Forma i typ
Artykuły
(4)
Publikacje naukowe
(4)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Autor
Warzywoda-Kruszyńska Wielisława
(2)
Bokszański Zbigniew
(1)
Czyżewski Marek
(1)
Dulowska Marzena
(1)
Kowalska Ewa (pedagog)
(1)
Kulpińska Jolanta
(1)
Lutyńska Krystyna
(1)
Nyczaj-Drąg Mirosława
(1)
Starosta Paweł
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Ściupider-Młodkowska Mirosława
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(3)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(4)
Kraj wydania
Polska
(7)
Język
polski
(6)
angielski
(1)
Temat
Metoda biograficzna
(3)
Dzieci
(2)
Badania biograficzne
(1)
Badania naukowe
(1)
Dzieciństwo
(1)
Indywidualizm (socjologia)
(1)
Miłość
(1)
Opieka społeczna
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Rodzinny dom pomocy społecznej
(1)
Społeczeństwo konsumpcyjne
(1)
Starość
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Wywiad narracyjny
(1)
Związki niesakramentalne
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Temat: miejsce
Austria
(1)
Polska
(1)
Gatunek
Artykuł problemowy
(4)
Artykuł z pracy zbiorowej
(4)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(3)
Nauka i badania
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
7 wyników Filtruj
Brak okładki
E-book
W koszyku
Książka stanowi forum przemyśleń w kwestiach, które znajdowały się w polu zainteresowań Jana Szczepańskiego: struktury społecznej i roli intelektualistów, pracy, szkolnictwa wyższego i nauczania socjologii, metod badawczych, socjologii jako dyscypliny naukowej. Zmieniły się czasy i paradygmaty w socjologii, natomiast paradygmat strukturalny jest znowu aktualny. Dezindustrializacja jest procesem, który determinuje los jednostek i całych społeczności. Praca stała się niepewna i fragmentaryczna. Inteligencja i intelektualiści ustępują miejsca specjalistom od różnych marketingów i public relations. Krystalizuje się struktura społeczna charakterystyczna dla gospodarki rynkowej. Ilościowe badania socjologiczne wypierane są przez metody charakterystyczne dla badania rynku. Socjologia zwraca się ku badaniom jakościowym, w tym biograficznym, których opracowanie wspierane jest przez programy komputerowe. Wzrasta wrażliwość socjologów na problemy etyczne badań, a zainteresowania prof. Szczepańskiego w dalszym ciągu trwale wpływają na działalność naukową łódzkich socjologów. Natomiast w Unii Europejskiej, której członkiem jest Polska, ujednoliceniu i standaryzacji ulegają systemy kształcenia.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
The articles presented in this volume have been based on the projec:Euroidentities – The Evolution of European Identity: Using biographical methods to study the development of European Identity (started March 2008 through February 2011 under the first Framework 7 SSH-2007-5.2.1). The project team consisted of scholars coming from seven academic centers: Queens University, Belfast – UK, University of Magdeburg – Germany, Bulgarian Academy of Sciences – Bulgaria, Tallinn University of Technology – Estonia, Federico II’ University, Naples – Italy, University of Łódź – Poland, Bangor University – Wales. The findings come from biographical narrative interviews collected and analyzed by each team during numerous workshops. The main aim of the project was to gain insights into the lives of European citizens and the significance of ‘Europe’ in their narratives.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
OD REDAKCJI Integracja europejska, której ten tom w całości poświęcamy, jest wyzwaniem nie tylko praktycznym, ale także poznawczym. Świadczy o tym z jednej strony rozwój europeistyki jako pola badań o charakterze interdyscyplinarnym, lecz zyskującego status odrębnej dziedziny, z drugiej zaś bardzo widoczny wzrost znaczenia problematyki europejskiej w podstawowych dziedzinach nauk społecznych, takich jak socjologia, politologia, czy ekonomia. O integracji pisze się coraz częściej, z różnych perspektyw i różnym nastawieniem poznawczym. Oprócz imponującego rozwoju badań związanych z poszukiwaniem gospodarczych, politycznych, edukacyjnych, w ogólności praktycznych rozwiązań instytucjonalnych, mamy w tym polu do czynienia z równie żywą refleksją teoretyczną na temat współczesnych przemian społecznych i kulturowych. Wybór i układ tekstów oferowanych Czytelnikowi „Przeglądu Socjologicznego” w tym tomie wiązał się z zamiarem, by owo zróżnicowanie znalazło w nim swój obraz, z konieczności niepełny, odsyłający wszakże do tych wymiarów refleksji nad europejską integracją, które z pewnością należą do najistotniejszych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej