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(69)
Artykuł z czasopisma naukowego
(52)
Artykuł z pracy zbiorowej
(40)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(33)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(13)
Artykuł monograficzny
(12)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(8)
Recenzja naukowa
(7)
Artykuł przeglądowy
(6)
Praca zbiorowa
(6)
Raport z badań
(6)
Monografia
(4)
Opracowanie
(4)
Artykuł naukowy
(3)
Podręcznik
(3)
Materiały konferencyjne
(2)
Pamiętniki i wspomnienia
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Antologia
(1)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z czasopisma psychologicznego
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo politologiczne
(1)
Czasopismo polskie
(1)
Kalendarium
(1)
Księga pamiątkowa
(1)
Publikacje
(1)
Raport z czasopisma socjologicznego
(1)
Reportaż
(1)
Sprawozdanie
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(139)
Socjologia i społeczeństwo
(58)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(16)
Historia
(15)
Edukacja i pedagogika
(14)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(12)
Zarządzanie i marketing
(4)
Nauka i badania
(3)
Media i komunikacja społeczna
(2)
Praca, kariera, pieniądze
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Biologia
(1)
Filozofia i etyka
(1)
Językoznawstwo
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
156 results Filter
No cover
Book
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41062 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30072 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Polityka w szkole, szkoła w polityce / Leszek Pawelski. W: Nowa Szkoła. 2000, nr 1, s. 3-8. - 2000.
No cover
Article
In basket
Pomysł na szkołę / Leszek Pawelski. W: Nowa Szkoła. 2000, nr 3, s. 16-20. - 2000.
No cover
Article
In basket
Polityka oświatowa największych miast Polski / Mirosław Sielatycki. W: Dyrektor Szkoły. 2007, nr 12, s. 28,31-33. - 2007.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Journal
In basket
Opis na podstawie: R. I, nr 1 = 1
Tytuł według okładki
Ostatnio wpłynęły zeszyty:
[]: 2004 nr 1(1), 2005 nr 1(2), nr 2(3), nr 3/4(4/5), 2006 nr 1, nr 2, nr 3
No cover
Article
In basket
Streszcz. w jęz. ang.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45727 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; t. 17)
Rozdziały tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami, są dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia, wykazy aktów prawnych przy pracach.
Część prac w języku angielskim. Streszczenie w języku angielskim przy pracach. Spis treści także w języku angielskim.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43691 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40955, 40954, 40857 (3 egz.)
Book
In basket
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 45307 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45726 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again