Form of Work
E-booki
(9)
IBUK Libra
(9)
Artykuły
(7)
Książki
(5)
Publikacje naukowe
(5)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Author
zbiorowa Praca
(3)
Chomiak-Orsa Iwona
(2)
Knosala Ryszard (1949- )
(2)
Sroka Henryk
(2)
Augustyniak Ewa
(1)
Bytniewski Andrzej
(1)
Błaszczyńska Marzena
(1)
Czakon Wojciech
(1)
Czekaj Janusz
(1)
Dudek Andrzej
(1)
Hoffmann-Burdzińska Kinga
(1)
Januszko Wojciech
(1)
Klimas Patrycja
(1)
Kowalska Samanta
(1)
Kozak Michał (matematyk)
(1)
Krawczyk-Sokołowska Izabela
(1)
Mazurek Cezary
(1)
Mesjasz-Lech Agata
(1)
Niedzielska Elżbieta (1934- )
(1)
Nowicka-Skowron Maria (1950- )
(1)
Nowicki Adam
(1)
Pańkowska Małgorzata
(1)
Perechuda Kazimierz
(1)
Pyszka Adrian
(1)
Radwański Aleksander (1961- )
(1)
Rybicki Adam
(1)
Sobieska-Karpińska Jadwiga
(1)
Szymczak Marcin (informatyk)
(1)
Walczak Marian (1946-2015)
(1)
Werla Marcin
(1)
Łabędzki Maciej
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(5)
Time Period of Creation
2001-
(7)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
Systemy informatyczne zarządzania
(8)
Systemy informatyczne
(3)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(2)
Baza danych
(1)
Biblioteka Politechniki Poznańskiej
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Biblioteki szkolne
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Informacja naukowa
(1)
Innowacje
(1)
Jakość
(1)
MOL (program komputerowy)
(1)
Organizacje sportowe
(1)
Prawo autorskie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(1)
Rynek pracy
(1)
SINUS (system informatyczny)
(1)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zastosowania internetu w edukacji
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(6)
Subject: place
Polska
(2)
Europa
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(5)
Artykuł z pracy zbiorowej
(5)
Artykuł fachowy
(1)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Monografia
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(5)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(2)
Informatyka i technologie informacyjne
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
21 results Filter
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy ref. - Mater. z V Konferencji Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41615 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy ref. - Mater. z III Konferencji Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41616 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Book
In basket
Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie / Janusz Czekaj. - Kraków : Wydaw. AE, 2000. - 246 s., [1] k. tabl. złoż. : ilustracje ; 24 cm.
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna ISSN Monografie, ISSN 0209-1674 nr 143)
Bibliogr. - Streszcz. ang
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41268 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45801 (1 egz.)
E-book
In basket
Oddajemy w ręce Czytelników kolejny zeszyt naukowy z serii „Informatyka Ekonomiczna”. Zeszyt ten ma charakter szczególny, ponieważ stanowi zbiór artykułów nadesłanych w związku z organizowaną we wrześniu 2010 r. jubileuszową, X konferencją Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Prezentowane teksty obejmują bardzo szerokie spektrum problemów związanych z implementacją i wykorzystaniem systemów informatycznych. Na szczególną uwagę zasługuje niezwykle wysoki poziom merytoryczny artykułów, które uzyskały bardzo dobre recenzje. Autorzy zaprezentowanych w tym zeszycie tekstów są pracownikami bądź współpracownikami takich ośrodków akademickich, jak: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Gdański, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Politechnika Częstochowska oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Biura Projektowania Systemów Cyfrowych SA. Artykuły zostały przedstawione w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W książce Władysława Januszki "Systemy informacji gospodarczej" podjęto próbę systematyzacji pojęć z zakresu informacji gospodarczej. Pokazano czym jest informacja gospodarcza oraz wprowadzono alokacyjny model rozległego systemu informacji gospodarczej. Omówiono także zagadnienia dotyczące użytkowników informacji gospodarczej, w tym występujące między nimi relacje. W celu obrazowania procesów alokacyjnych zaproponowano metodę tworzenia "pejzażu" informacji gospodarczej. Rozważania szczegółowe poprzedzono opisem kontekstu historycznego, który ukazuje zjawisko wykształcenia się społeczeństwa informacyjnego/konekcjonistycznego ze zwróceniem uwagi na specyficzne cechy tworzenia się takiego społeczeństwa, w tym także na występujące zagrożenia. Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Najnowsza publikacja X Konferencji Naukowo-Dydaktycznej NTIE organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu pt.: Systemy informacyjne w zarządzaniu. Przegląd naukowo-dydaktyczny skłania do refleksji nad tym, co dotychczas udało się osiągnąć w środowisku oraz jakie działania należałoby podjąć, aby w pełni wykorzystać możliwości zmian, które wnosi technologia informacyjna do kształcenia akademickiego. Opracowanie składa się z dwóch obszernych części. Pierwsza poświęcona została zastosowaniom systemów informatycznych w dydaktyce. W drugiej części zawarto artykuły obejmujące rozważania dotyczące systemów informatycznych w nauce.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Niniejsza praca dzieli się na trzy części tematyczne. W pierwszej części Systemy informacyjne zarządzania znajdują się prace dotyczące takich zagadnień, jak: koncepcja systemu klasy CRM, zastosowanie systemów informacyjnych zarządzania w opiece zdrowotnej, zarządzanie zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie, metody oceny ontologii w systemach informatycznych zarządzania, wykorzystanie intuicji w podejmowaniu decyzji menedżerskich, reinżyniering systemu informacyjnego, zastosowanie deskrypcji przestrzennej w modelowaniu procesów gospodarczych oraz przegląd systemów klasy Business Intelligence. W drugiej części Projekty informatyczne zostały zgrupowane artykuły poświęcone takim zagadnieniom, jak: ocena projektów informatycznych, rola użytkownika w zarządzaniu jakości oprogramowania, wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego, wykorzystanie narzędzi informatycznych do zarządzania wiedzą, czynniki powodzenia projektu informatycznego, metody analizy ryzyka w ocenie bezpieczeństwa systemów informatycznych czy modelowanie procesów zarządzania wiedzą. W trzeciej i ostatniej części Technologie internetowe zawarte są artykuły poświęcone takim szczegółowym zagadnieniom, jak: efektywność serwisów internetowych, czynniki determinujące wartość serwisów internetowych, techniki wzbogacania semantycznego serwisów internetowych dla społeczności uniwersyteckich, informatyczne aspekty funkcjonowania serwisów internetowych oraz analiza użyteczności wybranych serwisów internetowych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Numer 22 „Informatyki Ekonomicznej” zawiera artykuły dotyczące najistotniejszych i najbardziej aktualnych zagadnień związanych z zastosowaniem różnorodnych systemów informacyjnych w biznesie, pokazujących jednocześnie szerokie uwarunkowania tego procesu. Na nasze zaproszenie do publikacji wysłane do uznanych w kraju ośrodków badawczych i uczelni odpowiedzieli wszyscy. Wybrane do opublikowania prace można podzielić na pięć grup. Do pierwszej zaliczają się prace dotyczące badań związanych z inteligentnymi technologiami informacyjnymi, wśród nich artykuły: A. Chluskiego, K. Drelczuka i J. Korczaka, P. Lorka, Ł. Mikulskiego i P. Weichbrotha. Druga grupa to prace traktujące o systemach dedykowanych kadrze kierowniczej, czyli opracowania: H. Dudycz, M. Hernesa, A. Januszewskiego, C. Olszak. Trzecia podejmuje problematykę projektowania, tworzenia oraz wdrażania systemów informatycznych, wśród nich artykuły: R. Klimka i S. Ernsta, R. Klimka i P. Skrzyńskiego, M. Leszczyńskiej i M. Baca, Z. Misiaka, M. Sikorskiego, I. Garnika i K. Redlarskiego, L. Szczurowskiego, R. Wójtowicza. Czwarta grupa to prace dotyczące efektywności zastosowań technologii informacyjnych, wśród których można wymienić opracowania: A. Chojnackiej- Komorowskiej, B. Czarnackiej-Chrobot, M. Dyczkowskiego. Ostatnia zaś obejmuje artykuły omawiające zagadnienia związane z możliwościami wykorzystania nowych technologii informacyjnych w biznesie oraz ich użytkowaniem, są to opracowania: B. Basińskiej, I. Garnika i M. Sikorskiego, W. Chmielarza i O. Szumskiego, I. Chomiak i M. Fliegera, D. Dziembka, D. Jelonek, K. Jurgi, J. Kunkowskiego i M. Polasika, M. Lasek i M. Pęczkowskiego, A. Rota, A. Wiącek, M. Wróbel, E. Ziemby. