Forma i typ
Artykuły
(1874)
Publikacje naukowe
(1255)
Książki
(245)
Publikacje fachowe
(213)
Publikacje dydaktyczne
(71)
Druki ulotne
(4)
Publikacje popularnonaukowe
(4)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(2)
Poradniki i przewodniki
(2)
Dostępność
dostępne
(209)
wypożyczone
(32)
nieokreślona
(4)
tylko na miejscu
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(245)
Czytelnia
(2)
Autor
Skrzyński Dariusz
(15)
Kawula Stanisław (1939-2014)
(13)
Szuścik Urszula
(11)
Magda-Adamowicz Marzenna
(10)
Ogrodzka-Mazur Ewa
(10)
Chmielnicka-Plaskota Aleksandra
(9)
Błeszyński Jacek (1963- )
(8)
Jegier Aneta
(8)
Krasowicz-Kupis Grażyna
(8)
Łoza Bartosz
(8)
Goetz Magdalena
(7)
Majchrzak Marcin
(7)
Marynowicz-Hetka Ewa (1946- )
(7)
Oelszlaeger-Kosturek Beata
(7)
Szurowska Beata (1973- )
(7)
Wieczór Elżbieta
(7)
Łoskot Małgorzata
(7)
Jerzak Marta
(6)
Kołakowski Artur
(6)
Kuszak Kinga
(6)
Śliwerski Bogusław (1954- )
(6)
Badora Sylwia
(5)
Bałachowicz Józefa
(5)
Kijowska Iwona Maria
(5)
Lulek Barbara
(5)
Nowicka Marzenna (1962- )
(5)
Olubiński Andrzej (1950- )
(5)
Rachwał Tomasz (1974- )
(5)
Radzikowska Dorota
(5)
Skałbania Barbara
(5)
Walencik-Topiłko Anna
(5)
Wiśniewska Katarzyna
(5)
Adamek Irena
(4)
Andrzejewska Anna (pedagog)
(4)
Baczała Ditta
(4)
Borawska-Kalbarczyk Katarzyna
(4)
Cudowska Agata
(4)
Cybal-Michalska Agnieszka (1973- )
(4)
Cywińska Małgorzata (1958- )
(4)
Dziekońska Joanna
(4)
Galanciak Sylwia
(4)
Gmerek Tomasz
(4)
Gromkowska-Melosik Agnieszka
(4)
Hoffman Joanna
(4)
Janus-Sitarz Anna
(4)
Jeżewska-Krasnodębska Ewa
(4)
Jędrzejowska Ewa (1985- )
(4)
Kopaczyńska Iwona
(4)
Kusiak Krystyna
(4)
Kłosińska Tatiana
(4)
Melosik Zbyszko (1956- )
(4)
Michalak Marek (1971- )
(4)
Miksza Małgorzata (1957- )
(4)
Minczakiewicz Elżbieta Maria
(4)
Mirecka Urszula
(4)
Nyczaj-Drąg Mirosława
(4)
Paczkowska Agnieszka
(4)
Parczewska Teresa
(4)
Pluta-Wojciechowska Danuta
(4)
Reclik Renata
(4)
Sarzała Dariusz
(4)
Segiet Katarzyna
(4)
Skrzetuska Ewa (1951- )
(4)
Sorokosz Irena
(4)
Szmalec Jacek
(4)
Winiarski Mikołaj
(4)
Zaczyński Władysław
(4)
Zając Magdalena
(4)
Zdybel Dorota
(4)
Banaszkiewicz Agnieszka (nauki filologiczne)
(3)
Baraniak Barbara
(3)
Baranowski Karol
(3)
Bartel Robert
(3)
Bednarczuk Beata (pedagogika)
(3)
Bednarek Józef
(3)
Bidziński Karol
(3)
Bilewicz-Kuźnia Barbara
(3)
Bobik Bogumiła
(3)
Boksa Ewa
(3)
Brzuzy Grzegorz
(3)
Burkovičová Radmila
(3)
Chałas Krystyna (1952- )
(3)
Chojak Małgorzata
(3)
Czerska Aneta
(3)
Domagała Aneta
(3)
Dąbrowski Zdzisław (1930-2020)
(3)
Fazlagić Jan (1971- )
(3)
Feliniak Aleksandra
(3)
Gellert Aleksandra
(3)
Giermakowska Alicja (1954- )
(3)
Gontarska Marta
(3)
Granosik Mariusz
(3)
Grudziewska Ewa
(3)
Gruszczyk-Kolczyńska Edyta (1940- )
(3)
Guz Sabina
(3)
Gąstoł Agnieszka
(3)
Głodkowska Joanna
(3)
Herkt Monika
(3)
Jankowska Anna
(3)
Jelinek Jan Amos
(3)
Rok wydania
2020 - 2021
(183)
2010 - 2019
(1775)
2000 - 2009
(125)
1990 - 1999
(25)
1980 - 1989
