Form of Work
Artykuły
(12)
E-booki
(8)
IBUK Libra
(8)
Publikacje naukowe
(7)
Książki
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Author
zbiorowa Praca
(2)
Bendyk Edwin
(1)
Bokszański Zbigniew
(1)
Brzechczyn Krzysztof
(1)
Błeszyńska Krystyna
(1)
Czapliński Przemysław
(1)
Czyżewski Marek
(1)
Durajczyk Kamil
(1)
Gdula Maciej
(1)
Giza Anna
(1)
Hausner Jerzy
(1)
Klauzinska Katarzyna
(1)
Kossowska Małgorzata (1968- )
(1)
Kubik Marta Helena
(1)
Kulpińska Jolanta
(1)
Kwiatkowska Grażyna Ewa
(1)
Kwiecińska-Zdrenka Monika
(1)
Lewicki Mikołaj
(1)
Lutyńska Krystyna
(1)
Mencwel Andrzej
(1)
Nijakowski Lech M
(1)
Przybylski Błażej
(1)
Raciborski Jacek
(1)
Rakowski Tomasz
(1)
Sadura Przemysław
(1)
Starosta Paweł
(1)
Warzywoda-Kruszyńska Wielisława
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Zamorska Katarzyna
(1)
Zarycki Tomasz
(1)
Zybała Andrzej
(1)
Śmieja Magdalena
(1)
Śpiewak Sławomir (psychologia)
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(8)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
Kultura polityczna
(5)
Społeczeństwo
(3)
Komunikacja polityczna
(2)
Partycypacja polityczna
(2)
Polska
(2)
Psychologia społeczna
(2)
Społeczeństwo polskie
(2)
Aktywizacja społeczna
(1)
Animacja kultury
(1)
Czarzasty, Włodzimierz
(1)
Debata
(1)
Dziennikarze
(1)
Ideologia
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura
(1)
Media społecznościowe
(1)
Mowa nienawiści
(1)
Młodzież
(1)
Opozycja polityczna nielegalna
(1)
PRL
(1)
Parlamentarna komisja śledcza
(1)
Państwo
(1)
Perswazja
(1)
Poglądy polityczne
(1)
Politycy
(1)
Polityka
(1)
Polityka społeczna
(1)
Poprawność polityczna
(1)
Poradnictwo
(1)
Poradnictwo prawne
(1)
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
(1)
Poznanie
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawa kobiet
(1)
Prześladowania polityczne
(1)
Psychologia poznawcza
(1)
Socjalizacja
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
Spostrzeganie społeczne
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Systemy polityczne
(1)
Tematy i motywy
(1)
Terroryzm
(1)
Ustrój polityczny
(1)
Więź społeczna
(1)
Wpływ społeczny
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie
(1)
Zaufanie
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: work
Prawo i Życie (czasopismo ; 1956-1980)
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1945-1989
(2)
1901-2000
(1)
1918-1939
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(7)
Artykuł z pracy zbiorowej
(7)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(8)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Edukacja i pedagogika
(2)
Psychologia
(2)
Historia
(1)
Językoznawstwo
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
22 results Filter
No cover
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33763 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Book
In basket
Bibliografia przy rozdziałach. Indeksy.
Założeniem pracy jest ukazanie roli, jaką w wyjaśnianiu złożonych zjawisk społecznych odgrywa wiedza o poznawczym funkcjonowaniu człowieka. Autorzy poszczególnych rozdziałów koncentują się na opisie analizowanego zjawiska i jego wyjaśnieniu w świetle współczesnych teorii psychologicznych, zamieszczono też komentarz eksperta. Przedstawiono teoretyczne podstawy poznawczej psychologii społecznej. Omówiono: stereotypy, poznawcze uwarunkowania postaw politycznych i poznawcze mechanizmy decyzji wyborczych, różnice kulturowe i różnice indywidualne w poznaniu społecznym, wpływ społeczny, wpływ sondaży przedwyborczych na wynik wyborów, uwarunkowania skuteczności reklamy wizualnej, badanie poznania społecznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39258 (1 egz.)
