Form of Work
E-booki
(18)
IBUK Libra
(18)
Artykuły
(11)
Publikacje naukowe
(6)
Książki
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Author
zbiorowa Praca
(5)
Gorzelak Grzegorz
(4)
Śleszyński Przemysław
(2)
Adamiak Jan (1944- )
(1)
Adler Donata
(1)
Bajan Bartłomiej
(1)
Baraniewicz-Kotasińska Sabina
(1)
Bereżnicka Joanna
(1)
Churski Paweł
(1)
Ciechański Ariel
(1)
Cieśla Mirosław
(1)
Czekaj Marta
(1)
Czornik Małgorzata
(1)
Czubak Wawrzyniec
(1)
Dej Magdalena
(1)
Dziemianowicz Wojciech
(1)
Gendźwiłł Adam
(1)
Gibas Piotr
(1)
Griszel Weronika
(1)
Głuszczuk Dariusz
(1)
Hadyński Jakub
(1)
Halamska Maria
(1)
Harasym Rusłan
(1)
Herbst Mikołaj
(1)
Herodowicz Tomasz
(1)
Hryszkiewicz Jowita
(1)
Jarczewski Wojciech
(1)
Jędruchniewicz Andrzej
(1)
Kaczmarek Żanetta
(1)
Kalinowski Sławomir
(1)
Kiełczewski Dariusz (1967- )
(1)
Kokoszka Katarzyna
(1)
Konecka-Szydłowska Barbara
(1)
Kotarba Bogusław
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Kołomycew Anna
(1)
Krakowiak-Drzewiecka Monika
(1)
Kulawik Jacek
(1)
Kupiec Tomasz
(1)
Kłoczko-Gajewska Anna
(1)
Markiewicz Olga
(1)
Markowska Małgorzata
(1)
Matczak Magdalena
(1)
Mazurek Damian
(1)
Mazurkiewicz Marek
(1)
Małecka-Ziembińska Edyta
(1)
Misztal Anna
(1)
Musiał Wiesław
(1)
Mytlewski Adam
(1)
Namyślak Beata
(1)
Ogrodzka-Mazur Ewa
(1)
Parczewska Teresa (1959- )
(1)
Pardus Joanna
(1)
Pater Robert
(1)
Perdał Robert
(1)
Peszat Klaudia
(1)
Pink Małgorzata
(1)
Piskała Kamil
(1)
Pizło Wojciech
(1)
Poławski Paweł
(1)
Prucia Kamila
(1)
Przyborowski Kamil
(1)
Ptak Arkadiusz
(1)
Rzeszewski Michał
(1)
Skica Tomasz
(1)
Skrętowicz Biruta
(1)
Sobol Agnieszka
(1)
Sokołowski Jerzy
(1)
Soliwoda Michał
(1)
Szczęch Adam
(1)
Sztando Andrzej
(1)
Wieliczko Barbara
(1)
Witkowska Joanna
(1)
Wojewodzic Tomasz
(1)
Zaucha Jacek
(1)
Zawada Piotr
(1)
Zwęglińska-Gałecka Dominika
(1)
Zysiak Agata
(1)
Żabiński Arkadiusz
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(26)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(30)
English
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Rozwój regionalny
(8)
Edukacja regionalna
(3)
Polityka regionalna
(3)
Dziecko
(2)
Konkurencyjność
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Analiza SWOT
(1)
Brzózki (woj. zachodniopomorskie)
(1)
Dobre praktyki
(1)
Edukacja społeczna
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Finansowanie
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka regionalna
(1)
Innowacje
(1)
Interesariusze
(1)
Marka (ekonomia)
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Osobowość
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Polityka energetyczna
(1)
Polityka klimatyczna
(1)
Polityka przemysłowa
(1)
Polityka transportowa
(1)
Prace badawczo-rozwojowe
(1)
Przedsiębiorstwo społeczne
(1)
Regiony (administracja)
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Statystyka gospodarcza
(1)
Strategia
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
2001-
(7)
Subject: place
Polska
(5)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(4)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(6)
Nauka i badania
(2)
Ochrona środowiska
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
31 results Filter
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Analiza wybranych dziedzin rozwoju społeczno-gospodarczego w kontekście raportu "Polska 2030".
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Edukacja społeczna dziecka / Krystyna Kamińska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, 4, s.4 (196) - 10 (202).
Book
In basket
Bibliografia na stronach 163-169.
Dla studentów i osób zainteresowanych procesami budowania strategii rozwoju lokalnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46531 (1 egz.)
Book
In basket
Nazwy autorów na stronach 443-[444].
Bibliografia strony 416-431.
