Form of Work
E-booki
(19)
IBUK Libra
(19)
Artykuły
(12)
Publikacje naukowe
(7)
Książki
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Author
Brol Ryszard
(3)
Sztando Andrzej
(3)
zbiorowa Praca
(3)
Raszkowski Andrzej
(2)
Adamiak Jan (1944- )
(1)
Bajan Bartłomiej
(1)
Bereżnicka Joanna
(1)
Churski Paweł
(1)
Ciechański Ariel
(1)
Cieśla Mirosław
(1)
Czekaj Marta
(1)
Czornik Małgorzata
(1)
Czubak Wawrzyniec
(1)
Gibas Piotr
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Griszel Weronika
(1)
Głuszczuk Dariusz
(1)
Hadyński Jakub
(1)
Halamska Maria
(1)
Herodowicz Tomasz
(1)
Hryszkiewicz Jowita
(1)
Jędruchniewicz Andrzej
(1)
Kaczmarek Żanetta
(1)
Kalinowski Sławomir
(1)
Kiełczewski Dariusz (1967- )
(1)
Kokoszka Katarzyna
(1)
Konecka-Szydłowska Barbara
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Kulawik Jacek
(1)
Kupiec Tomasz
(1)
Kłoczko-Gajewska Anna
(1)
Liszewska Agnieszka
(1)
Makowska-Iskierka Marzena
(1)
Markiewicz Olga
(1)
Markowska Małgorzata
(1)
Małecka-Ziembińska Edyta
(1)
Misztal Anna
(1)
Musiał Wiesław
(1)
Nowakowska Aleksandra
(1)
Ogrodzka-Mazur Ewa
(1)
Parczewska Teresa (1959- )
(1)
Perdał Robert
(1)
Pikulska-Radomska Anna
(1)
Pink Małgorzata
(1)
Piskała Kamil
(1)
Pizło Wojciech
(1)
Poławski Paweł
(1)
Prucia Kamila
(1)
Skrzywanek-Jaworska Dagmara
(1)
Skrętowicz Biruta
(1)
Sobczak Elżbieta
(1)
Sokołowski Jerzy
(1)
Soliwoda Michał
(1)
Tyszkowska Małgorzata
(1)
Urbanek Piotr
(1)
Wieczorek Agata
(1)
Wieliczko Barbara
(1)
Wojciechowska Jolanta
(1)
Wojewodzic Tomasz
(1)
Wolska Aleksandra (1982- )
(1)
Zakrzewska-Półtorak Alicja
(1)
Zawada Piotr
(1)
Zwęglińska-Gałecka Dominika
(1)
Zysiak Agata
(1)
Śleszyński Przemysław
(1)
Żabiński Arkadiusz
(1)
Year
2020 - 2023
(4)
2010 - 2019
(27)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(7)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(32)
English
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Rozwój regionalny
(9)
Edukacja regionalna
(3)
Polityka regionalna
(3)
Dziecko
(2)
Konkurencyjność
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Analiza SWOT
(1)
Brzózki (woj. zachodniopomorskie)
(1)
Dobre praktyki
(1)
Edukacja społeczna
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Finansowanie
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka regionalna
(1)
Innowacje
(1)
Interesariusze
(1)
Marka (ekonomia)
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Osobowość
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Polityka energetyczna
(1)
Polityka klimatyczna
(1)
Polityka przemysłowa
(1)
Polityka transportowa
(1)
Prace badawczo-rozwojowe
(1)
Przedmioty szkolne
(1)
Przedsiębiorstwo społeczne
(1)
Regiony (administracja)
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
(1)
Samokontrola
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Statystyka gospodarcza
(1)
Strategia
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Testy psychologiczne
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie
(1)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
2001-
(8)
Subject: place
Polska
(6)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(5)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Podręcznik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(6)
Nauka i badania
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Psychologia
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
33 results Filter
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Analiza wybranych dziedzin rozwoju społeczno-gospodarczego w kontekście raportu "Polska 2030".
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Edukacja społeczna dziecka / Krystyna Kamińska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, 4, s.4 (196) - 10 (202).
Book
In basket
Bibliografia na stronach 163-169.
Dla studentów i osób zainteresowanych procesami budowania strategii rozwoju lokalnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46531 (1 egz.)
Book
In basket
Nazwy autorów na stronach 443-[444].
Bibliografia strony 416-431.
Tekst częściowo tłumaczona. Streszczenie w języku angielskim przy pracach. Wstęp i spis treści także po angielsku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42238 (1 egz.)
