Form of Work
Artykuły
(5)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Książki
(3)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Author
zbiorowa Praca
(2)
Bimbacher Dieter
(1)
Bokus Barbara
(1)
Bąbel Jerzy Tomasz
(1)
Choińska Bogna
(1)
Cywińska-Dziekońska Marta
(1)
Czarnecki Paweł
(1)
Detel Wolfgang
(1)
Dudek Zenon Waldemar
(1)
Goleman Daniel (1946- )
(1)
Jaszczyk Milena
(1)
Karpowicz Joanna
(1)
Keil Geert
(1)
Kodalle Klaus M
(1)
Kosowska Ewa
(1)
Kowalewska-Dąbrowska Jolanta
(1)
Krzemieniowa Krystyna
(1)
Künne Wolfgang
(1)
Madaliński Michał (tłumacz)
(1)
Martens Ekhehard
(1)
Nowel Ewa
(1)
Olchanowski Tomasz
(1)
Paetzold Heinz
(1)
Pajor Kazimierz
(1)
Peiper Annemarie
(1)
Pudełko Jakub Jan
(1)
Schnädelbach Herbert
(1)
Schäfer Lothar
(1)
Sieradzan Jacek
(1)
Steinvorth Ulrich
(1)
Vossenkuhl Wilhelm
(1)
Wykurz Urszula
(1)
Zimmermann Jörg
(1)
Świderek Konrad
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(2)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(10)
English
(1)
Audience Group
Bibliotekarze
(1)
Szkoły ponadpodstawowe
(1)
Subject
Prawda
(7)
Świadomość
(2)
Andersen, Hans Christian
(1)
Archetyp (psychol.)
(1)
Bohaterstwo
(1)
Bulgakov, Mihail Afanas'evič
(1)
Bóg
(1)
Człowiek
(1)
Dobro
(1)
Filozofia
(1)
Język polski
(1)
Język polski (przedmiot szkolny)
(1)
Kultura
(1)
Kłamstwo
(1)
Lankosz, Borys
(1)
Literatura amerykańska
(1)
Literatura francuska
(1)
Literatura polska
(1)
Literatura rosyjska
(1)
Mailer, Norman
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauka
(1)
Osobowość
(1)
Pamięć
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Rozum
(1)
Schmitt, Éric-Emmanuel
(1)
Sprawiedliwość
(1)
System wartości
(1)
Tematy i motywy
(1)
Twardowski, Jan (1915-2006)
(1)
Wartości
(1)
Wartość
(1)
Wiedza o kulturze
(1)
Wilhelmi, Roman (1936-1991)
(1)
Wychowanie do prawdy
(1)
Subject: work
Gospel according to the Son
(1)
Master i Margarita
(1)
Ziarno prawdy (film)
(1)
Évangile selon Pilate
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Publikacje
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Scenariusze zajęć dla szkół ponadgimnazjalnych
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
Domain
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Edukacja i pedagogika
(1)
Literaturoznawstwo
(1)
Psychologia
(1)
11 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40680 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36019 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 33782 (1 egz.)
E-book
In basket
The authors discuss truth and falsehood in science and the arts. They view truth as an irreducible point of reference, both in striving for elementary knowledge about the world and in seeking methods and artistic means of achieving this goal. The multilevel and multiple-aspect research presented here, conducted on material from different periods and different cultures, shows very clearly that truth and falsehood lie at the foundation of all human motivation, choices, decisions, and behaviors. At the same time, however, it reveals that every bid to extrapolate the results of detailed studies into generalizations aimed at universalization – by the very fact of their discursivation – either subjects the discussion to the rules of formal logic or situates it outside the realm of truth and falsehood. Autorzy podejmują refleksję nad prawdą i fałszem w nauce i sztuce. Przypisują prawdzie status nieredukowalnego punktu odniesienia – tak w próbach dotarcia do elementarnej wiedzy o świecie, jak i w poszukiwaniach metod i środków artystycznych niezbędnych do osiągnięcia tego celu. Zaprezentowane tu wielopoziomowe i wieloaspektowe badania, prowadzone z wykorzystaniem materiałów pochodzących z różnych epok i różnych kultur, wyraźnie dowodzą, że prawda i fałsz stanowią podstawę wszelkiego rodzaju ludzkich motywacji, wyborów, decyzji i zachowań. Jednocześnie ujawniają, że każda próba ekstrapolacji wyników poszukiwań szczegółowych na poziom uogólnienia o ambicjach uniwersalizujących – przez sam fakt ich dyskursywizacji – albo podporządkowuje prowadzone rozważania regułom logiki formalnej, albo sytuuje je poza prawdą i fałszem. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
OD REDAKCJI "Zaczęła się wprawdzie przed 30 laty, ale wiek XXI przynosi jej wyraźną intensyfikację i konkretyzację. Chodzi o debatę na temat znaczenia wiedzy dla gospodarki i życia społecznego. Debata jest tym bardziej potrzebna, że problem nie jest jednoznaczny, a rozmaite perspektywy badawcze i praktyczne, niekiedy bardzo różniące się między sobą, wzbogacają argumentację. Niniejszy zeszyt „Przeglądu Socjologicznego” poświęcamy zagadnieniu „społeczeństwa wiedzy” (knowledge-based society) w zróżnicowanym interdyscyplinarnie i analitycznie ujęciu".(fragment)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Pierwszy rocznik „Prac Polonistycznych ukazał się w Łodzi w 1937 roku, z inicjatywy wybitnych humanistów związanych z Wolną Wszechnicą (ze Stefanią Skwarczyńską na czele). Pismo na trwałe związało się z Łodzią i regionem, ale od początku było periodykiem o charakterze ogólnopolskim. Po wojnie, nie przestając pełnić funkcji forum środowiska macierzystego, zyskiwało z każdym wydanym tomem coraz większy zasięg oddziaływania i coraz mocniejszą pozycję ogólnopolską. Przyjęto i konsekwentnie realizowano zasadę, aby publikować w kolejnych rocznikach artykuły literaturoznawców z rozmaitych ośrodków i środowisk, oraz aby byli to najlepsi specjaliści w zakresie danej problematyki. W ciągu ponad siedemdziesięciu lat istnienia „Prace Polonistyczne” zyskały uznanie i wysoką rangę ze względu na to, że każdy rocznik w zgodnej opinii badaczy wydatnie wzbogacał wiedzę o rodzimej literaturze. Rozprawy opublikowane w „Pracach Polonistycznych” weszły w dziesiątkach pozycji do podstawowej bibliografii każdej epoki literackiej i każdej dziedziny literaturoznawstwa.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again