Form of Work
Książki
(16)
Artykuły
(4)
Status
available
(16)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Author
Karkowska Magda
(2)
Plopa Mieczysław (1948- )
(2)
Bilińska-Suchanek Ewa
(1)
Bochno Ewa
(1)
Bodine Edward
(1)
Bromberek Benon (1928- )
(1)
Budajczak Marek
(1)
Cylkowska-Nowak Mirosława
(1)
Czajkowska Dominika
(1)
Czarnecka Wiesława
(1)
Dobrołowicz Justyna
(1)
Dubis Małgorzata
(1)
Dąbrowska-Bąk Maria
(1)
Gmerek Tomasz
(1)
Gromkowska-Melosik Agnieszka
(1)
Jakubowski Witold (1963- )
(1)
Kluczyńska Urszula
(1)
Kozioł Edward
(1)
Kwiatkowska Henryka red
(1)
Lewowicki Tadeusz (1942- )
(1)
Melosik Zbyszko (1956- )
(1)
Niezgoda Marian (1943- )
(1)
Nowak Jolanta
(1)
Nowosad Inetta
(1)
Oficyna Wydawnicza Impuls Wojciech Śliwerski
(1)
Pawlak Robert
(1)
Szymański Mirosław Józef (1942- )
(1)
Turewicz Wojciech
(1)
Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
(1)
Woynarowska-Sołdan Magdalena
(1)
Węzak-Białowolska Dorota
(1)
Łukaszewicz Ryszard (1942- )
(1)
Śliwerski Bogusław (1954- )
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(5)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Szkolnictwo
(11)
Młodzież
(5)
Nauczyciele
(4)
Wychowanie
(4)
Młodzież szkolna
(3)
Pedagogika
(3)
Uczniowie
(3)
Komunikacja społeczna
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Psychologia społeczna
(2)
Rodzina
(2)
Stosunki interpersonalne
(2)
Agresywność
(1)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Gimnazja
(1)
Gotowość szkolna
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura masowa
(1)
Kultura masowa a szkolnictwo
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Ocenianie kształtujące
(1)
Oceny szkolne
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Postawy
(1)
Poznań
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przemoc
(1)
Rola społeczna
(1)
Socjalizacja
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo na świecie
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Wybór kierunku kształcenia
(1)
Wychowanie w szkole
(1)
Wychowawstwo
(1)
Świadomość społeczna
(1)
20 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 211-[216]
Streszczenie: Rozważania teoretyczne prowadzące do zdefiniowania przemocy strukturalnej w wychowaniu jako zorganizowanego przez państwo formalistyczno-monopolistycznego systemu wychowania służącemu, kosztem dobra dziecka, wygodzie administracji oświatowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37089 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia 25)
ISSN i nr serii gł.: 0239-6661 ; no 2007. Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Bogactwo i różnorodność doświadczeń pozostaje w wyraźnym i silnym związku z szansami twórczego rozwoju osobowości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35605 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach
Streszczenie: Szkoła, uczniowie, nauczyciele ukazani z rozmaitych perspektyw teoretycznych, mechanizmu zmiany społecznej, reprezentacji społecznych, socjologii. W różnorodnej tematyce uwzględniono szeroki kontekst społeczny oraz wykorzystano badania jakościowe. Omówiono zmiany edukacyjne, zmianę społeczną i jej mechanizmy, dokonano przeglądu badań dotyczących reformy systemu edukacyjnego w Polsce w latach 1999-2007, analizy wydatków gospodarstw domowych na edukację w kontekście reformy edukacyjnej. Przedstawiono także kwestię kształcenia przez całe życie w polskiej edukacji, problematykę nierówności edukacyjnych, nową szkołę wobec starych problemów. Zarysowano wizerunek polskiej szkoły i nauczyciela w serialach, zreformowaną szkołę w oczach uczniów, skutki przemian systemu edukacyjnego w opiniach dyrektorów szkół gimnazjalnych, ukryty wymiar obrazu pracy nauczyciela.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42222 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42209 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42069 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42070 (1 egz.)