E-book
In basket
Prezentowany zbiór wypełnia lukę na rynku wydawniczym w zakresie współczesnych metod i narzędzi zarządzania rozwojem. Ze względu na swoją zawartość wpisuje się w nowy paradygmat, określany mianem terytorialnego podejścia do rozwoju. Zaproponowano w nim nowe metody i sposoby stymulowania rozwoju w wymiarze regionalnym i lokalnym, których ucieleśnieniem jest paradygmat terytorialnej polityki rozwoju (ang. place based policy). Nowe podejście terytorialne eksponuje konieczność terytorialnego zróżnicowania polityki rozwoju – odejście od uniwersalnego modelu polityki na rzecz polityki zróżnicowanej terytorialnie, w zależności od specyficznych zasobów, problemów i mechanizmów rozwoju. Akcentuje znaczenie kapitałów terytorialnych, integracji i partycypacji społecznej, innowacyjnego podejścia do rozwoju poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod i narzędzi informatycznych zarządzania rozwojem. W książce omówiono nowe lub mało spopularyzowane metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym/regionalnym. Całość publikacji składa się z pięciu rozdziałów stanowiących odrębne bloki tematyczne, skomponowanych w logiczny i przejrzysty sposób. Są to: zintegrowane plany rozwoju (rozdz. 1); partycypacyjne instrumenty zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego (rozdz. 2); systemy informacji przestrzennej jako narzędzie partycypacyjnej polityki rozwoju lokalnego (rozdz. 3); tematyzacja przestrzeni jako metoda zarządzania rozwojem lokalnym (rozdz. 4) oraz zasobooszczędne gospodarowanie w jednostkach samorządu terytorialnego (rozdz. 5). Monografia jest adresowana przede wszystkim do praktyków i teoretyków, zajmujących się problemami zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, ale także do studentów i absolwentów różnych kierunków ekonomicznych, gospodarki przestrzennej, geografii gospodarczej, socjologii przestrzeni czy ochrony środowiska. Jest ona dedykowana wszystkim tym, którzy w myśl idei wpółzarządzania aktywnie wpisują się kształtowanie procesów rozwoju miast i regionów.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W monografii podjęto problematykę związków między rozwojem regionalnym a globalizującą się gospodarką światową. Przedstawiony model rozwoju regionu wiąże zjawiska i procesy zachodzące na różnych płaszczyznach przestrzennych z funkcjonowaniem różnych typów podmiotów wpływających na kierunki i tempo rozwoju regionalnego. Szczególny nacisk położono na możliwości wykorzystania i wzmacniania unikalnych atutów poszczególnych jednostek przestrzennych, zakorzenienia działalności w regionie, efektów synergii w wymiarach wewnątrz- i międzyregionalnym, a także dążenia do uzyskania komplementarnej pozycji w układzie makroregionalnym.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Procesy rozwoju regionalnego i lokalnego są współcześnie przedmiotem żywego zainteresowania środowiska nauki, władz publicznych wszystkich szczebli, sfer biznesowych, a także szerokich kręgów społecznych. Intensywnie stymuluje się je w lokalnych i regionalnych politykach rozwoju, a także w krajowej i unijnej polityce rozwoju. Oczekuje się, że nie tylko przyniesie to ich dynamizację, a przez to polepszenie jakości życia w lokalnych i regionalnych układach terytorialnych, lecz zintensyfikuje transformację tych procesów i ich produktów w procesy i produkty ponadregionalne, włącznie z globalnymi. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera aktualna i szczegółowa wiedza o stanie, uwarunkowaniach, mechanizmach i efektach owych procesów oraz o najbardziej prawdopodobnych sposobach ich przyszłego rozwoju. Ważne jest również upowszechnienie tej wiedzy wśród publicznych decydentów oraz kadr publicznej administracji. Są to kluczowe warunki powodzenia wspomnianych polityk. Artykuły naukowe zebrane w niniejszej publikacji stanowią wkład w proces gromadzenia wspomnianej wiedzy. Tworzą także płaszczyznę dialogu na jej temat między środowiskami nauki i samorządowych władz publicznych. Stanowią elementy odbywającej się współcześnie na forach naukowych, samorządowych i państwowych dyskusji na temat niezbędnych zmian polskiego systemu samorządowego. Zawierają argumenty za takim jego doskonaleniem, które – w ramach wielopoziomowego, zintegrowanego systemu zarządzania państwem – zwiększy podmiotowość samorządów lokalnych i regionalnych w prowadzeniu polityki rozwoju, zapewniając im jednocześnie dużą zdolność do kreowania rozwoju lokalnego i regionalnego. Oddajemy je w Państwa ręce z przekonaniem, że okażą się przydatne zarówno w dociekaniach naukowych, jak i w praktyce zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym. Dariusz Głuszczuk, Małgorzata Markowska, Andrzej Sztando
