Form of Work
Artykuły
(9)
Publikacje naukowe
(7)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Author
Andrzejczak Jakub
(1)
Bukowski Marcin
(1)
Czaja-Chudyba Iwona
(1)
Góralska Renata (1969- )
(1)
Kopaczyńska Iwona
(1)
Kosiorek Małgorzata
(1)
Krasiejko Izabela
(1)
Kubala-Kulpińska Aleksandra
(1)
Lewicka Maria
(1)
Mroczkowska Dorota
(1)
Parzuchowski Michał
(1)
Pichlak Maciej
(1)
Różańska Aniela
(1)
Skrzetuska Ewa (1951- )
(1)
Szóstek Agnieszka (psycholog)
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(8)
Time Period of Creation
2001-
(8)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Audience Group
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Rodzice
(1)
Subject
Refleksyjność
(9)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(2)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(2)
Kreatywność
(2)
Metody nauczania
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Analiza dyskursu
(1)
Asystenci rodzin
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Efektywność nauczania
(1)
Kompetencje kluczowe
(1)
Krytycyzm
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Kwalifikacje zawodowe
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Ocenianie kształtujące
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika wczesnoszkolna
(1)
Proces twórczy
(1)
Program nauczania
(1)
Rodzice
(1)
Rozwój zawodowy
(1)
Studenci
(1)
Twórczość
(1)
Uczniowie klas początkowych
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Subject: time
2001-
(5)
Subject: place
Polska
(4)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(5)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(5)
Artykuł z pracy zbiorowej
(4)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Raport z badań
(2)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(9)
Psychologia
(2)
Ochrona środowiska
(1)
12 results Filter
E-book
In basket
Młyny sprawiedliwości mielą powoli – prawdopodobnie każdy zna to powiedzenie dotyczące sposobu działania prawa. Szczególnie ciekawe jest w nim jednak nie to, co przysłowie wprost stwierdza, ale co milcząco zakłada. Przyjmuje ono, że sprawiedliwość można porównać do młyna wykonującego kołowy, zdałoby się jałowy, ruch, w wyniku którego powstaje jednak treść nowa jak mąka sypiąca się spod młyńskich żaren, czyli rozstrzygnięcie prawnego zagadnienia. Książka jest próbą uchwycenia tego, jak kołowy ruch prawa może być rozumiany. Jej przedmiotem jest pojęcie refleksyjności prawa, a obszarem poszukiwań – teoria społeczna. Badając kolejne koncepcje z tej dziedziny, autor odsłania przy okazji, na czym polegają związki między teorią a praktyką prawną. Jak się okazuje, również one mają charakter refleksyjny, rodząc potrzebę nieustannej wędrówki od teorii do praktyki i z powrotem.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Zamysłem książki, jak wskazuje sam tytuł: Zrozumieć CZAS WOLNY. Przeobrażenia, tożsamość, doświadczanie, jest próba zrozumienia czasu wolnego w jego kluczowych wymiarach związanych z przeobrażeniami, tożsamością i doświadczaniem. Istotne staje się uzyskanie możliwie pełnego obraz czasu wolnego jako przestrzeni poznawczej, interakcyjnej, symbolicznej i emocjonalnej, aniżeli stworzenie jednej zasadniczej definicji czy sposobu myślenia na jego temat. Czerpanie inspiracji z takich orientacji teoretycznych, jak: symboliczny interakcjonizm, fenomenologia, egzystencjalizm, socjologia codzienności (Berger, Luckman 1983; Kelly 1972, 1996, 2003, 2012; Kelly, Godbey 1992; Giddens 2001, 2003; deCerteau 2008, 2011; Kaufman 2013), inspirowanie się psychologią doświadczania Csikszentmihalyi (2005), postmodernizmem (Rojek 1995, 2005, 2010), jak i teoriami granicznymi (Nippert-Eng1996; Zerubavel1991), pozwala myśleć o czasie wolnym jako o kategorii dynamicznej, społecznie i kulturowo zmiennej, lokowanej na przecięciu mikro- i makroprocesów społecznych oraz wiązać ją z dynamiką jednostkowego doświadczania. Równocześnie odwoływanie się do metodologii refleksyjnej pozwala maksymalizowa ogląd i rozumienie problematyki czasu wolnego poprzez wykorzystanie różnych metod i technik badawczych (Strauss 1993; Shaw 1997; Dupuis 1999; Freeman 2001; Giddens 2001; Fischer-Rosenthal 2005; Feighery 2006; Denzin, Lincoln 2010). Celem części pierwszej pt: Przeobrażenia jest przyglądanie się historyczno-społecznemu osadzeniu czasu wolnego. Kolejne rozdziały tej części dotyczą istotnych procesów charakteryzujących jego rozwój i dynamizujących przeobrażenia, jak: industrializacja, urbanizacja, umasowienie i technologizacja, komercjalizacja, globalizacja oraz akceleracja. Wskazane procesy przyczyniły się do tego, iż dziś stajemy przed szeregiem pytań, problemów czy wyzwań dotyczących tożsamości czasu wolnego, o