Form of Work
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Author
zbiorowa Praca
(4)
Motowidlak Urszula
(1)
Reńda Aleksandra
(1)
Wronkowski Dominik
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
5 results Filter
E-book
In basket
Temat: BPMN ; Smart city ; Chatbox
Przed Państwem kolejny numer czasopisma „Informatyka Ekonomiczna”. Dzięki składanym przez Autorów cennym naukowo tekstom, jak również coraz szerszej rzeszy Czytelników nasz periodyk nie tylko trwa, ale i się rozwija, uzyskując pozytywne oceny podczas akredytacji oraz ewaluacji. Niezmiernie wartościową cechą serii „Informatyka Ekonomiczna” jest to, że ukazujące się w niej opracowania prezentują różnorodne poglądy oraz punkty widzenia dotyczące zastosowania nowoczesnych rozwiązań z obszaru ICT. Perspektywy Autorów oraz prezentowane przez nich opinie niejednokrotnie pozwalają Czytelnikom na wnikliwsze przemyślenia związane z kreowanym poglądem na temat możliwości oraz kierunków zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w praktyce gospodarczej. Istotne jest również to, że nie wszystkie nadesłane teksty spełniają wymogi formalno- merytoryczne. To jeszcze bardziej podnosi wartość opracowań, które otrzymały pozytywne recenzje i znalazły się w niniejszym numerze „Informatyki Ekonomicznej”. Aktualnie do naszego czasopisma w wyniku wieloetapowej oraz surowej formalnie i merytorycznie weryfikacji do opublikowania przyjmowanych jest około 25% nadesłanych tekstów. Dostęp do publikowanych w ramach „Informatyki Ekonomicznej” artykułów można uzyskać, korzystając z takich baz, jak: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, The Central and Eastern European Online Library, BazEkon, Ebsco, a także z Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. Pragniemy podziękować wszystkim Autorom, którzy zechcieli podzielić się swoimi doświadczeniami oraz poglądami. Ponadto składamy podziękowania Recenzentom za wnikliwe i rzeczowe oceny przedkładanych prac. Iwona Chomiak-Orsa, Tomasz Turek
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Drodzy Czytelnicy, oddajemy w Wasze ręce kolejny – czwarty w tym roku zeszyt „Informatyka Ekonomiczna”. Znajdziecie w nim cenne – pod względem naukowym, merytorycznym i formalnym – artykuły, które dotyczą zastosowania rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnych we współczesnych organizacjach. Dziękujemy serdecznie Autorom za przygotowane prace oraz chęć podzielnia się wynikami swoich rozważań i badań naukowych. Cieszymy się niezmiernie, że tematyka informatycznego wspomagania procesów biznesowych wciąż budzi zainteresowanie pracowników głównych ośrodków naukowych w Polsce. W niniejszym zeszycie prace opublikowali Autorzy reprezentujący: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Tematyka numeru obejmuje kilka zasadniczych obszarów: • informatyzacji i cyfryzacji usług, z których korzystają obywatele (poczta, sądy); • rozwoju rozwiązań internetowych, chmur obliczeniowych, blockchain, sieci społecznościowych oraz smart city; • informatycznego wspomagania procesów decyzyjnych oraz zarządzania wiedzą. Wyrazy uznania kierujemy również do recenzentów. Ich wnikliwa praca, cenne uwagi i sugestie przyczyniły do podniesienia wartości opracowania. Mamy nadzieję, że opublikowane prace będą źródłem wiedzy i inspiracji dla środowisk naukowych, których pasją jest informatyka ekonomiczna. Tomasz Turek
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W publikacji zamieszczono artykuły uczestników konferencji naukowych organizowanych w latach 2016-2017 przez Studenckie Koło Naukowe Logistyki i Innowacji LOGIN, działające przy Katedrze Logistyki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Tematami przewodnimi tych zjazdów były Lean w logistyce oraz Logistyka wobec współczesnych wyzwań. Celem monografii jest więc przybliżenie zmian, jakie zaszły we współczesnej logistyce, a także bieżących tendencji rozwojowych. Dostarcza ona niezbędnych danych do dalszych badań naukowych w zakresie logistyki.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Prezentowany numer, jak wszystkie wcześniejsze zeszyty serii Informatyka Ekonomiczna, ma unikatowy charakter. Autorami tekstów w nim zamieszczonych są bowiem zarówno doświadczeni pracownicy naukowi, szanowani i poważani profesorowie, jak i początkujący adepci praktyki gospodarczej i nauki, zajmujący się problematyką szeroko rozumianych systemów informacyjnych zarządzania.Główną przesłanką przygotowania numeru była chęć ukazania szerokiego spektrum poglądów autorów i ich przemyśleń wynikających z doświadczeń zdobytych w trakcie wieloletniej praktyki związanej z tworzeniem, doskonaleniem i implementacją nowoczesnych technologii w organizacjach.Wszystkie artykuły znajdujące się w niniejszym zeszycie otrzymały dwie pozytywne recenzje. Redaktor prezentowanego wydania pragnie podziękować wszystkim autorom,którzy zechcieli podzielić się swoimi doświadczeniami i poglądami, składa ponadto podziękowania recenzentom za wnikliwe i rzeczowe oceny przedkładanych prac. Iwona Chomiak-Orsa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Oddajemy w ręce Czytelników kolejny numer czasopisma „Informatyka Ekonomiczna”. Jak każdy wcześniejszy zeszyt również ten ma unikatowy charakter. Głównymi przesłankami dla stworzenia tego zbioru była chęć zaprezentowania różnorodności poglądów oraz przemyśleń Autorów, wynikających z doświadczeń zdobytych w trakcie wieloletniej praktyki związanej z tworzeniem, doskonaleniem oraz implementacją nowoczesnych technologii w organizacjach. Wybrane do opublikowania w aktualnym numerze „Informatyki Ekonomicznej” opracowania otrzymały pozytywne recenzje. Redaktor niniejszego wydania pragnie wyrazić wdzięczność wszystkim Autorom, którzy zechcieli podzielić się swoimi doświadczeniami oraz poglądami. Ponadto składa podziękowania Recenzentom za wnikliwe i rzeczowe oceny przedkładanych prac. Iwona Chomiak-Orsa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again