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu dzisiejszych organizacji i jednostek terytorialnych problemy związane z rozwojem regionalnym zyskują na znaczeniu w kontekście współzawodnictwa podmiotów i dążenia do osiągania trwałej przewagi konkurencyjnej. W tak skomplikowanym systemie społeczno-gospodarczym, jakim jest region, za jego rozwój odpowiedzialnych jest wiele elementów. Podkreśla się znaczącą rolę innowacyjności regionalnej przestrzeni, stopnia wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, czynników konkurencyjności regionu, atrakcyjności inwestycyjnej, kapitału ludzkiego, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, lokalnych i regionalnych rynków pracy, współpracy i wzajemnych relacji regionów przygranicznych, migracji i zjawiska suburbanizacji, rozwoju obszarów wiejskich, wspierania przedsiębiorczości i rozwoju instytucji otoczenia biznesu, oddziaływania ośrodków centralnych na rozwój regionów, rozwoju funkcji turystycznych i promocji jednostek terytorialnych, sektora małych i średnich przedsiębiorstw, partnerstwa publiczno-prywatnego. Wskazane obszary są jedynie częścią szerokiej problematyki rozwoju regionalnego i stanowią wstęp do pogłębionych badań, analiz i dyskusji nad kierunkami rozwoju jednostek terytorialnych. Katedra Gospodarki Regionalnej od 18 lat organizuje szerokie forum dyskusyjne pracowników naukowych i praktyków samorządowych, podejmujące aktualne problemy gospodarki regionalnej i lokalnej. Niniejszy tom Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zawiera wybrane, zredagowane zgodnie z wymogami Wydawnictwa, referaty prezentowane na XVIII konferencji naukowej pt. „Gospodarka lokalna w teorii i praktyce”, która odbyła się w dniach 13-14 września 2010 r. w Mysłakowicach. W niniejszym opracowaniu znalazły się artykuły uczestników konferencji z następujących ośrodków akademickich: Uniwersytetu J.E. Purkyněgo w Ústí nad Labem, uniwersytetów: Łódzkiego, Szczecińskiego, Rzeszowskiego, Zielonogórskiego, Opolskiego, Ekonomicznego w Krakowie, Ekonomicznego we Wrocławiu, Przyrodniczego we Wrocławiu, Rolniczego w Krakowie, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Beskidzkiej Wyższej Szkoły Umiejętności w Żywcu, oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Prezentowana publikacja adresowana jest do pracowników nauki, studentów kierunków ekonomia oraz gospodarka przestrzenna, a także do pracowników samorządowych oraz radnych samorządów terytorialnych. Zawiera referaty naukowe będące wyrazem indywidualnych dociekań, koncepcji i ocen formułowanych przez ich Autorów. Oddając do publicznej oceny kolejne opracowanie efektów konferencji „Gospodarka lokalna w teorii i praktyce”, zapraszamy na jej następne edycje.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W dniach 12-13 września 2011 roku w hotelu „Chata za wsią” w Mysłakowicach odbyła się XIX Konferencja Naukowa nt. Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, organizowana przez Katedrę Gospodarki Regionalnej Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przewodniczącą Rady Programowej Konferencji była prof. zw. dr hab. Danuta Strahl, wiceprzewodniczącym prof. UE dr hab. Ryszard Brol, natomiast sekretarzami dr Andrzej Raszkowski, dr Jacek Welc i mgr Katarzyna Gondurak. Konferencja była wspierana z projektu „Kuźnia Kadr 2” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres tematyczny konferencji obejmował zagadnienia teoretyczne i aplikacyjne dotyczące rozwoju lokalnego i regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki innowacyjności regionów, gospodarki przestrzennej, finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego, jak również samorządu terytorialnego. Zasadniczym celem konferencji była prezentacja osiągnięć i wymiana doświadczeń z zakresu teorii i praktyki gospodarki lokalnej i