czym z kolei mówi część druga, pt: Tożsamość. Jak czytelnik zauważy, celem tej części nie jest rewolucja w myśleniu o czasie wolnym, nie chce też opowiadać się po stronie kryzysu czy dezaktualizacji socjologii czasu wolnego. Chcę przede wszystkim odwołać się do kluczowych procesów w obrębie samej subdyscypliny, które w powiązaniu z ewolucją teorii i praktyki czasu wolnego, jak i dokonującymi się we współczesnej rzeczywistości przeobrażeniami pozwalają urefleksyjniać jego status. Celem trzeciej części książki pt.: Ku Metodzie jest charakterystyka założeń badawczych bazująca na perspektywie hermeneutyczno-interpretatywnej oraz metodologii refleksyjnej. Część czwarta pt.: Doświadczanie oparta jest na badaniach własnych i wprowadza czytelnika w świat znaczeń, doświadczeń i emocji wypoczynku realizowanych w różnych kontekstach sytuacyjnych. W kolejnych rozdziałach książki analizy różnych typów materiału badawczego przeplatają się ze sobą, a kolejne metody i techniki służą pogłębianiu stawianych tez czy wcześniej zgromadzonej wiedzy. Odwołuję się z jednej strony do danych zastanych, północno-amerykańskich i europejskich badań sondażowych oraz badań budżetów czasu, międzynarodowych badań porównawczych, pomniejszych europejskich projektów badawczych, jak i polskich badań opinii społecznej czy badań budżetowych. Z drugiej strony odnoszę się do własnych projektów badawczych, realizowanych w Polsce, przede wszystkim w oparciu o metodologie jakościowe, a zgłębiających codzienne rozumienie czasu wolnego. Książka jest napisana z perspektywy lokalnej, a głównym punktem odniesienia dla zawartych w niej treści są dwie dominujące tradycje czasu wolnego, mianowicie szkoła amerykańska i europejska. Warto tym samym podkreślić, iż kategoria czasu wolnego nie ma charakteru uniwersalnego, ale przypisana jest do partykularnej kulturowo, geograficznie i historycznie formy życia grupowego i społecznej organizacji określanej mianem nowoczesności. Czas wolny nabiera znaczenia w określonym typie społeczeństwa i stanowi jeden z istotnych jego aspektów.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Numer specjalny: Współczesne trendy w badaniach nad wpływem społecznym: perspektywa empiryczna [Special issue: Current trends in social influence research:Empirical perspective] Redaktorzy numeru [Issue editors]: Sławomir Śpiewak, Tomasz Grzyb, Dariusz Doliński Dr Monika Grzesiak-Feldman – wspomnienie [Monika Grzesiak-Feldman – in memoriam], s. 8. W numerze [Contents] Artykuły [Articles] Sławomir Śpiewak, Tomasz Grzyb, Dariusz Doliński: Współczesne trendy w badaniach nad wpływem społecznym: perspektywa empiryczna [Current trends in social influence research: Empirical perspective], doi 10.7366/1896180020174001, s. 9–13; Małgorzata Gamian-Wilk: Autopercepcja warunkiem efektywności techniki „stopa w drzwiach” [Self-perception as a precondition of effectiveness of the foot-in-the-door technique], doi 10.7366/1896180020174002, s. 14–20; Ada Maksim, Sławomir Śpiewak: Związek pomiędzy wiekiem, preferencją spójności i skutecznością techniki wpływu społecznego „stopa w drzwiach” [The relationship between the age, preference for consistency and the effectiveness of the foot-in-the-door compliance technique], doi 10.7366/1896180020174003, s. 21–29; Malwina Szpitalak, Romuald Polczyk: Efekt dezinformacji z perspektywy psychologii społecznej: natura i uodparnianie [Misinformation effect from the perspective of social psychology: Its nature and inducing resistance to it, doi 10.7366/1896180020174004, s. 30–41; Józef Maciuszek, Joanna Garlicka: Refleksyjność jako czynnik odporności na zawarte w pytaniu presupozycje [Mindfulness as a factor of resistance to presuppositions included in questions], doi 10.7366/1896180020174005, s. 42–55; Wojciech Kulesza: Wpływowy kameleon: przegląd badań z zakresu mimikry w kontekście technik wpływu społecznego [The powerful chameleon: The review of the chameleon effect studies in the scope of social influence techniques], doi 10.7366/1896180020174006, s. 56–73; Michał Parzuchowski, Olga Białobrzeska, Małgorzata Osowiecka, Natalia Frankowska, Aleksandra Szymków: Szczerość na wyciągnięcie ręki: niewerbalny przejaw szczerości intencji proszącego wzbudza uległość [One can handle the truth: Nonverbal sign of honesty influence the level of obedience], doi 10.7366/1896180020174007, s. 74–88; Wiesław Łukaszewski: Tak, ale: etyczne problemy w badaniach nad wpływem społecznym [Ethical dilemmas in research on social influence], doi 10.7366/1896180020174008, s. 89–96; Zmiana na stanowisku Redaktora Naczelnego Psychologii Społecznej oraz składu Redakcji [Change of Editors], s. 97.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again