(8)
1970 - 1979
(5)
1960 - 1969
(1)
1950 - 1959
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(1959)
1989-2000
(6)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Kraj wydania
Polska
(2123)
Język
polski
(2112)
angielski
(4)
rosyjski
(2)
słowacki
(2)
Odbiorca
Nauczyciele
(111)
Nauczyciele języka polskiego
(48)
Studenci
(35)
Pracownicy socjalni
(29)
Pedagodzy
(27)
Nauczanie początkowe
(22)
Psycholodzy
(22)
Szkoły podstawowe
(21)
Doradcy zawodowi
(19)
Przedszkola
(18)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(16)
Nauczyciele nauczania początkowego
(15)
Rodzice
(14)
Nauczyciele przedszkoli
(11)
Klasa 3.
(7)
Dzieci
(6)
Klasa 2.
(6)
Pedagodzy szkolni
(6)
Psychoterapeuci
(6)
Szkoły wyższe
(6)
Terapeuci
(6)
Bibliotekarze
(5)
Klasa 1.
(5)
Nauczyciele akademiccy
(5)
Gimnazja
(4)
Logopedzi
(4)
Pedagodzy specjalni
(3)
Terapeuci zajęciowi
(3)
Uczniowie
(3)
0-5 lat
(2)
6-8 lat
(2)
9-13 lat
(2)
Dyrektorzy szkół
(2)
Nauczyciele szkół średnich
(2)
Opiekunki i opiekunowie dziecięcy
(2)
Szkoły średnie
(2)
Biblioterapeuci
(1)
Fizjoterapeuci
(1)
Językoznawcy
(1)
Klasa 4.
(1)
Klasa 5.
(1)
Klasa 6.
(1)
Klasa 7.
(1)
Klasa 8.
(1)
Licea
(1)
Młodzież
(1)
Nauczyciele geografii
(1)
Nauczyciele plastyki
(1)
Nauczyciele szkół podstawowych
(1)
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
(1)
Oligofrenopedagodzy
(1)
Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej
(1)
Rehabilitanci
(1)
Szkoły specjalne
(1)
Trenerzy i instruktorzy sportowi
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Wychowawcy małych dzieci
(1)
nauczanie początkowe
(1)
Temat
Dzieci
(185)
Nauczyciele
(176)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(148)
Nauczanie początkowe
(129)
Pedagogika społeczna
(123)
Uczniowie
(105)
Kształcenie
(100)
Pedagogika
(81)
Wychowanie przedszkolne
(78)
Młodzież
(76)
Metody nauczania
(75)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(75)
Wychowanie
(75)
Edukacja medialna
(74)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(69)
Diagnoza pedagogiczna
(66)
Uczenie się
(66)
Nauczyciele nauczania początkowego
(65)
Rodzice
(65)
Szkolnictwo
(63)
Nauczanie
(62)
Wychowanie w rodzinie
(58)
Logopedia
(55)
Pedagogika resocjalizacyjna
(54)
Praca
(54)
Rodzina
(53)
Praca socjalna
(51)
Kompetencje kluczowe
(48)
Tematy i motywy
(46)
Opieka społeczna
(45)
Dysleksja i dysgrafia
(43)
Edukacja włączająca
(42)
Kreatywność
(42)
Arteterapia
(40)
Pedagogika wczesnoszkolna
(40)
Szkolnictwo wyższe
(40)
Uczniowie klas początkowych
(40)
Dziecko z zaburzeniami mowy
(38)
Multimedia
(38)
Wsparcie społeczne
(38)
Wychowanie estetyczne
(38)
Aktywizacja społeczna
(37)
Internet
(37)
Literatura polska
(37)
Szkoły
(37)
Kompetencje społeczne
(36)
Pedagogika specjalna
(36)
Studenci
(35)
Poezja
(34)
Przydatność zawodowa
(34)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(33)
Dziecko z niepełnosprawnością
(33)
Edukacja międzykulturowa
(33)
Pedagogika kultury
