Form of Work
Artykuły
(14)
Publikacje naukowe
(9)
Książki
(3)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Author
zbiorowa Praca
(2)
Assimopoulos Harris
(1)
Dąbkowska Monika
(1)
Fissas Castantinos
(1)
Grzeszkiewicz Bożena
(1)
Hatzipemou Thelologos
(1)
Kostera Monika (1963- )
(1)
Kwiatkowski Stefan
(1)
Matysiak-Błaszczyk Agata
(1)
Mikołajczyk-Kant Barbara
(1)
Modrzewski Jerzy (1946- )
(1)
Papadopoulou Kalliroi
(1)
Rosiak Agnieszka
(1)
Sadowska Sławomira
(1)
Słomski Wojciech (1969- )
(1)
TsiantisIoannis
(1)
Vassilakaki Evi
(1)
Wiatrowska Leokadia
(1)
Włodarczyk Ewa (pedagog)
(1)
Yannakopoulou Dimitra
(1)
Łaga Patrycja
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(9)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Audience Group
Nauczyciele
(2)
Subject
Praca w grupie
(7)
Grupy rówieśnicze
(6)
Przemoc w szkole
(4)
Prześladowanie
(4)
Nauczanie
(3)
Relacje międzyludzkie
(3)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(2)
Grupy społeczne
(2)
Profilaktyka szkolna
(2)
Uczniowie
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Agresywność
(1)
Antropologia filozoficzna
(1)
Badania naukowe
(1)
Badania porównawcze
(1)
Bioetyka
(1)
Doświadczenie (filozofia)
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Etyka
(1)
Etyka biznesu
(1)
Etyka lekarska
(1)
Feminizm
(1)
Gibbs, John C.
(1)
Globalizacja
(1)
Grupy nacisku
(1)
Grupy samopomocowe
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Kara śmierci
(1)
Klimat szkoły
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Lęk
(1)
Matematyka
(1)
Media
(1)
Metoda pracy grupowej
(1)
Metody aktywne
(1)
Młodzież
(1)
Narkomania
(1)
Odrzucenie rówieśnicze
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Pedagogika rodziny
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pedagogika wczesnoszkolna
(1)
Prawa człowieka
(1)
Profilaktyka zdrowotna
(1)
Przedszkolaki
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Rodzice
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Samoorganizacja
(1)
Socjalizacja
(1)
Stres
(1)
Studenci
(1)
Temperament
(1)
Terroryzm
(1)
Tożsamość społeczna
(1)
Transplantacja
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Uczucia
(1)
Wartość
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zachowanie
(1)
Zaufanie
(1)
Zdrowie psychiczne
(1)
Subject: time
2001-
(7)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(8)
Artykuł problemowy
(4)
Scenariusz zajęć
(2)
Artykuł przeglądowy
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Program wychowawczo-profilaktyczny
(1)
Raport z badań
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(7)
Socjologia i społeczeństwo
(5)
Psychologia
(3)
Nauka i badania
(1)
19 results Filter
No cover
Article
In basket
O pracy w grupach / Grażyna Stalewska // NOWE W SZKOLE. - 2003, 10, s.15-16.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Book
In basket
(Pedagogika)
Na okł. podtytuł: jak je prowadzić, by ... ; bibliogr. s. 180-181
Streszczenie: Poradnik radzi, jak przygotować się do zajęć ze studentami, jak je prowadzić, by nawiązać dobrą współpracę z grupą, umiejętnie przekazać wiedzę i mieć satysfakcję ze wspólnych osiągnięć oraz jak poradzić sobie z pojawiającymi się w trakcie zajęć problemami. Książka zawiera najważniejsze rady, ilustrowane wieloma przykładami i opowieściami z sali wykładowej oraz opis kilku ćwiczeń do wykorzystania, które ilustrują propozycje aktywizowania studentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39542, 38790 (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 274)
Rozdziały tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46513 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41022, 40982 (2 egz.)
