Form of Work
Artykuły
(15)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Author
Hołyst Brunon
(1)
Year
2010 - 2019
(15)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Szkoła
(13)
Agresja
(3)
Przemoc
(3)
Dziecko
(2)
Lęk
(2)
Alkoholizm
(1)
Etyka
(1)
Fobia szkolna
(1)
Jakość szkoły
(1)
Kryzys szkoły
(1)
Kultura
(1)
Mass media
(1)
Młodzież
(1)
Narcyzm
(1)
Nerwice
(1)
Oświata
(1)
Patologia społeczna
(1)
Problemy współczesności
(1)
Program profilaktyczny
(1)
Ranking szkół
(1)
Rozmowa
(1)
Scenariusz lekcji
(1)
Scenariusze zajęć
(1)
Stres
(1)
Sukces
(1)
Sytuacja trudna
(1)
Uczeń
(1)
16 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Nerwice i stres szkolny / Magdalena Krawczonek // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, 2, s.58-59.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
No cover
No cover
No cover
No cover
Article
In basket
E-book
In basket
Wiktymologię interesują wszelkie zjawiska powodujące nierówności społeczne, pokrzywdzenie społeczeństw czy jednostki ludzkiej, w tym przedmiotem jej badań jest zarówno globalizacja, powodująca zmniejszenie nierówności społeczno-gospodarczych i poprawę bytu ludności, jak i sfera poruszana przez przeciwników globalizacji, mówiąca o pogorszeniu i zagrożeniu jakości życia i o wynikających z tego rożnych formach pokrzywdzenia człowieka. Niniejsza praca nie wyczerpuje bogatej problematyki wiktymologii. Zawiera jednak analizę i ocenę tych problemów, które w wymiarze jednostkowym i społecznym stały się zagrożeniami na przełomie tysiącleci. Dla rozwoju wiktymologii jako ruchu społecznego ważne jest wdrażanie wyników badań wiktymologicznych. W najbliższym czasie powinna więc wzrastać profilaktyczna funkcja wiktymologii, na co zwrócono uwagę w kolejnych rozdziałach książki, będącej holistycznym opracowaniem obejmującym wszelkie aspekty współczesnej wiktymologii. Opracowanie naukowe Profesora Brunona Hołysta to wybitna praca ukazująca horyzont tożsamości człowieka i przyrody z punktu widzenia zachowania gatunku ludzkiego. Na poziomie świata obiektów, zmysłów i myśli została zaprezentowana problematyka bezpieczeństwa rodu ludzkiego, które jest rozumiane jako zgodność ideałów – świata wartości – jednostki, wspólnoty oraz kultury i cywilizacji. Autor ukazał najistotniejsze zagrożenia cywilizacyjne dla dobra wspólnego, proponując działania profilaktyczno-prewencyjne mające na celu ograniczenie przemocy strukturalnej i dochodzenie do społeczeństwa sprawiedliwego. prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz (z recenzji) Kolejne dzieło Profesora Brunona Hołysta budzi podziw z racji wielopłaszczyznowego i wielopoziomowego ujęcia problemu wiktymologii. Stanowi ono rezultat interdyscyplinarnej wiedzy Autora, w tym także filozoficznej. Profesor Brunon Hołyst wyjaśnia, że właściwie każda działalność człowieka może mieć implikacje wiktymizacyjne. Zagrożenia są nie tylko zewnętrzne, lecz także wewnętrzne, płynące z niepożądanych zmian w psychice człowieka. prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska (z recenzji)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again