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Książka niniejsza jest podręcznikiem do przedmiotu informatyka w zarządzaniu prowadzonego dla studentów kierunku zarządzanie Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Książka jest podzielona na dwie części. Część pierwsza, zawierająca pierwsze cztery rozdziały tego podręcznika, prezentuje zagadnienia teoretyczne związane z systemami informatycznymi zarządzania w formie odpowiadającej zawartości wykładu. Pierwszy rozdział przedstawia najważniejsze pojęcia związane z systemami informatycznymi zarządzania, ewolucję tych systemów oraz opisuje standardy MRP I, MRP II, ERP, ERP II, CRM i SCM. Rozdział drugi koncentruje się na procesie wdrażania systemu informatycznego w przedsiębiorstwie: od opisu metod modelowania danych przez wybór strategii informatyzacji, systemu i jego dostawcy po odpowiednią organizację prac wdrożeniowych i czynniki krytyczne dla procesu wdrożenia. Rozdział trzeci charakteryzuje środowisko funkcjonowania systemów informatycznych w przedsiębiorstwie w sieci Internet: opisuje standardy techniczne sieci, protokoły służące do elektronicznej wymiany danych oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem systemów komputerowych w Internecie. Rozdział czwarty opisuje najważniejsze technologie związane z bazami danych wykorzystywane w systemach klasy ERP: opisuje relacyjny model danych, hurtownie danych, algorytmy data mining oraz protokół OLAP. Rozdziały od piątego do dziesiątego, stanowiące drugą część podręcznika, opisują jeden z systemów informatycznych zarządzania klasy ERP – Microsoft Business Solutions Navision. Jest to system, którego zasad obsługi, dzięki uprzejmości firmy Microsoft i programowi Microsoft Dynamics NAV Academic Alliance, studenci uczą się na zajęciach laboratoryjnych. Rozdział piąty zawiera opis interfejsu programu i najważniejsze zasady związane z jego obsługą. Pozostałe rozdziały opisują zastosowanie systemu Microsoft Business Solutions Navision do zarządzania finansami, gospodarką materiałową, zakupami i sprzedażą, produkcją i serwisem. Każdy z nich zawiera wprowadzenie opisujące najważniejsze pojęcia i zasady obowiązujące w pracy z danym modułem, krótki opis funkcjonalności modułu, część praktyczną zawierającą ćwiczenia do wykonania na stanowiskach laboratoryjnych, a zakończony jest zadaniami sprawdzającymi, przeznaczonymi do samodzielnego wykonania przez czytelnika. Rozdziały od piątego do dziesiątego mogą być traktowane jako kurs obsługi programu na poziomie podstawowym. Książka zawiera jeden załącznik opisujący konwencję „Litera-2-Litera”, często wykorzystywany do opisu systemów informatycznych e-biznesu. Andrzej Dudek
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Z dużą przyjemnością przedstawiamy kolejny numer kwartalnika „Informatyka Ekonomiczna. Business Informatics”. Niniejszy numer zawiera artykuły przedstawiające wyniki badań naukowych autorów dotyczących zastosowania nowoczesnych rozwiązań ICT w informatyce biznesowej. Dynamiczny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych znajduje swoje odzwierciedlenie w codziennej praktyce biznesowej polskich przedsiębiorstw. Szybko upowszechniają się technologie mobilne, media społecznościowe są zaś coraz częściej wykorzystywane w praktyce biznesowej. Obserwujemy szybki rozwój prac badawczych w zakresie odkrywania wiedzy zarówno z tradycyjnych baz danych, jak i z tekstów. Na problematykę analizowania dużych wolumenów danych nie tylko biznesowych, ale i medycznych również zwrócono uwagę w niniejszym numerze. Czytelnik odnajdzie w nim także artykuły poświęcone zagadnieniom ontologii. Przez wielu naukowców nadal prowadzone są prace badawcze nad wspomaganiem procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach. Badacze koncentrują się na zagadnieniach projektowania czy wdrażania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach, a inni skupiają swoją uwagę na problematyce miękkich aspektów zarządzania, jak kapitał ludzki czy tzw. social business.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Problematyka zeszytu 19, zatytułowanego Informatyka w biznesie w szczególności dotyczy zagadnień związanych z e-biznesem, e-handlem, zarządzaniem IT, kryteriami doboru systemów informatycznych rachunkowości, teorii tworzenia i doskonalenia systemów informatycznych, sieciowych pakietów biurowych oraz systemów controllingowych '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again