Form of Work
Artykuły
(12)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Książki
(3)
Publikacje naukowe
(3)
Status
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Author
Czerwiec Karolina
(2)
Melosik Zbyszko (1956- )
(2)
Castells Manuel (1942- )
(1)
Cyran Maria
(1)
Dąbrowska Agata
(1)
Kotowska Katarzyna (1956- )
(1)
Krzysztofiak Piotr
(1)
Lewicka Maria
(1)
Marody Mirosława
(1)
Odoj Grzegorz
(1)
Parnes Jakub
(1)
Potyrała Katarzyna
(1)
Szkudlarek Tomasz
(1)
Szymański Sebastian
(1)
Tomaszewski Piotr (psycholog)
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Żakowska Magdalena
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Subject
Kultura
(6)
Tożsamość kulturowa
(6)
Tożsamość
(3)
Tożsamość narodowa
(3)
Adaptacja kulturowa
(2)
Grupy rówieśnicze
(2)
Grupy społeczne
(2)
Tożsamość płciowa
(2)
Ambiwalencja kulturowa
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Dysonans poznawczy
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja regionalna
(1)
Feminizm
(1)
Globalizacja
(1)
Głusi
(1)
Implanty ślimakowe
(1)
Islam
(1)
Kultura masowa
(1)
Media
(1)
Mit
(1)
Młodzież
(1)
Nauki społeczne
(1)
Osoby transpłciowe
(1)
Paradygmat
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Polski język migowy
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Płeć
(1)
Płeć kulturowa
(1)
Rodzina
(1)
Ruchy i organizacje ekologiczne
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczeństwo konsumpcyjne
(1)
Surdopedagogika
(1)
Taniec
(1)
Tożsamość europejska
(1)
Tożsamość osobista
(1)
Tożsamość społeczna
(1)
Transseksualizm
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(2)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Case study (studium przypadku)
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Psychologia
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Historia
(1)
19 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
No cover
Article
In basket
No cover
No cover
No cover
Article
In basket
Book
In basket
(Wiek informacji : ekonomia. 2 ISSN społeczeństwo i kultura / Manuel Castells t. 2)
Bibliogr. s. 419-448. Indeks. - Tyt. oryg.: "The power of identity" 2004
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40723 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40811 (1 egz.)
E-book
In basket
Tom stanowi zbiór tekstów naukowych ofiarowanych w darze Profesor Irenie Bukowskiej-Floreńskiej z okazji 80. urodzin. Autorami są etnolodzy i antropolodzy kultury oraz przedstawiciele dyscyplin pokrewnych. Wspólnym rysem zamieszczonych artykułów jest próba uchwycenia oraz zinterpretowania wybranych problemów społeczno-kulturowych współczesnego świata, jak też wielowymiarowa analiza dynamicznych przemian, którym obecnie podlega kultura. Interdyscyplinarna refleksja, dając możliwość wieloaspektowych odniesień i porównań, pozwoliła naświetlić z różnorakich perspektyw zagadnienia związane z procesem kształtowania się tożsamości społeczno-kulturowej w wymiarze lokalnym, regionalnym i narodowym, ukazać zjawisko percepcji, wartościowania tudzież oswajania określonych fragmentów przestrzeni otaczającej człowieka, a także wskazać na funkcjonalne i symboliczne przeobrażenia życia religijnego. Publikacja powinna zainteresować w głównej mierze etnologów i antropologów kultury, kulturoznawców, socjologów, historyków kultury oraz wszystkich zaabsorbowanych kondycją współczesnej kultury.