(33)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(33)
Wychowanie do wartości
(33)
Metoda Montessori
(32)
Pedagogika medialna
(31)
Pedagogika opiekuńcza
(31)
Rzeczywistość wirtualna
(31)
Dojrzałość szkolna
(30)
Język polski
(30)
Ewaluacja
(29)
Rynek pracy
(29)
Społeczności lokalne
(28)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(28)
Dziecko autystyczne
(27)
Pedagogika przedszkolna
(27)
Relacje międzyludzkie
(27)
Adaptacja społeczna
(26)
Komunikacja społeczna
(26)
Muzykoterapia
(26)
Socjalizacja
(26)
Wielokulturowość
(26)
Praca kulturalno-oświatowa
(25)
Socjoterapia
(25)
Zaburzenia zachowania
(25)
Kultura masowa
(24)
Nauczyciele przedszkoli
(24)
Społeczeństwo informacyjne
(24)
Współdziałanie
(24)
Analiza i interpretacja
(23)
Integracja społeczna
(23)
Szkoły podstawowe
(23)
Zastosowania multimediów w edukacji
(23)
Dziecko zdolne
(22)
Kształcenie integracyjne
(22)
Matematyka (przedmiot szkolny)
(22)
Edukacja globalna
(21)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(21)
Psychologia społeczna
(21)
Psychologia wychowawcza
(21)
Diagnoza logopedyczna
(20)
Pedagogika rodziny
(20)
Terapia logopedyczna
(20)
Twórczość
(20)
Uczucia
(20)
Wsparcie edukacyjne
(20)
Badania jakościowe
(19)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(19)
Temat: dzieło
Little princess
(2)
A ta dudka z zielonej wierzbiny
(1)
Ala ma kota
(1)
All the bright places
(1)
Badanie, dojrzewanie, rozwój (Warszawa ; Radom, 2016)
(1)
Bajka
(1)
Bankructwo małego Dżeka
(1)
Biblia
(1)
Chłopiec jeziorny
(1)
Co dzień
(1)
Cuore
(1)
Czarny młyn
(1)
Dziedzictwo Bronisława Ferdynanda Trentowskiego
(1)
Elementarz
(1)
Fault in our stars
(1)
Gdy rozum śpi
(1)
Hiob 1957
(1)
Historia o czarownicach
(1)
Jechać do Lwowa
(1)
Jeżeli jesteś
(1)
Jeżeli porcelana, to wyłącznie taka
(1)
Karuzela z madonnami
(1)
Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela
(1)
Kto kogo zjada
(1)
Living Dolls
(1)
Ludzie bezdomni
(1)
Ludzie dla początkujących
(1)
Match footballowy
(1)
Mały Przegląd (czasop.)
(1)
Mendel Gdański
(1)
Na wsi
(1)
Noc mleczna
(1)
Osłabić
(1)
Pedagogika wobec duchowości - duchowość wobec pedagogiki
(1)
Pierwsza fotografia Hitlera
(1)
Piotr Płaskin
(1)
Powiedz, jak długo trwać będą dawne imiona
(1)
Praca Socjalna (czasopismo)
(1)
Praca socjalno-wychowawcza z rodziną
(1)
Praktyka pracy socjalnej
(1)
Proces twórczy i jego ograniczenia
(1)
Rites de passage
(1)
Sejm
(1)
Simonia
(1)
Srebrna akacja
(1)
Stara kobieta
(1)
Sąd nad Goyą
(1)
Sławomir Czerwiński i wychowanie państwowe
(1)
Słowo o Stalinie
(1)
Tą drogą
(1)
Umieranka z pszczołą
(1)
Uniwersytet w pułapce rynku pracy
(1)
Urwanie głowy
(1)
Z górki na pazurki
(1)
Zaklęcie
(1)
iliada tętni
(1)
Łąka
(1)
Śmiech
(1)
Świerszcze
(1)
Temat: czas
2001-
(1487)
1901-2000
(218)
1989-2000
(149)
1945-1989
(77)
1801-1900
(27)
1918-1939
(21)
1701-1800
(5)
1001-1100
(4)
1101-1200
(4)
1201-1300
(4)
1301-1400
(4)
1939-1945
(4)
1401-1500
(3)
1601-1700
(3)
901-1000
(3)
1-100
(2)
100-1 p.n.e.