regionalnej. Corocznie organizowana konferencja stanowi forum dyskusyjne służące podsumowaniu obecnego stanu wiedzy, rozwiązywaniu najbardziej aktualnych problemów gospodarki lokalnej i regionalnej oraz wskazaniu dalszych kierunków badań. Na konferencję zaproszono przedstawicieli życia akademickiego z kraju i zagranicy, jak również reprezentantów praktyki gospodarczej – biznesu, prezydentów miast, wójtów gmin, starostów, prezesów agencji rozwoju regionalnego itp. Referaty z konferencji zostały opublikowane w dwóch tomach. Niniejsza publikacja obejmuje wystąpienia dotyczące problematyki rozwoju regionalnego. Autorami artykułów są przedstawiciele następujących ośrodków akademickich: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Opolskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Koszalińskiej, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, Akademii Morskiej w Gdyni, Olsztyńskiej Szkoły Biznesu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Współczesny lokalizm nie koncentruje się już na pytaniu, czy społeczności oraz materialne i niematerialne wartości lokalne zawierają lub mogą zawierać tyle wystarczających potencjałów rozwojowych, by mogły one łącznie stać się jednym z najważniejszych filarów rozwoju regionów, państw i struktur wyższych rzędów. Twierdzącej odpowiedzi na nie udzielono już wielokrotnie. Współczesne osie lokalistycznej dyskusji to m.in. kwestie pożądanego stopnia autonomii, aktywności i podmiotowości terytorialnych korporacji lokalnych, dopuszczalności sprzeczności między dążeniami lokalnych i ponadlokalnych władz oraz sposobów radzenia sobie z nimi, globalnych powiązań lokalnych gospodarek i społeczności, udziału samorządów lokalnych w gospodarce finansowej państwa czy roli państw i ich organizacji w kreowaniu warunków oddolnego rozwoju. Rozwój lokalny ukazywany jest dziś zatem nie tylko jako proces o znaczeniu lokalnym. W jego filozofii upatruje się bowiem jednego z ważniejszych antidotów np. na zmiany klimatyczne, kryzysy energetyczne, terroryzm, konflikty zbrojne, zderzenia kultur i pogłębiające się dysproporcje materialne. Traktuje się go również jako ważny czynnik i subproces transformacji społecznej, gospodarczej oraz politycznej wielu państw. W związku z powyższym gospodarka lokalna, rozumiana jako szereg różnorodnych czynności służących rozwojowi lokalnemu, wykonywanych przez wiele rozmaitych podmiotów, przybiera wciąż na znaczeniu zarówno w teorii, jak i praktyce. Jest to szczególnie ważne dziś, w dobie coraz częstszych postulatów redefinicji pojęcia rozwoju społeczno-gospodarczego jako takiego, poprzez wiązanie go z takimi kryteriami oceny zmian rzeczywistości, jak np. wielowymiarowa jakość życia, osobiste szczęście, dobrostan społeczny, zrównoważenie rozwoju, samopodtrzymywanie się niektórych procesów i odnawialność eksploatowanych zasobów. Istnieje zatem wyraźna potrzeba dalszego wzbogacania zarówno zasobów wiedzy obiektywnej dotyczącej zagadnień lokalnej gospodarki i lokalnego rozwoju, jak i pokładów wiedzy subiektywnej dotyczącej tych zagadnień, a charakteryzującej decydentów, przedsiębiorców, aktywistów i naukowców. Tylko tą drogą ustalenia teoretyczne mogą znaleźć swoje, korzystne dla społeczeństwa, zastosowanie praktyczne, a doświadczenia ze sfery realnej – wzbogacić teorię. Jedną z wielu reakcji na to zapotrzebowanie jest organizowana corocznie przez Katedrę Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu konferencja naukowa pt. „Gospodarka lokalna w teorii i praktyce”. W jej XIX edycji, rekordowej pod względem zainteresowania i partycypacji, uczestniczyło stu kilkudziesięciu naukowców z wielu uczelni (w tym również z Republiki Czeskiej) oraz samorządowcy, doktoranci, studenci i przedsiębiorcy z całego kraju. Żywimy nadzieję, że jej znaczenie jako ważnego forum wymiany wiedzy oraz koncepcji związanych z problematyką rozwoju terytorialnego będzie dalej rosnąć. Niniejsza publikacja jest jedną z dwóch zawierających wyniki badań przeprowadzonych i zaprezentowanych przez jej uczestników. Oddajemy ją w Państwa ręce z przekonaniem, że jej treść będzie przydatna w zgłębianiu zagadnień rozwoju lokalnego oraz w zarządzaniu nim zarówno w perspektywie lokalnej, jak i ponadlokalnej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again