Form of Work
Artykuły
(10)
Publikacje naukowe
(7)
Książki
(6)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Status
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Author
Zabłocki Kazimierz Jacek (1946- )
(3)
Szeroczyńska Małgorzata
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Grochoła Adam
(1)
Haliżak Edward M
(1)
Król Ireneusz
(1)
Kubicki Paweł (1973- )
(1)
Kusztal Justyna
(1)
Matuszczyk Kamil
(1)
Mica Adriana
(1)
Nastazjak Aleksandra
(1)
Niedbalski Jakub
(1)
Oficyna Wydawnicza "Ławica"
(1)
Pawlak Mikołaj (socjolog)
(1)
Petelczyc Janina
(1)
Piasecka Małgorzata (pedagog)
(1)
Resich Zbigniew (1915-1989)
(1)
Szczupaczyńska Paulina
(1)
Wrona Grzegorz
(1)
Zdunkiewicz Piotr
(1)
Year
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(9)
1990 - 1999
(4)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(9)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(18)
English
(1)
Subject
Prawa człowieka
(12)
Niepełnosprawni
(3)
Rehabilitacja (med.)
(3)
Osoby z niepełnosprawnością
(2)
Badania kliniczne
(1)
Eksperymenty medyczne na ludziach
(1)
Hazard
(1)
Hazardziści
(1)
Komisarz Praw Człowieka Rady Europy
(1)
Ludzie starzy
(1)
Mijatović, Dunja
(1)
Niepełnosprawni intelektualnie
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Niepełnosprawność
(1)
Niepowodzenie
(1)
ONZ
(1)
Okresy rozwojowe człowieka
(1)
Opieka społeczna
(1)
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Oświata
(1)
Polityka publiczna
(1)
Polityka wewnętrzna
(1)
Polska
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawa kobiet
(1)
Prawa pacjenta
(1)
Profilaktyka szkolna
(1)
Profilaktyka zdrowotna
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemoc wobec ludzi starych
(1)
Przemoc wobec niepełnosprawnych
(1)
Rada Europy
(1)
Sprawcy przemocy
(1)
Stowarzyszenie Amnesty International w Polsce
(1)
Szkolnictwo
(1)
Uzależnienie od hazardu
(1)
Zachowanie uzależniające
(1)
Związki zawodowe
(1)
Subject: time
2001-
(9)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(9)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(5)
Artykuł z czasopisma naukowego
(5)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(4)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(2)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Monografia
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(6)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Psychologia
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
19 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20614 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Prawa osób starszych / Zofia Szarota // NIEBIESKA LINIA. - 2008, nr 4, s.8-10.
No cover
Book
In basket
Wprowadzenie do rewalidacji / Kazimierz Jacek Zabłocki. - [Wyd.2]. - [Toruń] : Wydawnictwo Adam Marszałek, [1997]. - 219,[1] s. ; 24 cm.
Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35002 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36998, 36997 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34097 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteczka Samorządu Terytorialnego i Wydawnictw Sejmowych)
Cz. 3 wyd. poza serią. - Na książce błędny ISBN.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32179 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Article
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 28-29.
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego "Porażki i polityka publiczna: Możliwe, warunkowe i przypadkowe w polskim kontekście", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2019/33/B/HS5/00232).
Book
In basket
Drugie miejsce wydania na podstawie serwisu e-ISBN.
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy rozdziałach.
Dla realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy, pracowników ochrony zdrowia, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, pedagogów resocjalizacyjnych. Również dla studentów kierunków pedagogicznych, kierunku lekarskiego, psychologii i socjologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46627 (1 egz.)
