Form of Work
Artykuły
(17)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Książki
(2)
Status
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Author
Biała Księga Kształcenia I Doskonalenia
(1)
Cybal-Michalska Agnieszka
(1)
Kanclerz Bożena
(1)
Myszka-Strychalska Lucyna
(1)
Nauczanie
(1)
Odmiany
(1)
Pachniak Katarzyna
(1)
Peret-Drążewska Paulina
(1)
Piotrowski Robert
(1)
Radwański Aleksander
(1)
Rogalski Michał
(1)
Rutkowiak Joanna red
(1)
Rynio Dorota
(1)
Szkudlarek Tomasz
(1)
Zakrzewska-Półtorak Alicja
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(21)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Subject
"Szkoły przyszłości"
(5)
Edukacja przyszłości
(5)
Szkoła przyszłości
(5)
Edukacja
(4)
Biblioteka przyszłości
(3)
Biblioteka szkolna
(2)
Oświata
(2)
Unia Europejska
(2)
Bibliotekarstwo
(1)
Edukacja alternatywna
(1)
Europa
(1)
Informacja
(1)
Key Ellen
(1)
Książka
(1)
Książka a media elektroniczne
(1)
Multimedia
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele
(1)
Oświata za granicą
(1)
Pedagogika humanistyczna
(1)
Szkoła
(1)
Uczenie się
(1)
Wychowanie
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
24 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Tendencje, fantazje i scenariusze / Tomasz Szkudlarek // EDUKACJA I DIALOG. - 2010, nr 5-6, s.28-29.
Streszczenie: Polska szkoła 2030
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Ellen Key - wizjonerka edukacji / Ilona Kość // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2001, 1, s.50-53.
No cover
No cover
Article
In basket
Szkoła przyszłości ? // NOWA SZKOŁA. - 2002, 6, s.42-43.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37440 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37163, 33468 (2 egz.)
E-book
In basket
We współczesnych realiach nowe technologie, innowacje i rozwiązania komunikacyjne wyznaczają zakres i obszar przekształceń, które towarzyszą gospodarce światowej. Zachodzące zmiany dotyczą nie tylko kwestii przedmiotowych, ale i aspektów podmiotowych. W tych warunkach rola miast staje się szczególna, ze względu na: zasięg ich oddziaływania, elastyczność, otwartość na nowości i zgromadzony kapitał czynników rozwoju, w tym kapitał ludzki. Rosnące znaczenie miast i ich „odpowiedzialności” za gospodarkę światową implikuje potrzebę nowego spojrzenia na gospodarkę miejską w zróżnicowanych przekrojach. Gospodarka miejska analizowana w trzech wymiarach czasowych: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, oparta jest na zdywersyfikowanych podstawach. Dynamika globalnej gospodarki nadaje jej szczególny kontekst perspektywicznego działania, gdzie model gospodarowania w mieście, identyfikowany w danej przestrzeni, nie musi zachować kontinuum w długim okresie, a antycypacja zmian jest utrudniona przez szybkość ich następowania. W takich warunkach podstawowym walorem gospodarki miejskiej staje się jej elastyczność. Dotychczasowa hierarchia priorytetów ulega przekształceniom (a nawet – w skrajnych sytuacjach – rozpadowi) lub dywersyfikacji. Nowe kierunki rozwoju miast są konsekwencją głębokich analiz, rozpoznania turbulentnej rzeczywistości społeczno- -gospodarczej; stanowią one próbę wpisania przyszłości do programów rozwoju miast. Gospodarka miejska przyszłości uwzględnia wieloaspektowe podejście do tematyki gospodarowania w długiej perspektywie, dlatego artykuły zgromadzone w tym tomie dotyczą szerokiego spojrzenia na miasto i jego funkcjonowanie we współczesnej gospodarce. Publikacja powstała, jako jedno z cyklu wydawnictw upamiętniających 70-lecie powstania Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w ramach kierunku prowadzonych prac naukowych i kształcenia – gospodarki przestrzennej. Rozwój miast jest jednym z istotnych problemów analizowanych w ramach badań i procesu nauczania na tym kierunku. Aktualność wyzwań, jakie stoją przed miastami i niepewność zmian w długim okresie, stały się przesłanką do złożenia Autorom i Czytelnikom propozycji zgłębienia rozważań i dyskusji na temat: Gospodarka miejska przyszłości. Perspektywa województwa dolnośląskiego. Autorzy skupili się na: samej istocie gospodarki miejskiej i wyzwaniach, jakie niesie ze sobą przyszłość, oraz możliwości antycypacji zmian; idei miasta przyszłości; teraźniejszej i przyszłej odporności miast na zachodzące w gospodarce światowej kryzysy; roli i miejscu mieszkańców w tworzeniu miasta idealnego oraz przekształceniach w deklarowanych przez nich potrzebach, wynikających z przemian w świadomości i jakości kapitału ludzkiego ośrodków miejskich; a także nowych rozwiązaniach w zakresie techniki, technologii, komunikacji i ekologii służących do poprawy jakości życia w obszarze miasta. Prowadzone rozważania koncentrują się w głównej mierze na przestrzeni Dolnego Śląska ze względu na znaczenie tego regionu w gospodarce kraju i w kontekście międzynarodowym oraz na okres intensywnych prac programowych i strategicznych prowadzonych na tym obszarze. Pragniemy podziękować Autorom poszczególnych artykułów za inspirujące podejście do gospodarki miejskiej, które daje przestrzeń do kolejnych rozważań i badań. Nawiązana współpraca motywuje nas do dalszych prac, które stworzą możliwość sukcesywnego dzielenia się wynikami badań. Dziękujemy za wsparcie finansowe publikacji z budżetu województwa dolnośląskiego. Życzymy udanej lektury i zapraszamy do dalszej współpracy z pracownikami Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w ramach cyklicznych konferencji, publikacji, wspólnych badań i prowadzenia dyskusji naukowej. Alicja Zakrzewska-Półtorak, Dorota Rynio
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again