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Autorzy tekstów nie stawiają sobie za cel jednoznacznej oceny opisywanych zjawisk. Z uwagą natomiast śledzą je w ramach interdyscyplinarnych analiz, w których łączą różne perspektywy badawcze wywiedzione z nauk społecznych i humanistycznych, obejmujących politologię, kulturoznawstwo, prasoznawstwo, nauki filologiczne, socjologię i historię. Współczesne ruchy narodowo-etniczne warto doceniać za przywracanie lub utrwalanie ducha wspólnoty, walkę o historyczną pamięć i prawdę oraz za hasła powrotu do korzeni. Równocześnie zaś można je potępiać za wyolbrzymianie znaczenia kulturowych i narodowych różnic, a także petryfikowanie poczucia „odwiecznej” inności, wyższości lub krzywdy własnej grupy czy narodu, co w efekcie może prowadzić do zaściankowości, nacjonalizmu i ksenofobii. W publikacji usystematyzowano wieloaspektowe spektrum zagadnień związanych z nacjonalizmem, przemianami polityczno-kulturowymi, mitami, stereotypami i uprzedzeniami w relacjach międzyetnicznych na obszarze postradzieckim oraz w Zachodniej i Środkowej Europie.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Spis treści [Contents] Anna Kwiatkowska: Problemy metodologiczne w badaniach międzykulturowych i kulturowych [Methodological issues in cultural and cross-cultural research], doi 10.7366/189618002014280101, s. 8–27; Piotr Szarota: Przyjaźń pod mikroskopem. Problemy metodologiczne w badaniach nad funkcjonowaniem relacji przyjacielskich [Scrutinizing friendship. Methodological problems in investigation of friendship relationships], doi 10.7366/189618002014280102,s. 28–37; Karolina Mazurowska, Paweł Boski: Czynniki istotne w procesie rozwiązywania konfliktu w międzykulturowym środowisku pracy. Triangulacja w interpretacji danych [Significant factors in the processs of conflict solution in the multicultural work setting.Triangulation in data interpretation], doi 10.7366/189618002014280103, s. 38–53; Natasza Kosakowska-Berezecka, Karol Karasiewicz: Jestem unikalny, więc cenię Twoją unikalność? Wpływ aktywizacji tożsamości osobistej i społecznej na postrzeganie innych – porównanie międzykulturowe Polska–Indie [I am unique therefore I appreciate your uniqueness? Effects of personal and social identity priming on judgments of others: A cross-cultural comparison of Poland and India], doi 10.7366/189618002014280104, s. 54–67; Anna Kwiatkowska, Joanna Roszak, Renata Sikora, Ben C. H. Kuo, Konstantin Karpinskij, Tatiana Gushchina, Greta Gober: Kultura a strategie radzenia sobie ze stresem. Badania międzykulturowe [Culture, stress and coping strategies. Cross-cultural study], doi 10.7366/189618002014280105, s. 68–91; Joanna Różycka-Tran, Paweł Boski, Bogdan Wojciszke: Wiara w grę o sumie zerowej jako aksjomat społeczny: badanie w 37 krajach [Zero-sum game belief as a social axiom: A 37-nation study], doi 10.7366/189618002014280106, s. 92–109.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
OD REDAKCJI Kolejny, podwójny LX/2–3 tom „Przeglądu Socjologicznego” poświęcony jest problematyce miejskiej. Przedstawiciele różnych ośrodków akademickich prezentują teksty, dla których wspólnym mianownikiem jest idea kulturowego pejzażu współczesnego środowiska miejskiego. Jedną z przewodnich myśli zawartych w niniejszym zbiorze stanowi teza, że współczesne miasto, powiązane z gospodarką globalną, jest konceptualizowane w kategoriach dynamicznej,płynnej i zmiennej struktury, dla której wymiar kulturowy staje się równie istotny jak wymiar ekonomiczny. Jednakże zawarte w tomie analizy znacznie wykraczają poza wąsko ujmowany kulturowy paradygmat socjologii miasta. Są próbą określenia sposobu, w jaki dzisiejsze miasta odpowiadają na najpilniejsze potrzeby współczesnego świata, będąc głównymi przestrzeniami tworzenia globalnych przepływów, materializujących się w konkretnych lokalizacjach. Zmiana w postrzeganiu roli czasu i przestrzeni polega na ich oddzieleniu i kompresji, co prowadzi do kolejnego pytania o rolę miejsca w budowaniu tożsamości jednostkowej i grupowej. Niezależnie bowiem od „mechanizmów wykorzeniających” ludzie wciąż poszukują podstaw identyfikacji i przynależności, usiłując odnaleźć je w miejscach, wokół których ogniskuje się życie społeczne.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again