E-book
In basket
Czasopismo z zakresu nauk prawnych. Wydawane od 1974 roku. Autorami tekstów są nie tylko wybitni naukowcy, ale również praktycy polscy i zagraniczni. Opisują i wyjaśniają problemy pojawiające się w prawie polskim i innych krajów, a także w prawie międzynarodowym. W czasopiśmie publikowane są artykuły w językach polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W numerze [Contents] Studia [Studies] Ryszard Zięba: [Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego [Contemporary Challenges and Threats to International Security], doi 10.7366/020909613201601, s. 9–32; Rodolfo Ragionieri: Complexity and Change in the International System, doi 10.7366/020909613201602, s. 33–46; Bogdan Koszel: Problem uchodźców w Unii Europejskiej (2015–2016) w polityce Niemiec i Francji [The Refugee Problem in the European Union (2015–2016) in German and French Policies], doi 10.7366/020909613201603, s. 47–64; Stanisław Bieleń: Историческая память в польско-российских отношениях [Historical Remembrance in Polish-Russian Relations], doi 10.7366/020909613201604, s. 65–80; Agata Włodkowska-Bagan: Zaufanie w stosunkach międzynarodowych – theoria et praxis [Trust in Foreign Policy – Theoria et Praxis], doi 10.7366/020909613201605, s. 81–100; Marcin Kaczmarski: Nowy Jedwabny Szlak i Eurazjatycka Unia Gospodarcza: chińska i rosyjska praktyka budowy wpływów w Azji Centralnej [The New Silk Road and the Eurasian Economic Union: Two Visions of the Regional International Order], doi 10.7366/020909613201606, s. 101–116; Radosław Fiedler: Negocjacje amerykańsko-irańskie w kwestii nuklearnej. Analiza na podstawie modelu negocjacji nastawionych na współpracę „wygrana–wygrana” [US–Iran Negotiations on the Nuclear Issue. An Analysis Based on the Win-Win Negotiation Model Geared Towards Cooperation], doi 10.7366/020909613201607, s. 117–132; Ewelina Waśko-Owsiejczuk: Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych dla Iraku – cele, zadania i inicjatywy ONZ po zakończeniu II wojny w Zatoce Perskiej [United Nations Assistance Mission for Iraq – UN’s Aims, Tasks and Initiatives after the Second Gulf War], doi 10.7366/020909613201608, s. 133–154; Arkadiusz Domagała: Przesłanki i bariery interwencji humanitarnej na przykładzie Libii (2011) i Syrii (2013) [Reasons for and Barriers to Humanitarian Intervention on the Example of Libya (2011) and Syria (2013)], doi 10.7366/020909613201609, s. 155–174; Rafał Kobis: Ar-rabīˁ al-ˁarabī? Stosunek ludności berberyjskiej do wydarzeń Arabskiej Wiosny w Tunezji i Libii [Ar-rabīˁ al-ˁarabī? The Attitude of the Berber Population to the Events of the ‘Arab Spring’ in Tunisia and Libya], doi 10.7366/020909613201610, s. 175–190; Maciej Raś: Aktywność międzynarodowa regionów (paradyplomacja) w ujęciu teoretycznym [International Activity of Regions (Paradiplomacy) in Theoretical Approach], doi 10.7366/020909613201611, s. 191–214; Joanna Dobkowska: Partnerstwo strategiczne czy faktyczne? Potencjał relacji australijsko-indonezyjskich w kształtowaniu ładu regionalnego [Strategic Partnership or Partnership for Real – The Role of Australia–Indonesia Relations in Shaping the Regional Order], doi 10.7366/020909613201612, s. 215–230; Tomasz Pawłuszko: Debata wokół dydaktyki stosunków międzynarodowych [Debate on the Didactics of International Relations], doi 10.7366/020909613201613, s. 231–246; Iwona Wyciechowska: Turystyka międzynarodowa jako ważny komponent międzynarodowego obrotu osobowego – przyczynek do tematu [International Tourism as an Important Component of International Flows of People – An Outline], doi 10.7366/020909613201614, s. 247–264. Sprawozdania [Reports] Tomasz Pawłuszko: Relacja z konferencji „Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie między narodowym” – Podzamcze k. Chęcin, 12–13 maja 2016 r. [Report on the conference titled “Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym” [Polish Foreign Policy in the Changing International Order], Chęciny, 12–13 May 2016], s. 265–268. Recenzje [Book Reviews] Justyna Zając: Oliver Stuenkel, Post-Western World: How Emerging Powers Are Remaking Global Order, s. 269–272; Alicja Curan (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Temat: Zdolność sądowa ; Płaca minimalna ; Rehabilitacja ; Spór o Wilno ; Prasa litewska ; Niezdolność do pracy ; Niezdolność do wypełniania ról społecznych ; Migracje zarobkowe ; Akcje protestacyjne ; Wolność zrzeszania się ; Europejska Konwencja Praw Człowieka i Obywatela ; Wojna święta ; Starożytny Izrael ; Decentralizacja ; Standardowe instrumenty polityki pieniężnej ; Niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej ; Pomoc prawna ; Szacunki kosztów ; Popyt i podaż na pomoc prawną ; Małżeństwo ; Aktywizacja ; Sytuacja mieszkaniowa ; Praca nieformalna ; Światowe Forum Gospodarcze ; Progowe modele korekty błędem ; Asymetryczność reakcji ; Podmiotowe kryteria dostępu ; Zasiłek dla bezrobotnych ; Polityka pieniężna ; Kryzys finansowy ; Badania ankietowe ; Migracje kobiet ; Polskie inwestycje bezpośrednie ; Instrumenty wspierania zagranicznych inwestycji bezpośrednich ; Rynek pracy ; Samorząd zawodowy ; Polityka gospodarcza ; Kraje bałtyckie ; Niepewność dochodów ; Legitymacja procesowa ; Inteligentna i zrównoważona gospodarka ; Prawo do strajku ; Mieszkanie ; Kapitał ludzki ; Konkurencyjność gospodarki ; Inwestycje w kapitał ludzki ; Rehabilitacja społeczna ; Postępowanie nieprocesowe ; Warunki życia ; Niepełnosprawność ; Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Aktywna polityka społeczna ; Stopy procentowe ; Wielkie Księstwo Litewskie ; Szkolnictwo wyższe ; Szara strefa ; Bezrobocie ; Strony ; Rehabilitacja zawodowa ; Analizy symulacyjne
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again