No cover
E-book
In basket
Czasopismo Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa bezpośrednio nawiązuje do Studiów Socjologiczno-Politycznych założonych w 1957 roku przez Juliana Hochfelda i wydawanych do roku 1968. Jest to tradycyjny półrocznik naukowy otwarty na różne nurty teorii społecznej, wpisujący się w program socjologii i politologii zaangażowanej, odwołujący się do idei wolności, równości, solidarności i sprawiedliwości i łączący diagnozy rzeczywistości społecznej z projektami zmian. W centrum zainteresowania czasopisma znajduje się zjawisko władzy politycznej, która spaja różnego rodzaju wspólnoty, w tym najważniejszą z nich - państwo. Inne wielkie tematy żywo interesujące Redakcję to demokracja, kondycja obywatelstwa i społeczeństwa obywatelskiego. Kwestie państwa, demokracji, obywatelstwa, społeczeństwa obywatelskiego rozpatrywane są zarówno w porządku normatywnym, jak i deskryptywnym. Prymat w czasopiśmie ma problematyka funkcjonowania polskiego systemu politycznego, ale Redakcja zabiega też o studia komparatystyczne oraz o teoretyczne analizy procesów globalnych, jak również o równowagę artykułów o charakterze teoretycznym i artykułów referujących badania empiryczne.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Czasopismo Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa bezpośrednio nawiązuje do Studiów Socjologiczno-Politycznych założonych w 1957 roku przez Juliana Hochfelda i wydawanych do roku 1968. Jest to tradycyjny półrocznik naukowy otwarty na różne nurty teorii społecznej, wpisujący się w program socjologii i politologii zaangażowanej, odwołujący się do idei wolności, równości, solidarności i sprawiedliwości i łączący diagnozy rzeczywistości społecznej z projektami zmian. W centrum zainteresowania czasopisma znajduje się zjawisko władzy politycznej, która spaja różnego rodzaju wspólnoty, w tym najważniejszą z nich - państwo. Inne wielkie tematy żywo interesujące Redakcję to demokracja, kondycja obywatelstwa i społeczeństwa obywatelskiego. Kwestie państwa, demokracji, obywatelstwa, społeczeństwa obywatelskiego rozpatrywane są zarówno w porządku normatywnym, jak i deskryptywnym. Prymat w czasopiśmie ma problematyka funkcjonowania polskiego systemu politycznego, ale Redakcja zabiega też o studia komparatystyczne oraz o teoretyczne analizy procesów globalnych, jak również o równowagę artykułów o charakterze teoretycznym i artykułów referujących badania empiryczne.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Półrocznik wpisujący się w nurt socjologii i politologii zaangażowanej. Główne zagadnienia poruszane w czasopiśmie to: teoria państwa, demokracja, społeczeństwo obywatelskie, zarządzanie publiczne, ekonomia instytucjonalna. Tematyka koncentruje się wokół funkcjonowania polskiego systemu politycznego, uwzględniając wpływ procesów globalnych. Wśród autorów znajdują się wybitni specjaliści niekoniecznie reprezentujący środowisko akademickie.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Półrocznik wpisujący się w nurt socjologii i politologii zaangażowanej. Główne zagadnienia poruszane w czasopiśmie to: teoria państwa, demokracja, społeczeństwo obywatelskie, zarządzanie publiczne, ekonomia instytucjonalna. Tematyka koncentruje się wokół funkcjonowania polskiego systemu politycznego, uwzględniając wpływ procesów globalnych. Wśród autorów znajdują się wybitni specjaliści niekoniecznie reprezentujący środowisko akademickie.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Dotychczasowe ustalenia dotyczące poziomu, przejawów i powodów uczestnictwa obywatelskiego tracą swoją moc wyjaśniającą przede wszystkim dlatego, że ewoluująca demokracja od lat jest w kryzysie. Nieuchronnie powoduje to, że także przestrzeń publiczna, a wraz z nią sfera obywatelska ulega coraz większej komplikacji i stawia nowe zadania. Są przesłanki, by sądzić, iż doświadczamy daleko idącej emergencji nowej sfery publicznej i nowych wzorów zachowania obywatelskiego. Jaką rolę w tym procesie będzie miała młodzież i młodzi dorośli, dziś „patologicznie bierni”? Młodzi dorośli to niestabilni i niedojrzali obywatele. Określani są, podobnie jak młodzież, jako indyferentni, bierni, apatyczni politycznie, „biernie wrodzy wobec polityki” i formujący „demokrację odmowy”. Jeśli jednak zmienimy perspektywę rozumienia obecności tego pokolenia w sferze publicznej, dostrzeżemy, że wyłania się „jakiś” nowy publiczny dyskurs, przynajmniej w odniesieniu do kwestii ważnych dla tego pokolenia. Jaki? Chodzi tu przede wszystkim o „lepsze” (bo świeże) recepty na to, jak reagować i jak stawiać czoła publicznym sprawom. Autorka szuka potencjału obywatelskości wśród młodych ludzi, ale także odpowiedzi na pytanie, co powoduje, że jest on dziś uśpiony, i co może sprawić, że się ujawni. Książka jest bardzo ważnym projektem, który wpisuje się w zapotrzebowanie nauk społecznych, zarówno socjologii, psychologii, jak i pedagogiki oraz społecznej praktyki. dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM (z recenzji) Znakomita monografia, ukazująca w świetle wyników badań obszary i przyczyny wycofania i nieobecności młodej generacji w sferze publicznej, a także rzeczywiste i potencjalne źródła wycofania z aktywności obywatelskiej młodzieży i młodych dorosłych o charakterze systemowym, kulturowym i socjalizacyjnym. Wyróżnia się szerokim polem rozważań, interdyscyplinarnością, doskonałym warsztatem badawczym, a także wnikliwością i złożonością wnioskowania. Autorka nie udziela prostych odpowiedzi, ukazując badany przez nią obszar rzeczywistości społecznej w całej jego złożoności, antycypując zarazem, co może wydarzyć się w przyszłości. dr hab. Barbara Galas, prof. UKSW (z recenzji)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Półrocznik wpisujący się w nurt socjologii i politologii zaangażowanej. Główne zagadnienia poruszane w czasopiśmie to: teoria państwa, demokracja, społeczeństwo obywatelskie, zarządzanie publiczne, ekonomia instytucjonalna. Tematyka koncentruje się wokół funkcjonowania polskiego systemu politycznego, uwzględniając wpływ procesów globalnych. Wśród autorów znajdują się wybitni specjaliści niekoniecznie reprezentujący środowisko akademickie.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again