Form of Work
Artykuły
(6)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Książki
(4)
Albumy i książki artystyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Author
Pietrzkiewicz Dorota
(3)
zbiorowa Praca
(2)
Barłowska Maria
(1)
Buchwald-Pelcowa Paulina (1934-2021)
(1)
Cazelles Raymond (1917-1985)
(1)
Jakubowska Małgorzata
(1)
Kaczor-Scheitler Katarzyna
(1)
Kamolowa D. oprac
(1)
Kościelny Robert
(1)
Kuran Magdalena
(1)
Kuran Michał
(1)
Leśniak Władysław
(1)
Nieć Grzegorz
(1)
Nowicka Maria (1927- )
(1)
Podniesiński Paweł
(1)
Secomska Krystyna
(1)
Stawińska Joanna
(1)
Walińska Marzena
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(2)
Time Period of Creation
2001-
(2)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Polska
(3)
Rękopisy
(3)
Albumy
(1)
Behem, Balthazar (?-1508)
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Druki bibliofilskie
(1)
Fredro, Aleksander (1793-1876)
(1)
Godzinki (księgi)
(1)
Iluminatorstwo niderlandzkie
(1)
Kochanowski, Jan
(1)
Książka
(1)
Księgarstwo
(1)
Manuskrypty
(1)
Rozmyślanie przemyskie
(1)
Rękopis iluminowany
(1)
Rękopisy iluminowane
(1)
Rękopisy iluminowane francuskie
(1)
Rękopisy iluminowane łacińskie
(1)
Rękopisy polskie
(1)
Sienkiewicz, Henryk
(1)
Trs riches heures du duc de Berry
(1)
Subject: time
1201-1300
(1)
1301-1400
(1)
1501-1600
(1)
2001-
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(2)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Literatura polska
(1)
Domain
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Historia
(1)
Literaturoznawstwo
(1)
16 results Filter
No cover
Article
In basket
Zbiory rękopiśmienne WiMBP w Łodzi / Joanna Stawińska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2012, nr 1, s. 9-11.
Temat: Rękopisy
Streszczenie: Omówienie zasad podziału rękopisów, ich opracowywanie i przechowywanie - na podstawie pracy nad rękopisami w WiMBP w Łodzi.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Część pierwsza cyklu cofa nas do czasów znacznie wcześniejszych, autorka Dorota Pietrzkiewicz szuka ”polskich śladów” w rękopisach średniowiecznych. Początki książki rękopiśmiennej na ziemiach polskich datowane są na X w. i związane są z przyjęciem przez księcia Mieszka I religii chrześcijańskiej. Warto przypomnieć sobie informacje o: Kazaniach postnych, Złotym Kodeksie Gnieźnieńskim, Złotym Kodeksie Pułtuskim, Ewangeliarzu płockim, Sakramentarzu tynieckmi, Ewangeliarzu emmeramskim, Sakramentarzu tynieckmi, Psałterzu Egberta. Najdawniejszymi zabytkami piśmiennictwa polskiego są roczniki, kroniki i żywoty świętych pisane w języku łacińskim. Najstarszym zachowanym pomnikiem polskiej historiografii jest, spisany w Gnieźnie lub Krakowie, Rocznik świętokrzyski dawny.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30452 B (1 egz.)
No cover
Book
In basket
U góry okł.: Ze zbiorów Ossolineum. Wykaz autografów A. Fredry s. 15-31.
Streszczenie: Druk bibliofilski - wydano staraniem i kosztem Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu w nakł. 800 + 200 egz. niesprzedażnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31919 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21752 B (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33175 (1 egz.)
Article
In basket
Na marginesach średniowiecznych manuskryptów / Robert Kościelny. W: Poradnik Bibliotekarza : miesięcznik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 2018, nr 12, s. 10-12. - 2018.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21309 P (1 egz.)
