Form of Work
E-booki
(6)
IBUK Libra
(6)
Author
zbiorowa Praca
(2)
Bal-Domańska Beata
(1)
Bucholc Marta
(1)
Devadas Udaya Mohan
(1)
Raszkowski Andrzej
(1)
Sobczak Elżbieta
(1)
Sztaudynger Jan Jacek
(1)
Świątek-Barylska Ilona
(1)
Year
2020 - 2023
(3)
2010 - 2019
(3)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(4)
English
(2)
6 results Filter
E-book
In basket
Dawid Dawidowicz: An initial assessment of employee capital plans 5 Eliza Farelnik: Determinants of the development of slow cities in Poland 18 Aleksandra Grabowska-Powaga: The role of social capital in economic activities in Poland in the period of global crisis 37 Magdalena Jaciow: A conceptual method of maintaining equivalence in international market research 46 Magdalena Łada: The competitive potential of the advanced technology sector 60 Katarzyna Mamcarz: Analysis of Granger casuality between gold and selected financial assets 74 Piotr Nowaczyk: Research into the importance of small seaport nautical infrastructure in the development of the local economy 90 Maciej Oesterreich: Dynamics of changes in the level of propensity to use the Internet in European Union countries in 2010-2019 102 Agnieszka Sompolska-Rzechuła: Selection of the method of linear ordering using the example of assessing the level of socio-economic development of European Union countries 118 Anna Sworowska-Baranowska: International collaboration of Polish research entities in a territorial context 130 Aneta Zakrzewska, Piotr Chojnacki: Innovation and efficiency of food industry firms in Poland by regions 142 Jolanta Zawora: Determinants of investment expenditure of local government (voivodeships) 154
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
This book deals mainly with economic growth, its interdependence with social capital, and the consequences of the “happy productive worker” hypothesis. A happy employee works better, earns more money, and as a result, his quality of life goes up. This feedback loop of productivity and happiness means that on the road to effective economic growth and development, man and his quality of life must be taken into consideration as a very important causative factor. The authors guess that the social capital (trust, helpfulness, fairness), family social capital (marriage, divorce, fertility), as well as income inequality are social determinants of the quality of life, sustainable growth and development. They all are characteristics of society’s harmonization. Most of these hypotheses have been verified using econometric models. We hope that such an approach will help to reduce the danger of the fetishization of economic growth. Likewise, the hypothesis on non-cyclical GDP fluctuations was considered, where efficiency of fixed capital investment depends on post bottlenecks. The book summarizes Jon Jacek Sztaudynger’s scientific work on economic growth over the last twenty years. It contains six published articles (co-authors: Ewa Ambroziak, Paweł Baranowski, Paweł Starosta, and Jan Marek Sztaudynger).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
We would like to offer you a publication covering the problems of local and regional growth, in terms of both theoretical and practical aspects, and also discussing Polish and international issues. This publication is dedicated to a wide range of readers: research workers, students of economics and spatial management, and also to employees and councillors working for local governments. Regional development represents a multidimensional process, characterized by positive changes occurring in many areas of economy and society as well as in institutions and environment, which frequently remain of spatial nature. The ultitude of problems covered by regional growth is reflected in the number of topics discussed in the present publication. Regional growth issues are discussed in the context of their relations with knowledge, innovations, human and social capital and also with reference to the regional system of knowledge transfer as an important element of a regional innovation system, affecting its efficiency and ability to meet the equirements of the modern knowledge-based economy. The problems discussed in the publication often cover issues related to labor market and mainly to the situation of young people. In this area the analysis and the rating of strategic documents from selected regions are presented as well as the statistical analysis results based on a model which defines key factors determining the regional labor market situation of young people and which reveals impacts resulting from these factors. The presented soft model has a practical application in monitoring the labor market situation of young people in Polish regions.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Diversity and multiculturalism have become pervasive in today’s organizations. Facets of Managing in Cross-Cultural Diversity is a timely publication critically exploring the phenomenon of managing in cross-cultural diversity. This book offers important insights on real issues and studies into management in a cross-cultural, global environment, and uncovers the issues from macro and group-individual perspectives. Unlike most publications on diversity which are limited to a single country’s experience, this book brings together authors who write about and study workplace diversity in the context of different countries and cultures. Associate Prof. Dr. Roziah Mohd Rasdi Universiti Putra Malaysia
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Od Redakcji Społeczeństwo europejskie w coraz większym stopniu staje się społeczeństwem miejskim. W literaturze naukowej studia miejskie z różnymi obszarami badań stają się coraz bardziej dynamicznie rozwijającą się subdyscypliną. Miasta, zwłaszcza globalne, stają się głównymi miejscami inicjowania rozwoju społeczno-gospodarczego. W tym kontekście nieco mniej uwagi poświęca się ośrodkom miejskim, które na skutek utraty statusu miasta przemysłowego popadły w pewien stan zastoju na skutek zmian związanych z postępującym procesem globalizacji. Aktualny, LXIII/1 tom Przeglądu Socjologicznego zawiera prezentację tekstów będących wynikiem prowadzonych badań w różnych ośrodkach akademickich nad procesami współdziałania i jakością życia w niemetropolitalnych miastach europejskich poddawanych wpływom różnych procesów politycznych i gospodarczych. Tom otwiera esej o perspektywach integracji i polityce europejskiej tak istotnie oddziałującej na procesy zachodzące w środowiskach miejskich. Kolejny artykuł koncentruje uwagę na problematyce miast partnerskich w kontekście formowania się relacji przyjaźni i współpracy w polityce europejskiej. Artykuł następny dotyczy wzorów i struktury zaufania w poprzemysłowych miastach Europy Środkowej i Wschodniej. Dwa kolejne teksty prezentują wyniki badań socjologów nad problematyką jakości życia zarówno w ujęciu teoretycznym jak i empirycznym. W pierwszym z nich prowadzone są analizy przydatności pomiarów tego zjawiska, a w drugim prezentowane są wyniki badań w odniesieniu do poprzemysłowych miast Europy Środkowej i Wschodniej. W kolejnych artykułach podejmowane są zagadnienia relacji pomiędzy miastem postrzeganym w kategoriach kulturowo-społecznych, a miastem jako pewną formą przedsiębiorczości oraz próby analiz przestrzeni miejskiej w perspektywie „teorii scen”. Tom zamyka tekst referujący problemy współczesnych wspólnot mieszkaniowych w mieście poprzemysłowym.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again