Form of Work
Artykuły
(3)
Publikacje naukowe
(3)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Author
Franc Małgorzata (1968- )
(1)
Kurkowska Agnieszka
(1)
Kwiatkowska-Tybulewicz Barbara
(1)
Pankowska Krystyna
(1)
Samoraj Mariusz
(1)
Soszyński Piotr
(1)
Steliga Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Sztuka (przedmiot szkolny)
(3)
Wychowanie estetyczne
(3)
Dzieci
(2)
Ekspresja emocji
(1)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(1)
Orientacja przestrzenna
(1)
Popularyzacja wiedzy
(1)
Przestrzeń
(1)
Spostrzeganie
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Uniwersytety dziecięce
(1)
Subject: work
Nasze kunsztowanie
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(2)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(3)
Kultura i sztuka
(1)
5 results Filter
No cover
Article
In basket
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Nasze kunsztowanie : w warsztatach artystycznych, projektach twórczych, akcjach plastycznych i podróżowaniu wyobraźni. - Częstochowa, 2016.
E-book
In basket
Podjęta tematyka rozważań sytuuje się na styku dwóch dużych obszarów dociekań pedagogicznych. Z jednej strony obejmuje problem pedeutologiczny, dociekając, w jakie kompetencje powinien być wyposażony współczesny nauczyciel, z drugiej zaś – aktualne problemy teorii wychowania estetycznego przez zawężenie podmiotu badań do nauczycieli muzyki. W pierwszej rozdziale skoncentrowano się na roli technologii informacyjno-komunikacyjnej we współczesnej pedagogice, ze specjalnym uwzględnieniem edukacji estetycznej, co każe również zastanowić się nad obecnością nowych mediów w sztuce. Przedstawione są tu stanowiska zarówno pedagogów, jak i teoretyków sztuki (tu głównie Ryszarda W. Kluszczyńskiego) na temat udziału nowych mediów w obydwu rozpatrywanych obszarach. Drugi rozdział dotyczy pojęcia kompetencji informatycznych nauczyciela muzyki. Opisano w nim kompetencje oraz poddano analizie dokumenty określające postulowany stan kompetencji informatycznych nauczycieli muzyki, a także ich naturalne rozwinięcie, jakim są programy kształcenia kandydatów na nauczycieli muzyki w uczelniach regionu łódzkiego. W kolejnym rozdziale zawarto metodologię badań, zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Oprócz przedmiotu badań, celów, metod, technik, narzędzi, omówiono również samą organizację badań.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again