Article
In basket
Streszczenie: Oddziaływania współczesnych mediów na młodych odbiorców na przykładzie analizy miesięcznika dla dziewcząt "13. Magazyn nastolatki". Zmiany, jakie powinny nastąpić w edukacji szkolnej, aby skutecznie kształtować nowy rodzaj kompetencji kulturowych młodego pokolenia. Wychowanie do kultury popularnej.
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42096 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Przedstawienie efektów prac nad budową kwestionarusza do oceny klimatu społecznego dla uczniów i nauczycieli SzPZ (szkół promujących zdrowie).
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Przedmiotem książki jest analiza wyników badań przeprowadzonych wśród uczniów szkoły średniej nad przestrzenią przemocy w szkole, zarówno psychiczną jak i strukturalną i symboliczną, z wyłączeniem przemocy fizycznej. W części teoretycznej omówiono mechanizmy funkcjonowania przemocy w szkole w perspektywie pedagogiki krytycznej oraz możliwość jej badania przy zastosowaniu metody etnograficznej. W części empirycznej przedstawiono opis szkoły z perspektywy badacza, obraz szkoły w świadomości uczniów oraz egzemplifikację przemocy na podstawie obserwacji i uczniowskiego ,,mappingu'' (przedstawienie sytuacji szkolnych w formie ilustracji), a także egzemplifikację przemocy na podstawie wywiadów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33477 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41637 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 154-163. - Summ.
Streszczenie: Omówiono historię nauczania pedagogiki na uniwersytetach w Europie i w Polsce, a następnie założenia i wyniki badań realizowanych przez Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej UAM w r. akad. 1992/93, których przedmiotem byli studenci i absolwenci UAM studió
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37147, 37146 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Mater. z II Zjazdu Pedagogicznego w Toruniu w 1995 roku. - Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Materiały zawarte w tej książce są zbiorem referatów, które można podzielić na trzy grupy tematyczne dotyczące: kulturowo-poznawczych kontekstów kształcenia nauczycieli; stanu świadomości nauczyciela widzianego przez pryzmat badań i stwierdzeń empiryczny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36219 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38155 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Przedstawiono metodologię i wyniki naturalnego eksperymentu pedagogicznego przeprowadzonego w II semestrze r. szk. 2000/2001 w klasach pierwszych szkół podstawowych w Bydgoszczy. W klasie eksperymentalnej realizowano zajęcia o charakterze zintegrowanym (w oparciu o program J. Hanisz "Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna" z 1997 r.), w klasie kontrolnej - w systemie klasowo-lekcyjnym. W aneksie zamieszczono: stosowany w badaniach test osiągnięć szkolnych z prawidłowymi odpowiedziami, dobór i układ treści kształcenia przewidzianych do realizacji w blokach tematycznych wraz z zakładanymi efektami, kwestionariusze wywiadów dla nauczycieli i rodziców. W części teoretycznej omówiono kształcenie zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej oraz zagadnienia operacjonalizacji i strukturalizacji treści kształcenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39778 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Zbiór opracowań z zakresu dyskursu polityczno-oświatowego o codzienności szkoły i edukacyjnych aspektów codzienności ucznia, także ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przedstawiono m. in.: krytykę międzynarodowych badań PISA i sposobu wykorzystywania ich przez MEN, możliwości oddziaływania na jakość szkoły, ocenę gimnazjów, rolę rodziców w polskiej szkole, opinię rodziców 6-latków o obniżeniu wieku szkolnego, trudności edukacji aksjologicznej, różnice w socjalizacji dziewcząt i chłopców, edukację ekologiczną w gimnazjum, kształtowanie uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze fizycznej, analizę porównawczą koncepcji edukacji wczesnoszkolnej Ludwiki Jeleńskiej i Doroty Klus-Stańskiej, pozaszkolną edukację matematyczną dzieci. Grupy uczniów o specjalnych potrzebach to uczniowie: nieprzystosowani społecznie, niepełnosprawni, z ryzyka dysleksji, wychowankowie domów dziecka, ubodzy. Omówiono też wyniki badań opinii uczniów nt. czynników ryzyka i czynników chroniących przed zachowaniami problemowymi - opinie młodzieży badano w ramach projektu Pomerania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43736 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again