(2)
1501-1600
(2)
1914-1918
(2)
401-500
(2)
500-401 p.n.e.
(2)
501-600
(2)
601-700
(2)
701-800
(2)
801-900
(2)
101-200
(1)
1901-1914
(1)
200-101 p.n.e.
(1)
201-300
(1)
300-201 p.n.e.
(1)
301-400
(1)
400-301 p.n.e.
(1)
600-501 p.n.e.
(1)
700-601 p.n.e.
(1)
800-701 p.n.e.
(1)
do 801 p.n.e.
(1)
Temat: miejsce
Polska
(598)
Europa
(13)
Wielka Brytania
(9)
Białystok (woj. podlaskie)
(8)
Niemcy
(7)
Stany Zjednoczone (USA)
(7)
Kraków (woj. małopolskie)
(6)
Kraje Unii Europejskiej
(5)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(5)
Czechy
(4)
Opole (woj. opolskie)
(4)
Łódź (woj. łódzkie)
(4)
Białoruś
(3)
Katowice (woj. śląskie)
(3)
Sosnowiec (woj. śląskie)
(3)
Słowacja
(3)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(3)
Województwo podlaskie (1999- )
(3)
Australia
(2)
Dania
(2)
Finlandia
(2)
Gdańsk (woj. pomorskie)
(2)
Lubelszczyzna
(2)
Lublin (woj. lubelskie)
(2)
RPA
(2)
Rosja
(2)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(2)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(2)
Tychy (woj. śląskie)
(2)
Ukraina
(2)
Wielkopolska
(2)
Województwo śląskie (1999- )
(2)
Województwo świętokrzyskie (1999- )
(2)
Świat
(2)
Arktyka (region)
(1)
Biała Podlaska (woj. lubelskie ; okolice)
(1)
Biała Podlaska (woj. lubelskie)
(1)
Białystok (województwo podlaskie)
(1)
Bośnia i Hercegowina
(1)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Bytom (woj. śląskie)
(1)
Bytów (woj. pomorskie)
(1)
Błażowa (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Błażowa)
(1)
Chełmno (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Chorzów (woj. śląskie)
(1)
Czechowice-Dziedzice (woj. śląskie, pow. bielski, gm. Czechowice-Dziedzice)
(1)
Eger (Węgry)
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Euroregion Puszcza Białowieska
(1)
Francja
(1)
Gmina Czarna Białostocka (woj. podlaskie, pow. białostocki)
(1)
Goniądz (woj. podlaskie, pow. moniecki, gm. Goniądz)
(1)
Grodków (woj. opolskie, pow. brzeski, gm. Grodków)
(1)
Gryfice (woj. zachodniopomorskie)
(1)
Gryfino (woj. zachodniopomorskie)
(1)
Górna (Łódź ; część miasta)
(1)
Holandia
(1)
Janów Lubelski (woj. lubelskie)
(1)
Jastrzębie-Zdrój (woj. śląskie ; okręg)
(1)
Kanada
(1)
Kaszuby
(1)
Kielce (województwo świętokrzyskie)
(1)
Klembów (woj. mazowieckie, pow. wołomiński, gm. Klembów)
(1)
Kobierzyn (Kraków ; część miasta)
(1)
Kraje arabskie
(1)
Kędzierzyn-Koźle (woj. opolskie)
(1)
Londyn (Wielka Brytania)
(1)
Lublin (województwo lubelskie)
(1)
Maków Podhalański (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
Mielec (woj. podkarpackie)
(1)
Mysłowice (woj. śląskie)
(1)
Norwegia
(1)
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
(1)
Piekary Śląskie (woj. śląskie)
(1)
Podlasie
(1)
Powiat cieszyński (woj. śląskie)
(1)
Powiat tarnowski (woj. małopolskie)
(1)
Półwysep Koreański
(1)
Sarajewo (Bośnia i Hercegowina)
(1)
Singapur
(1)
Sokółka (woj. podlaskie)
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Starożytny Rzym
(1)
Szczecin (woj. pomorskie)
(1)
Szwecja
(1)
Trypolis (Libia)
(1)
Warszawa
(1)
Województwo kujawsko-pomorskie (1999- )
(1)
Województwo małopolskie (1999- )
(1)
Województwo podkarpackie (1999- )
(1)
Województwo pomorskie (1999- )
(1)
Województwo warmińsko-mazurskie (1999- )
(1)
Województwo łódzkie (1999- )
(1)
Wykluczenie cyfrowe
(1)
Węgry
(1)
Włochy
(1)
Zbąszyń (woj. wielkopolskie, pow. nowotomyski, gm. Zbąszyń)
(1)
Ziemie Odzyskane
(1)
Ózd (Węgry)
(1)
Gatunek
Artykuł z pracy zbiorowej
(1692)
Artykuł problemowy
(1171)
Praca zbiorowa
(150)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(109)
Artykuł fachowy
(103)