Tekst częściowo tłumaczona. Streszczenie w języku angielskim przy pracach. Wstęp i spis treści także po angielsku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42238 (1 egz.)
E-book
In basket
Procesy rozwoju regionalnego i lokalnego są współcześnie przedmiotem żywego zainteresowania środowiska nauki, władz publicznych wszystkich szczebli, sfer biznesowych, a także szerokich kręgów społecznych. Intensywnie stymuluje się je w lokalnych i regionalnych politykach rozwoju, a także w krajowej i unijnej polityce rozwoju. Oczekuje się, że nie tylko przyniesie to ich dynamizację, a przez to polepszenie jakości życia w lokalnych i regionalnych układach terytorialnych, lecz zintensyfikuje transformację tych procesów i ich produktów w procesy i produkty ponadregionalne, włącznie z globalnymi. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera aktualna i szczegółowa wiedza o stanie, uwarunkowaniach, mechanizmach i efektach owych procesów oraz o najbardziej prawdopodobnych sposobach ich przyszłego rozwoju. Ważne jest również upowszechnienie tej wiedzy wśród publicznych decydentów oraz kadr publicznej administracji. Są to kluczowe warunki powodzenia wspomnianych polityk. Artykuły naukowe zebrane w niniejszej publikacji stanowią wkład w proces gromadzenia wspomnianej wiedzy. Tworzą także płaszczyznę dialogu na jej temat między środowiskami nauki i samorządowych władz publicznych. Stanowią elementy odbywającej się współcześnie na forach naukowych, samorządowych i państwowych dyskusji na temat niezbędnych zmian polskiego systemu samorządowego. Zawierają argumenty za takim jego doskonaleniem, które – w ramach wielopoziomowego, zintegrowanego systemu zarządzania państwem – zwiększy podmiotowość samorządów lokalnych i regionalnych w prowadzeniu polityki rozwoju, zapewniając im jednocześnie dużą zdolność do kreowania rozwoju lokalnego i regionalnego. Oddajemy je w Państwa ręce z przekonaniem, że okażą się przydatne zarówno w dociekaniach naukowych, jak i w praktyce zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym. Dariusz Głuszczuk, Małgorzata Markowska, Andrzej Sztando
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Podstawowym celem monografii jest ocena wpływu unijnej polityki regionalnej na zrównoważony rozwój euroregionów zachodniego pogranicza Polski. W publikacji podjęto problematykę rozwoju regionalnego oraz opisano zadania polityki regionalnej Unii Europejskiej w niwelowaniu dysproporcji w rozwoju poszczególnych regionów. Następnie omówiono zagadnienia związane ze współpracą transgraniczną i rolą euroregionów w rozwoju peryferyjnych obszarów transgranicznych. Końcowe rozważania dotyczą statystycznej oceny wpływu funduszy unijnych na zrównoważony rozwój euroregionów. W tym celu stworzono wskaźnik zrównoważonego rozwoju euroregionów, a także przeprowadzono statystyczną analizę wpływu zmiennych cząstkowych na jego poziom z wykorzystaniem wskaźnika korelacji Pearsona i statystycznej analizy regresji.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Przedstawiamy Państwu kolejny numer czasopisma „Biblioteka Regionalisty”. W niniejszym zeszycie poruszamy zagadnienia ściśle związane z dotychczasową tematyką czasopisma, czyli takie jak: polityka rozwoju regionalnego, działania i współpraca władz regionalnych, konkurencyjność i innowacyjność regionów, tworzenie się struktur sieciowych w gospodarce regionalnej, oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych na rozwój społeczno-gospodarczy regionów czy też nowe koncepcje zarządzania rozwojem lokalnym. Ponadto zamieszczamy także artykuły o nieco innej problematyce, wykraczające poza tematykę regionalną, jednakże pośrednio z nią związane. Należą do nich opracowania poświęcone m.in. takim zagadnieniom, jak: spójność ekonomiczna, społeczna i terytorialna Unii Europejskiej, zmiany klimatyczne, rozwój obszarów wiejskich oraz wpływ kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
ARTYKUŁY [Articles] Maciej Holko: Kontrowersje wokół teorii rozwoju regionalnego [Controversies regarding the theory of regional development ], doi: 10.7366/1509499536101, s. 5–22; Dominika Wojtowicz, Tomasz Kupiec: Fundusze unijne szansą na wzrost gospodarczy? Studium przypadku województwa lubelskiego [European Union funds, a chance for economic growth? Case study of lubelskie voivodship], doi: 10.7366/1509499536102, s. 23–42; Przemysław Śleszyński: Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza. Wybrane wyniki badań prowadzonych w projekcie „Trendy Rozwojowe Mazowsza” [Warsaw Metropolitan Area and the development of Mazovia. The selected results of the research carried on project “The Development Trends of the Mazovia