Form of Work
Artykuły
(16)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Książki
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Author
Woźniakowska-Fajst Dagmara
(3)
Paralusz Jarosław
(2)
Cigoli Silvia
(1)
Gołębiewska Ilona
(1)
Hołyst Brunon
(1)
Knap Agnieszka
(1)
Michalska-Warias Aneta
(1)
Ronatowicz Wojciech
(1)
Szpond Marcin
(1)
Year
2010 - 2019
(18)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Stalking
(17)
Przemoc
(3)
Prawo karne
(2)
Przemoc emocjonalna
(2)
Przemoc psychiczna
(2)
Cyberprzemoc
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Internet
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Sexting
(1)
Znęcanie się
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma fachowego
(2)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Psychologia
(1)
20 results Filter
No cover
Article
In basket
Stalking po włosku / oprac. Silvia Cigoli // NIEBIESKA LINIA. - 2012, nr 1, s. 6-7.
Temat: Stalking
Streszczenie: Stalking czyli "Akty prześladowań" w Kodeksie karnym we Włoszech.
No cover
Article
In basket
Stalking - cień zła? / Ilona Gołębiewska // WYCHOWAWCA. - 2011, nr 1, s.11-13.
Temat: Stalking
Streszczenie: Zjawisko obsesyjnego prześladowania albo molestowania skierowane bezpośrednio do osoby będącej ofiarą. Przyczyny stalkingu. Relacja sprawca - ofiara. Przeciwdziałanie.
No cover
Article
In basket
Toksyczne znajomości / Agnieszka Knap // NIEBIESKA LINIA. - 2011, nr 5, s.31-32.
Temat: Stalking
No cover
Article
In basket
Temat: Stalking
Streszczenie: Wyjaśnienie czym jest stalking. Opis zachowań stalkera i typologii stalkerów.
No cover
Article
In basket
Temat: Stalking
Streszczenie: Problematyka stalkingu wymaga zainteresowania specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, pomocy społecznej, a także objęcia szkoleniami pracowników instytucji stojących na straży prawa – policji, prokuratury i sądów. Wyłącznie sprawnie współpracujące ze sobą instytucje, których zadaniem jest pomaganie w szerokim tego słowa znaczeniu ofiarom prześladowania emocjonalnego będzie skutkowało udzieleniem profesjonalnej pomocy każdej ofierze stalkera.
No cover
Article
In basket
Prawna analiza stalkingu / Marcin Szpond // NIEBIESKA LINIA. - 2007, nr 1, s. 28-31.
Temat: Stalking
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Temat: Stalking
Authority data
Stalking (hasło przedmiotowe)
zob. też Groźba karalna (hasło przedmiotowe) ; Molestowanie seksualne (hasło przedmiotowe) ; Przemoc (hasło przedmiotowe) ; Przemoc emocjonalna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nękanie ; Osaczanie ; Prześladowanie (stalking) ; Uporczywe nękanie
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
O stalkingu szerzej / Natalia Osika // NIEBIESKA LINIA. - 2008, nr 3, s.9-12.
Temat: Stalking ; Przemoc
No cover
Article
In basket
Przeciw stalkerom w Niemczech / Frank Winter // NIEBIESKA LINIA. - 2008, nr 2, s.9-12.
No cover
Article
In basket
Stalking / Maricn Szpond // NIEBIESKA LINIA. - 2006, nr 6, s.27-29.
No cover
Article
In basket
Stalking w Polsce? / Natalia Osica // NIEBIESKA LINIA. - 2009, nr 1, s.30-32.
No cover
Article
In basket
Book
In basket
Bibliografia, filmografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 349-366. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46123 (1 egz.)
E-book
In basket
Autorka podejmuje temat uporczywego nękania (stalkingu) oraz innych form prześladowania emocjonalnego (mobbingu, bullyingu i molestowania seksualnego). Prezentuje wyniki ogólnopolskich, reprezentatywnych badań aktowych dotyczących stalkingu. Przedstawia usystematyzowane definicje psychologiczne i kryminologiczne zjawisk zaliczanych do przemocy emocjonalnej, a ponadto także ich historię i uwarunkowania kulturowe oraz informacje o skali występowania w Polsce i na świecie. Szczegółowo analizuje przepisy państw Unii Europejskiej kryminalizujące stalking oraz polskie przepisy karne i wykroczeniowe dotyczące uporczywego nękania, a także regulacje dotyczące mobbingu, molestowania seksualnego i bullyingu. Opisuje sylwetki sprawcy i ofiary przemocy emocjonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem typologii sprawców i ofiar stalkingu. Odnosi się do reakcji (formalnej i nieformalnej) na stalking i inne czyny o charakterze przemocy emocjonalnej. The author addresses the topic of stalking and other forms emotional harassment (mobbing, bullying and sexual abuse). She presents the results of Polish research on stalking court records, systematized psychological and criminological definitions of phenomena classed as emotional violence, their history and cultural determinants, as well as information on the scale of occurrence of these phenomena in Poland and in other parts of the world. The author analyses regulations of EU countries criminalizing stalking and Polish criminal and misdemeanour laws concerned with stalking, as well as regulations concerned with mobbing, sexual harassment and bullying. She describes the profiles of perpetrators and victims of emotional violence, in particular taking into consideration the typology of stalking perpetrators and victims.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Wiktymologię interesują wszelkie zjawiska powodujące nierówności społeczne, pokrzywdzenie społeczeństw czy jednostki ludzkiej, w tym przedmiotem jej badań jest zarówno globalizacja, powodująca zmniejszenie nierówności społeczno-gospodarczych i poprawę bytu ludności, jak i sfera poruszana przez przeciwników globalizacji, mówiąca o pogorszeniu i zagrożeniu jakości życia i o wynikających z tego rożnych formach pokrzywdzenia człowieka. Niniejsza praca nie wyczerpuje bogatej problematyki wiktymologii. Zawiera jednak analizę i ocenę tych problemów, które w wymiarze jednostkowym i społecznym stały się zagrożeniami na przełomie tysiącleci. Dla rozwoju wiktymologii jako ruchu społecznego ważne jest wdrażanie wyników badań wiktymologicznych. W najbliższym czasie powinna więc wzrastać profilaktyczna funkcja wiktymologii, na co zwrócono uwagę w kolejnych rozdziałach książki, będącej holistycznym opracowaniem obejmującym wszelkie aspekty współczesnej wiktymologii. Opracowanie naukowe Profesora Brunona Hołysta to wybitna praca ukazująca horyzont tożsamości człowieka i przyrody z punktu widzenia zachowania gatunku ludzkiego. Na poziomie świata obiektów, zmysłów i myśli została zaprezentowana problematyka bezpieczeństwa rodu ludzkiego, które jest rozumiane jako zgodność ideałów – świata wartości – jednostki, wspólnoty oraz kultury i cywilizacji. Autor ukazał najistotniejsze zagrożenia cywilizacyjne dla dobra wspólnego, proponując działania profilaktyczno-prewencyjne mające na celu ograniczenie przemocy strukturalnej i dochodzenie do społeczeństwa sprawiedliwego. prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz (z recenzji) Kolejne dzieło Profesora Brunona Hołysta budzi podziw z racji wielopłaszczyznowego i wielopoziomowego ujęcia problemu wiktymologii. Stanowi ono rezultat interdyscyplinarnej wiedzy Autora, w tym także filozoficznej. Profesor Brunon Hołyst wyjaśnia, że właściwie każda działalność człowieka może mieć implikacje wiktymizacyjne. Zagrożenia są nie tylko zewnętrzne, lecz także wewnętrzne, płynące z niepożądanych zmian w psychice człowieka. prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska (z recenzji)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again