Raport z badań
(77)
Artykuł z czasopisma fachowego
(44)
Scenariusz zajęć
(38)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(32)
Artykuł z czasopisma naukowego
(26)
Karty pracy ucznia
(15)
Materiały pomocnicze
(15)
Artykuł przeglądowy
(10)
Case study (studium przypadku)
(10)
Poradnik
(9)
Publikacje fachowe
(8)
Recenzja naukowa
(7)
Ćwiczenia i zadania
(7)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(6)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(6)
Monografia
(6)
Opracowanie
(6)
Poradniki
(6)
Scenariusze zajęć
(6)
Literatura dziecięca
(5)
Materiały konferencyjne
(5)
Księga pamiątkowa
(4)
Podręcznik
(4)
Artukuł z czasopisma pedagogicznego
(3)
Poradniki dla nauczycieli
(3)
Artykuł monograficzny
(2)
Artykuł naukowy
(2)
Bajka i baśń
(2)
Biogram
(2)
Relacja z wydarzenia
(2)
Ćwiczenia grafomotoryczne
(2)
Analiza i interpretacja
(1)
Ankieta
(1)
Artykuł wstępny
(1)
Artykuł z czasopisma psychologicznego
(1)
Bajka i baśń cygańska
(1)
Bajka i baśń indyjska
(1)
Bibliografia
(1)
Case study
(1)
Dane statystyczne
(1)
Debata
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko
(1)
E-podręcznik
(1)
Edukacja i pedagogika
(1)
Esej
(1)
Etiuda filmowa
(1)
Film dokumentalny
(1)
Film edukacyjny
(1)
Film psychologiczny
(1)
Gry edukacyjne
(1)
Gry komputerowe
(1)
Ilustracje dla dzieci
(1)
Kalendarium
(1)
Literatura dydaktyczna
(1)
Literatura kobieca
(1)
Literatura włoska
(1)
Opowiadanie dziecięce
(1)
Plakat filmowy
(1)
Plakat społeczny
(1)
Podręczniki multimedialne
(1)
Poezja
(1)
Poradniki dla rodziców
(1)
Prace popularne [Typ publikacji]
(1)
Prace zebrane [Typ publikacji]
(1)
Program nauczania
(1)
Programy nauczania początkowego
(1)
Publikacja okolicznościowa
(1)
Publikacje
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Recenzja
(1)
Scenariusze zajęć dla gimnazjów
(1)
Teatr dla dzieci
(1)
Wywiad dziennikarski
(1)
Wzory dokumentów
(1)
Ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych
(1)
Ćwiczenia i zadania do nauczania początkowego
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(1930)
Socjologia i społeczeństwo
(434)
Psychologia
(259)
Medycyna i zdrowie
(118)
Informatyka i technologie informacyjne
(74)
Literaturoznawstwo
(72)
Kultura i sztuka
(58)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(57)
Historia
(55)
Media i komunikacja społeczna
(51)
Językoznawstwo
(40)
Nauka i badania
(40)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(34)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(29)
Praca, kariera, pieniądze
(17)
Filozofia i etyka
(16)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(15)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(11)
Matematyka
(10)
Religia i duchowość
(9)
Zarządzanie i marketing
(8)
Kultura fizyczna i sport
(6)
Ochrona środowiska
(5)
Styl życia, moda i uroda
(5)
Biologia
(4)
Geografia i nauki o Ziemi
(3)
Hobby i czas wolny
(3)
Rozwój osobisty
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Etnologia i antropologia kulturowa
(1)
Kulinaria
(1)
Transport i logistyka
(1)
2125 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 25264 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 313-324
Streszczenie: Zakres prezentowanych w słowniku pojęć dotyczy nauczania, wychowania, kształcenia, rodzajów pracy, jej podziału, zawodów. Autorzy uwzględniają te znaczenia, które przedstawiają relacje zachodzące między pracą i pedagogiką, takie jak: wykształcenie ...
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37466 P (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biblioteka Pedagogiki Pracy)