Region”], doi: 10.7366/1509499536103, s. 43–66; Katarzyna Romańczyk: Instrumenty równoważenia rozwoju Brukseli [The instruments for sustaining Brussels’ development], doi: 10.7366/1509499536104, s. 67–83; Julita Łukomska, Katarzyna Szmigiel-Rawska: Finansowe aspekty współpracy samorządów [Financial aspects of inter-municipal cooperation], doi: 10.7366/1509499536105, s. 84–101; Sławomira Kańduła: Dyskusja na temat zasadności poziomej redystrybucji dochodów między jednostkami samorządu terytorialnego [Discussion on the justification of horizontal redistribution of revenues among local self-government units], doi: 10.7366/1509499536106, s. 102–152. RECENZJE [Book reviews] Wojciech Sońta: Andrzej Majer (2014), Odrodzenie miast, doi: 10.7366/1509499536107, s. 126–130; Call for papers: Regional Studies Association Annual Conference 2016, s. 131–133.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Polska jest jednym z beneficjentów netto unijnego budżetu. Fundusze unijne nie tylko stanowią istotne źródło finansowania inwestycji, lecz także często determinują aktywność inwestycyjną władz samorządowych. Zasadność realizacji inwestycji finansowanych ze źródeł europejskich, a także ich implikacje społeczno-gospodarcze oraz fiskalne, zwłaszcza w kontekście zadłużenia publicznego, są jednak różnie oceniane. Monografia ma na celu prezentację wyników badań oraz doświadczeń i ocen w zakresie funkcjonowania funduszy Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w regionach w Polsce. Obszary problemowe obejmują wiele zagadnień związanych z pozyskiwaniem, zarządzaniem i wykorzystaniem funduszy europejskich. Podzielono je na dwie tematyczne części. Część pierwsza dotyczy uwarunkowań wykorzystania funduszy europejskich, natomiast w drugiej zbadano wpływ funduszy europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy wybranych regionów w Polsce.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W dniach 14–16 września 2015 r. w Hotelu Novotel Gdańsk Marina w Gdańsku odbyła się XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXIX Konferencja Taksonomiczna) „Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania”, zorganizowana przez Sekcję Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Katedrę Statystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie dwóch sesji plenarnych oraz 13 sesji równoległych wygłoszono 58 referatów poświęconych aspektom teoretycznym i aplikacyjnym zagadnienia klasyfikacji i analizy danych. Odbyła się również sesja plakatowa, na której zaprezentowano 14 plakatów. Teksty 24 recenzowanych artykułów naukowych stanowią zawartość prezentowanej publikacji z serii Taksonomia nr 27. Teksty 25 recenzowanych artykułów naukowych znajdują się w Taksonomii nr 26. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Polityka ekonomiczna to książka wydana w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a jej poszczególne części stanowią znaczący dorobek. Składają się na nią opracowania autorstwa pracowników najbardziej liczących się w Polsce ośrodków naukowych. Artykuły zawarte w niniejszej książce są poświęcone rozważaniom dotyczącym wieloaspektowych zagadnień naukowo-badawczych związanych z polityką ekonomiczną zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej. Liczne grono autorów prezentuje wyniki swoich dociekań naukowych w postaci teoretycznych i empirycznych analiz dotyczących stymulowania konkurencyjności sektora MSP, problemów jego finansowania oraz absorpcji środków unijnych na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce. Publikacja zawiera ponadto artykuły odnoszące się do współczesnych procesów demograficznych, polityki regionalnej i lokalnej, rozwoju produkcji rolnej i obszarów wiejskich, problemów sektora usług turystycznych i transportowych, jak również polityki państwa w obszarze rynku pracy i efektywności funkcjonowania sektora publicznego. Książka jest adresowana do środowisk naukowych, studentów wyższych uczelni i osób, które w praktyce zajmują się finansami publicznymi na szczeblu centralnym lub samorządowym. Poszczególne artykuły były recenzowane przez profesorów uniwersytetów, w większości kierowników katedr ekonomii lub polityki ekonomicznej, którym chciałbym serdecznie za ich pracę podziękować. Składam też wyrazy uznania i po-dziękowania pracownikom Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w powstanie tej publikacji. Jestem w pełni przekonany, że książka Polityka ekonomiczna będzie Państwa inspirować do dalszych badań i dociekań naukowych oraz do przygotowywania w przyszłości równie interesujących opracowań. Jerzy Sokołowski
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again