E-book
In basket
Temat: Ustawy ; Morderstwa ; Podmioty prawa cywilnego ; Folwark ; Stowarzyszenie ; Dobra ; Prawo do zabezpieczenia ; Oświeceniowa filozofia kary ; Racjonalizacja kary kryminalnej ; Uzasadnienie kary kryminalnej ; Instrumenty pochodne ; Retrybutywizm karny ; Przestępczość ; Ochrona powietrza ; Wartość ; Prawa mniejszości ; Zbrodnie prawa międzynarodowego ; Organizmy genetycznie zmodyfikowane ; Kodeks postępowania cywilnego Republiki Litewskiej ; Rozwój regionalny ; Osobowość prawna ; Burke ; Model ekonometryczny ; Republika Litewska ; Interesariusze ; Instrumenty pomocy ; Pomoc regionalna ; Prawo ; Kryzys finansowy ; Budżety gospodarstw domowych ; Grupa społeczno-ekonomiczna ; Wielkość gospodarstwa ; Hiszpania ; Programy udziału w zyskach ; Opcje na akcje ; Postawy pracownicze ; Zmienne socjoekonomiczne ; Wynagrodzenia ; Zarządca ; Ekonom ; Aktywa niematerialne ; Powinności ; Czynsz ; Bezpośrednia partycypacja pracownicza ; Nowe formy organizacji pracy ; Delegowanie uprawnień ; Konserwatyzm ; Kompetencje menedżerskie ; Menedżer ryzyka ; Kapitał relacji ; Prawodawca ; Rynek OTC ; Kapitał ludzki ; Prawo naturalne ; Prawo wspólnotowe ; Unia Europejska ; Ochrona praw nabytych ; Ochrona wód ; Pomoc horyzontalna ; Hume ; Samorząd ; Prawo żywnościowe ; Pomoc sektorowa ; Prawo cywilne ; Postępowanie cywilne ; Regulacje ; Reformy ; Prawo ochrony środowiska ; Pomoc publiczna ; Utylitaryzm karny ; Ludobójstwo ; Partycypacja finansowa ; Polska ; Wiek emerytalny ; Innowacyjność ; Giełda papierów wartościowych ; Zarządzanie ryzykiem ; Wycena ; Kulturowe ludobójstwo
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Temat: Pierwiastki ; Temperatura barwowa ; Promieniowanie podczerwone ; Doświetlanie roślin ; Promieniowanie optyczne ; Gender ; Analiza obrazów ; Mikrokontroler ; Tkanka ; Elektroluminescencja ; Laser ; Fosforescencja ; Widmo emisyjne ; Oświetlenie ; Wewnętrzna sprawność kwantowa ; Studnia kwantowa ; Rekombinacja ; Spadek sprawności ; Spektrometria absorpcji atomowej ; Sierść ; Binarne układy tlenkowe ; Sensybilizatory ; Konwersja promieniowania słonecznego ; Fotoinicjator ; Polimeryzacja wolnorodnikowa ; Mechanizm reakcji ; Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp ; Funkcje skuteczności widmowej ; Klasyfikacja lamp ; Grupy ryzyka ; Norma oświetleniowa ; Natężenie oświetlenia ; Równomierność oświetlenia ; Pole bezpośredniego otoczenia ; Natężenie napromienienia ; Luminancja energetyczna ; Oświetlenie pośrednie ; Oprawy wielkopowierzchniowe ; Programy do projektowania oświetlenia ; Procesy fotochemiczne ; Fotokataliza ; Dekoloryzacja ; Barwniki azowe ; Środki ochrony indywidualnej ; Promieniowanie nadfioletowe ; Luminacja ; Czas wzbudzenia ; Czas zaniku ; LED ; Zanieczyszczenie światłem ; Olśnienie ; Światło przeszkadzające ; Oświetlenie dróg ; Modulacja dobroci rezonatora ; Laser Nd:YAG ; Rezonator dyspresyjny ; Bezkierunkowe źródła światła do użytku domowego ; Parametry fotometryczne i kolorymetryczne lamp ; Analiza czynnikowa ; Główne składowe ; Niepewność pomiaru ; Chirurgia zaćmy ; Soczewki wewnątrzgałkowe ; Widmowa charakterystyka przepuszczania ; Układy zasilania diod LED ; Sterowanie PWM ; Sterowanie stałoprądowe ; Skład spektralny światła ; Podwodny monitoring ; Punkty tłowe ; Słoneczne promieniowanie UV ; Technologia SSL LED ; Dioda LED ; System sterowania ; Czerwony laser ; Wydłużanie impulsu ; Warstwa malarska ; LIBS ; Obraz termowizyjny ; Cyfrowa analiza obrazu ; Tomografia optyczna ; Pomiar promieniowania optycznego ; Atomic absorption spectrometry ; Hair ; Zagrożenia w miejscu pracy ; Dyskretyzacja obrazu
W „Pracach Instytutu Elektrotechniki” publikowane są oryginalne artykuły naukowe, prace przeglądowe, prace habilitacyjne i skrócone prace doktorskie z zakresu szeroko pojętej elektrotechniki. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1951 roku. Początkowo zawierało artykuły oparte na wykonanych w Instytucie Elektrotechniki badaniach tak teoretycznych jak i doświadczalnych. Obecnie na łamach "Prac IEL" bardzo często goszczą autorzy spoza Instytutu – z kraju i zagranicy. Wszystkie artykuły naukowe zgłoszone do publikacji w czasopiśmie były zawsze recenzowane.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again