Streszczenie: Książka stanowi próbę stworzenia nowej dziedziny wiedzy o rozwoju zawodowym człowieka. Przeznaczona jest głównie dla studentów kierunku pedagogika pracy, ale również dla urzędów pracy oraz nauczycieli-doradców wyboru zawodu przez młodzież.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 35216 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Adaptacja młodych pracowników / Henryk Czarnik. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1980. - 174,[ 2] s. : err. ; 17 cm.
(Człowiek w Procesie Pracy)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 21994 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 22196 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26181 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Praca umysłowa / Stefan Klonowicz. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, 1974. - 235,[1] s. : il.,tab.,wykr.,bibliogr. ; 17 cm.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 12696 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30059 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Indeks terminów : angielsko, bułgarsko, czesko, francusko, niemiecko, rosyjsko, węgiersko-polskich. Bibliogr. s. 527-557.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 28788 P (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Książka
W koszyku
Streszczenie: Kompendium wiedzy na temat relacji człowiek-praca. Autorka omówiła teoretyczne zagadnienia współczesnej pedagogiki pracy. Zwróciła uwagę m.in. na psychologiczne mechanizmy zachowania człowieka w organizacji, edukację osób dorosłych, sztukę bycia pracownikiem, style zachowania, autorytet przełożonego oraz zjawiska patologiczne (pracoholizm, wypalenie zawodowe, mobbing). Przedstawiła charakterystykę zmian w pedagogice pracy XXI wieku (zarządzanie jakością, zarządzanie wiedzą, agencje doradztwa personalnego, pracę w warunkach delokalizacji).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 40092 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 23113 (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Pedagogika pracy (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Pedagogika (hasło przedmiotowe)
zob. też Praca (hasło przedmiotowe) ; Wychowanie dorosłych (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Praca - a wychowanie ; Wychowanie - a praca ; Wychowanie przez pracę
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 43198 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 40572 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Wyd. poprz. pt.: Praca magisterska : przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki.
Bibliogr. - Indeksy.
Zawiera także teksty aktów prawnych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 36654 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 39896 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 31127 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: Praca ma charakter podręcznika akademickiego, dostosowanego do nowej sytuacji społeczno-gospodarczej i ekonomicznej Polski. W kolejnych rozdziałach omówiono: status pedagogiki pracy jako dyscypliny pedagogicznej, jej teoretyczne i metodologiczne podstawy, problemy związane z etapem kształcenia przedzawodowego, system kształcenia zawodowego, kształcenie ustawiczne, w tym doskonalenie zawodowe, rolę społeczno-wychowawczą zakładu pracy oraz funkcje pedagoga pracy jako głównego realizatora pedagogiki pracy. Każdy rozdział kończy się blokiem kontrolno-syntetyzującym.(-)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 35115 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej