Form of Work
Artykuły
(14)
Publikacje naukowe
(13)
Książki
(4)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Status
available
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Author
Szweda-Lewandowska Zofia
(2)
Bruski Michał
(1)
Chabior Agata
(1)
Cimochowska Karolina
(1)
Duszczyk Maciej
(1)
Grzebałkowska Magdalena (1972- )
(1)
Gwoździewicz Marta
(1)
Hadała Maciej
(1)
Kanios Anna
(1)
Korycki Arkadiusz Mateusz
(1)
Korzym Renata
(1)
Kramkowska Emilia
(1)
Kurlej Wiesław
(1)
Lesińska Magdalena
(1)
Lewandowska-Gwarda Karolina
(1)
Majer Ryszard
(1)
Matuszczyk Kamil
(1)
Muszyński Marcin
(1)
Młyński Józef (1972- )
(1)
Nowicka Agata (1976- )
(1)
Olszewski Witold
(1)
Skwarczek Mateusz
(1)
Sowa Agnieszka (ekonomia)
(1)
Staszak Katarzyna
(1)
Trafiałek Elżbieta (1951- )
(1)
Winnicka Ewa
(1)
Zagrodzka Jolanta (1947- )
(1)
Zapalska Izabela
(1)
Year
2020 - 2023
(5)
2010 - 2019
(14)
Time Period of Creation
2001-
(15)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(18)
English
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Starzenie się społeczeństwa
(13)
Osoby w wieku starszym
(8)
Starzenie się
(5)
Polityka społeczna
(4)
Jakość życia
(3)
Kobieta
(2)
Polityka senioralna
(2)
Starość
(2)
Aktywność fizyczna
(1)
Ankieta
(1)
Asystenci osób w wieku starszym
(1)
Badania naukowe
(1)
Dobrostan psychiczny
(1)
Dziennikarze
(1)
Geragogika
(1)
Gerontologia
(1)
Grzebałkowska, Magdalena
(1)
Humor
(1)
Konstruktywizm społeczny
(1)
Ludzie starzy
(1)
Menopauza
(1)
Miłość
(1)
Opieka społeczna
(1)
Paradygmat
(1)
Polityka zdrowotna
(1)
Polska
(1)
Praca socjalna
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemoc wobec ludzi starych
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Studenci
(1)
Styl życia
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(1)
Teleopieka
(1)
Wiek (biologia)
(1)
Winnicka, Ewa
(1)
Zakochanie
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zdrowie fizyczne
(1)
Śmierć
(1)
Subject: time
2001-
(16)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(16)
Bułgaria
(1)
Czechy
(1)
Niemcy
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie ; okolice)
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(9)
Artykuł z czasopisma naukowego
(9)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(4)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(3)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Raport z badań
(3)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Felieton
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Pamiętniki i wspomnienia
(1)
Sprawozdanie z konferencji
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(14)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(5)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Historia
(1)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Kultura fizyczna i sport
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Nauka i badania
(1)
Psychologia
(1)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
19 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45431 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45237 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46101 (1 egz.)
Article
In basket
Article
In basket
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 46929 (1 egz.)
E-book
In basket
Autorzy przedstawiają zagadnienia towarzyszące procesom demograficznym w Polsce z perspektywy podejmowanych działań politycznych. Szczególną uwagę poświęcają procesowi upolitycznienia problemu starzejącego się społeczeństwa, instrumentom polityki demograficznej i społecznej oraz dyskursom politycznemu i medialnemu, zaistniałym w latach 1989–2016. Przemiany demograficzne, zwłaszcza proces starzenia się ludności, ze względu na swoją intensyfikację i złożoność stają się przedmiotem polityki państwa. Wypracowanie rozwiązań z zakresu polityki demograficznej i polityki społecznej, dostosowanych do wymogów coraz szybciej starzejącego się społeczeństwa i wyzwań społeczno-ekonomicznych XXI wieku to nagląca potrzeba. Recenzowana publikacja jest jednym z pierwszych opracowań, które odnosi się do tematu włączenia procesu zmiany demograficznej w dyskurs polityki społecznej w Polsce. (Dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) Praca w sposób bardzo trafny wypełnia lukę w polskim piśmiennictwie poświęconym problemom z pogranicza studiów nad migracją, demografią i polityką społeczną, ponieważ uwzględnia zaniedbywaną dotąd perspektywę politologiczną. (Dr Dorota Szelewa, University College Dublin) ********* Politicizing the problem of population ageing in Poland: Theory and practice The authors show the issues connected with demographical processes in Poland from the perspective of the political measures that have been implemented. They pay special attention to the process of politicizing the problem of population ageing, the instruments of demographical and social policies as well as the political and media discourse that existed in the years 1989–2016. ********** Dr hab. Maciej Duszczyk – adiunkt Instytutu Polityki Społecznej UW i Ośrodka Badań nad Migracjami UW. W kadencji 2016–2020 prorektor ds. naukowych UW. W latach 2014–2015 profesor wizytujący na Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg oraz Friedrich-Schiller- Universität Jena. Do jego zainteresowań naukowych należą: polityki migracyjne, integracja cudzoziemców, koszty i korzyści członkostwa Polski w UE, spójność społeczna. Dr Magdalena Lesińska – adiunkt Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Kierowniczka Zespołu Polityk Migracyjnych w OBM UW, sekretarz Komitetu Badań nad Migracjami PAN. Do jej zainteresowań badawczych należą: teoria polityki, relacje między polityką migracyjną i demograficzną, polityka państwa wobec diaspory, partycypacja polityczna i publiczna migrantów. Mgr Kamil Matuszczyk – doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, współpracownik Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Uczestnik krajowych i zagranicznych projektów z zakresu polityki społecznej, migracji i demografii. Kierownik grantu Preludium NCN „Usługi opiekuńcze dla osób starszych świadczone przez cudzoziemców a jakość opieki domowej – perspektywa polityk publicznych”. Do jego zainteresowań naukowych należą: polityka demograficzna, gerontologia społeczna, opieka długoterminowa, współczesne migracje międzynarodowe.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again