Form of Work
Artykuły
(16)
Publikacje naukowe
(6)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Publikacje fachowe
(3)
Status
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Author
Majorczyk Marta
(2)
Blandzi Seweryn
(1)
Bombińska-Domżał Anna
(1)
Buchholz Aleksandra
(1)
Gosztyła Tomasz
(1)
Grygiel Paweł
(1)
Kaczmarczyk Milena (pedagog)
(1)
Lew-Koralewicz Aneta
(1)
Malinowski Ludwik (1935- )
(1)
Palka Stanisław
(1)
Przanowska Małgorzata
(1)
Raszka Renata
(1)
Siemionow Justyna
(1)
Suchon Anna
(1)
Szuścik Urszula
(1)
Sławińska Małgorzata (pedagog)
(1)
Trojan Elżbieta
(1)
Trzcionka-Wieczorek Anna
(1)
Wróbel Anna
(1)
Zając Dorota
(1)
Year
2020 - 2022
(6)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(10)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Audience Group
Dyrektorzy szkół
(2)
Studenci
(2)
Subject
Praktyki studenckie
(4)
Kształcenie nauczycieli
(3)
Nauczyciele
(3)
Praktyka pedagogiczna
(3)
Praktyka studencka
(3)
Studia pedagogiczne
(3)
Dobre praktyki
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Adaptacja testu psychologicznego
(1)
Autyzm
(1)
Badania naukowe
(1)
Bylica, Urszula
(1)
Czytelnictwo dzieci
(1)
Dziecko z zaburzeniami neurorozwojowymi
(1)
Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Kompetencje zawodowe
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Kulesza, Marta
(1)
Metodologia
(1)
Młodzież
(1)
Pedagogika
(1)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(1)
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Osiek" (Gdańsk)
(1)
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
(1)
Postmodernizm
(1)
Praca socjalna
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Praktyka psychologiczna oparta na dowodach empirycznych
(1)
Praktyki pedagogiczne
(1)
Promocja czytelnictwa
(1)
Psychometria
(1)
Rozwój zawodowy
(1)
Skala Praktyk Włączających
(1)
Systemowa terapia rodzin
(1)
Szkolnictwo
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wychowanie pozaszkolne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zaburzenia neurorozwojowe
(1)
Subject: work
Pozalekcyjna edukacja kulturalna w teorii i praktyce
(1)
Praktyka pracy socjalnej
(1)
Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej
(1)
Subject: time
2001-
(7)
Subject: place
Polska
(7)
Gdańsk (woj. pomorskie)
(1)
Newcastle upon Tyne (Wielka Brytania)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(10)
Artykuł z czasopisma naukowego
(6)
Artykuł problemowy
(4)
Recenzja
(2)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Raport z badań
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(11)
Psychologia
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
20 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39544, 39250 (2 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Article
In basket
No cover
Article
In basket
[Praktyka pracy socjalnej - recenzja] / Ludwik Malinowski ; APS Warszawa. W: Szkoła Specjalna. 2018, nr 3, s. 239-240. - 2018.
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Praktyka pracy socjalnej. - Warszawa, 2018.
No cover
Article
In basket
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Pozalekcyjna edukacja kulturalna w teorii i praktyce / Urszula Bylica. - Lublin, 2015.
No cover
Article
In basket
E-book
In basket
Książka jest interdyscyplinarnym studium teoretycznych podstaw działania wychowawczego, osadzonym we współczesnym dyskursie paradygmatycznym, stanowi efekt hermeneutycznej interpretacji wybranych teorii pedagogicznych. Znajdujemy w niej odpowiedź na pytanie, jak odwołanie się do kategorii intencjonalności zmienia strukturę teorii pedagogicznej i sens nadany działaniu wychowawczemu jako podstawowemu elementowi praktyki pedagogicznej. Najważniejsze ustalenia teoretyczne zawarte w pracy są związane z(ze): – intencjonalnością jako kategorią badawczą i jej miejscem na mapach myśli współczesnych nauk humanistyczno-społecznych (filozofii, psychologii i socjologii); – analizą działania wychowawczego i jego właściwości w perspektywie wybranych formacji paradygmatycznych (strukturalizm, funkcjonalizm, interpretatywizm, radykalny humanizm); – sformułowaniem dwóch koncepcji działania wychowawczego w kontekście pedagogii współdziałania oraz pedagogii skuteczności; – wskazaniem pedagogicznych implikacji intencjonalnej instrumentalności wychowania. Publikacja z pewnością dostarczy takich impulsów, które pozwolą łączyć myślenie z działaniem, wzmacniać refleksyjny namysł nad realizowaną praktyką pedagogiczną i rekonstruować przesłanki tego działania. Rozumienie sensu własnego działania wynika przecież z myślenia i jest podstawą nadawania znaczeń.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Przedstawiona monografia pt. „Innowacyjność w praktyce pedagogicznej w kontekście współdziałania rodziców – dziecka – nauczyciela” to kolejny, trzeci tom, który poprzedziły dwa tomy pt.: „Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Teoria i praktyka”. T. 1 oraz „Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Refleksje pedagogiczne w teorii i praktyce”, T. 2, pod redakcją Urszuli Szuścik i Renaty Raszki. Monografia stanowi kontynuację wątków podejmowanych w dwóch pierwszych tomach. Należy ją traktować jako zaproszenie Czytelników do refleksji nad nieustająco aktualnym, ważnym zagadnieniem innowacyjności pedagogicznej. Różnorodną i bogatą tematykę tekstów, zawartych w tomie trzecim, przenika przekonanie ich Autorów o niezbywalnej wartości jaką stanowi bliska współpraca rodziców, dzieci i nauczycieli (trójpodmiotowość) w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, jak również otwartość tych podmiotów na współpracę ze środowiskiem lokalnym. Teksty, zamieszczone w monografii, zostały pogrupowane tematycznie w trzech częściach zatytułowanych następująco: 1. Alternatywne, innowacyjne działania w procesie nauczania-uczenia się, 2. Podmioty innowacyjnych działań edukacyjnych, 3. Innowacyjność w środowisku szkolnym – przykłady dobrych praktyk. Publikacja adresowana jest do nauczycieli akademickich – teoretyków i praktyków odpowiedzialnych za proces kształcenia pedagogów, nauczycieli – wychowawców w różnych instytucjach i placówkach oświatowych (przede wszystkim na niższych szczeblach edukacji), studentów pedagogiki, a także rodziców coraz liczniej organizujących nauczanie domowe swych dzieci. Renata Raszka jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym UŚ na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji. Jej obszar zainteresowań naukowych obejmuje wychowanie i edukację dzieci wczesnoszkolnych, i przedszkolnych, a przede wszystkim edukację matematyczną oraz ekonomiczną, a także stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspomaganiu procesu kształcenia najmłodszych uczniów oraz edukację medialną. Urszula Szuścik, dr hab. prof. UŚ jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Nauk o Edukacji, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytet Śląski. Jej zainteresowania naukowo-badawcze związane są z problematyką nauczania i wychowania, edukacją wczesnoszkolną i przedszkolną, z zagadnieniami edukacji przez sztukę, szczególnie plastyką i psychologią twórczości, arteterapią. [09.2017] Anna Trzcionka-Wieczorek jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowo-badawcze związane są z edukacją dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, edukacją muzyczną w przedszkolu i kształceniu zintegrowanym oraz rolą nauczyciela w edukacji muzycznej wychowanków. [08.11.2019]
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od roku 1956. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m. in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także wychowania estetycznego. Autorami tekstów pisanych w języku polskim lub angielskim są wybitni polscy i zagraniczni specjaliści.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again