E-book
In basket
Kolejny, już ósmy tom Sarmackiego theatrum zbiera artykuły przygotowane jako wynik namysłu nad kategorią nowości w dawnej literaturze. W perspektywie retorycznej poszukiwano rozumienia istoty novitas i analizowano funkcjonowanie topiki. W ujęciach faktograficznych przedstawione zostały odkrycia utworów z XVII w. zachowanych w rękopisach i nieznanych drukach, sformułowano hipotezy na temat autorstwa i opisano stosowane przez twórców strategie perswazyjne. Poddano także oglądowi sposoby funkcjonowania nowości z punktu widzenia dawnego czytelnika i rynku wydawniczego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Piśmiennictwo zakonne doby staropolskiej, czyli począwszy od średniowiecza aż do kresu baroku, zwraca uwagę znacznym zróżnicowaniem, wielonurtowością, jak też interdyscyplinarnością. Z tego względu zajmują się nim badacze reprezentujący rożne dyscypliny i specjalności naukowe. Siłą rzeczy więc czego innego szukać będzie w piśmiennictwie zakonnym historyk, literaturoznawca, językoznawca, bibliolog, teolog, archeolog, historyk sztuki czy filozof. Tom monograficzny ma pokazać bogactwo piśmiennictwa zakonnego. Stanowi w zasadzie pierwszą próbę syntetycznego ujęcia tak rozległego obszaru piśmiennictwa. Artykuły tomu zawierają analizy wybranych dzieł: ze zbiorów bibliotek reformackich, kapucyńskich, dominikańskich, cysterskich, dominikańskich, działalności wydawniczej lwowskich jezuitów oraz analizy wybranych wątków z dzieł Diega de Estella.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Filmowy autor to antykonceptualista - nie używa pojęć, ale kreuje obrazy. Co zatem skłoniło mnie do opowiadania o filozofii czasu w filmach Wojciecha Jerzego Hasa? Przekonanie, iż myślenie filozoficzne nie zna granic, może używać zarówno słów, jak i obrazów, co wydaje się szczególnie cenne, gdy zapuszcza się w rejony, gdzie rozum już nie sięga. Reżyser ukazuje różne doświadczenia czasu, także takie, które wymykają się racjonalności i słowom, gdzie pojawia się inna wrażliwość i inne rodzaje poznania: intuicja, przeczucie, wizja. Autor Rękopisu znalezionego w Saragossie i Sanatorium pod Klepsydrą to artysta filmowych obrazów a zarazem myśliciel kina pochłonięty filozofią czasu. Małgorzata Jakubowska
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Pierwszy rocznik „Prac Polonistycznych ukazał się w Łodzi w 1937 roku, z inicjatywy wybitnych humanistów związanych z Wolną Wszechnicą (ze Stefanią Skwarczyńską na czele). Pismo na trwałe związało się z Łodzią i regionem, ale od początku było periodykiem o charakterze ogólnopolskim. Po wojnie, nie przestając pełnić funkcji forum środowiska macierzystego, zyskiwało z każdym wydanym tomem coraz większy zasięg oddziaływania i coraz mocniejszą pozycję ogólnopolską. Przyjęto i konsekwentnie realizowano zasadę, aby publikować w kolejnych rocznikach artykuły literaturoznawców z rozmaitych ośrodków i środowisk, oraz aby byli to najlepsi specjaliści w zakresie danej problematyki. W ciągu ponad siedemdziesięciu lat istnienia „Prace Polonistyczne” zyskały uznanie i wysoką rangę ze względu na to, że każdy rocznik w zgodnej opinii badaczy wydatnie wzbogacał wiedzę o rodzimej literaturze. Rozprawy opublikowane w „Pracach Polonistycznych” weszły w dziesiątkach pozycji do podstawowej bibliografii każdej epoki literackiej i każdej dziedziny literaturoznawstwa.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Pierwszy rocznik „Prac Polonistycznych ukazał się w Łodzi w 1937 roku, z inicjatywy wybitnych humanistów związanych z Wolną Wszechnicą (ze Stefanią Skwarczyńską na czele). Pismo na trwałe związało się z Łodzią i regionem, ale od początku było periodykiem o charakterze ogólnopolskim. Po wojnie, nie przestając pełnić funkcji forum środowiska macierzystego, zyskiwało z każdym wydanym tomem coraz większy zasięg oddziaływania i coraz mocniejszą pozycję ogólnopolską. Przyjęto i konsekwentnie realizowano zasadę, aby publikować w kolejnych rocznikach artykuły literaturoznawców z rozmaitych ośrodków i środowisk, oraz aby byli to najlepsi specjaliści w zakresie danej problematyki. W ciągu ponad siedemdziesięciu lat istnienia „Prace Polonistyczne” zyskały uznanie i wysoką rangę ze względu na to, że każdy rocznik w zgodnej opinii badaczy wydatnie wzbogacał wiedzę o rodzimej literaturze. Rozprawy opublikowane w „Pracach Polonistycznych” weszły w dziesiątkach pozycji do podstawowej bibliografii każdej epoki literackiej i każdej dziedziny literaturoznawstwa.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again