Form of Work
Artykuły
(4)
Publikacje naukowe
(3)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Author
Bukowski Marcin
(1)
Chodkowska Maria
(1)
Cudak Sławomir
(1)
Engler Maria
(1)
Kazanowski Zdzisław (1966- )
(1)
Lewicka Maria
(1)
Ostaszewska Aneta
(1)
Parzuchowski Michał
(1)
Siemionow Justyna
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(3)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(5)
English
(1)
Subject
Przekonania
(4)
Błędy poznawcze
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kobieta
(1)
Młodzież z niepełnosprawnością
(1)
Ojcostwo
(1)
Postawy
(1)
Praca
(1)
Przemoc
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rodzina
(1)
Studenci
(1)
Szkoły ponadgimnazjalne
(1)
Uczniowie
(1)
Więź rodzinna
(1)
Więźniowie
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Polska
(1)
Województwo lubelskie (1999- )
(1)
Województwo pomorskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(4)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Raport z badań
(2)
Artykuł problemowy
(1)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z czasopisma poradnikowego
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Psychologia
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
6 results Filter
Article
In basket
E-book
In basket
The aim of this book is to investigate how traits of a mythical hero are manifested in modern culture and, to be more precise, in social beliefs about Michael Jackson. These beliefs are traces leading to complex levels of understanding the phenomenon of pop culture and its taboo. Pop culture makes up its own mythologies and creates its own heroes, but it does so with a reference to the more complex cultural wholeness. This book is an attempt to follow these references and reflect on them. Celem tej książki jest zbadanie, w jaki sposób cechy mitycznego bohatera przejawiają się we współczesnej kulturze, a ściślej w przekonaniach społecznych na temat Michaela Jacksona. Przekonania te są śladami prowadzącymi do złożonych poziomów zrozumienia zjawiska popkultury i jej tabu. Popkultura tworzy własne mitologie i tworzy własnych bohaterów, ale czyni to w odniesieniu do bardziej złożonej kulturowej całości. Niniejsza książka jest próbą prześledzenia tych odniesień i refleksji nad nimi.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Spis treści [Contents] Artykuły [Articles] Janusz Reykowski: Przemoc a realizacja celów grupowych: perspektywa makropsychologiczna [Violence as the recurring means of reaction in group conflicts: Societal perspective], doi 10.7366/1896180020174101, s. 112–129; Paulina Szostek: Zazdrość romantyczna: kluczowe koncepcje teoretyczne i narzędzia pomiaru [Romantic jealousy: Main theoretical conceptions and measurement instruments], doi 10.7366/1896180020174102, s. 130–141; Robert Balas, Joanna Sweklej: Rola procesów asocjacyjnych i formułowania sądów w nabywaniu i ekspresji postaw [The role of associative and propositional processes in attitude acquisition and expression], doi 10.7366/1896180020174103, s. 142–155; Andrzej Falkowski, Maria Sidoruk-Błach: Siła cech negatywnych w kształtowaniu się podobieństwa: implikacje dla budowania wizerunku marki miasta [The strength of negative features in shaping similarity: Implications for creating the brand image of a city], doi 10.7366/1896180020174104, s. 156–165; Aleksandra Pilarska, Anna Suchańska: Problem adaptacyjnej wartości empatii w kontekście jej związków z poziomem organizacji osobowości [The adaptive value of empathy in the context of its relation to the personality organization level], doi 10.7366/1896180020174105, s. 166–174; Nina Ogińska-Bulik, Magdalena Kobylarczyk: Rola zasobów osobistych i społecznych w kształtowaniu poczucia jakości życia u nastolatków – wychowanków domów dziecka [The role of personal and social resources in the development of a sense of the quality of life in adolescents-children’s homes], doi 10.7366/1896180020174106, s. 175–184. Metody [Methods] Alan Mandal, Marcin Moroń: Skala typów przywiązania do miejsca według typologii Davida M. Hummona (1992): ustrukturyzowana jakościowa metoda badania przywiązania do miejsca zamieszkania [Type of Place Attachment Scale based on Hummon’s (1992) typology: A structured qualitative method of place attachment measurement], doi 10.7366/1896180020174107, s. 185–204; Gabriela Czarnek, Piotr Dragon, Paulina Szwed, Bogdan Wojciszke: Kwestionariusz przekonań politycznych: własności psychometryczne [Political Beliefs Questionnaire: Psychometric properties], doi 10.7366/1896180020174108, s. 205–222; Anita Zbieg, Aleksandra Słowińska, Błażej Żak: Siła relacji interpersonalnej: wstępna weryfikacja koncepcji i metody pomiarowej [Strength of interpersonal relations: Introductory verification of the concept and measurement method], doi 10.7366/1896180020174109, s. 223–239.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again