Form of Work
Książki
(15)
Artykuły
(8)
Status
available
(15)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Author
Oficyna Wydawnicza Impuls Wojciech Śliwerski
(3)
Materiały I Podręczniki Mariana Pietrasz
(2)
Pielachowski Józef
(2)
Strykowska Justyna
(2)
Strykowski Wacław (1942- )
(2)
Anatol red
(1)
Baranowska Aneta
(1)
Bednarek Stefan
(1)
Bilińska-Suchanek Ewa
(1)
Bobrowski Krzysztof
(1)
Bochno Ewa
(1)
Borowczyk Stanisława
(1)
Borowska Teresa (1945-2009)
(1)
Firma Wydawniczo-Handlowa MADO
(1)
Jakubowski Witold (1963- )
(1)
Kawula Stanisław (1939-2014)
(1)
Machel Henryk (1940- )
(1)
Nawój-Połoczańska Joanna
(1)
Nowosad Inetta
(1)
Ostrowska Krystyna (1940- )
(1)
Pawlak Robert
(1)
Przecławski Krzysztof (1927-2014)
(1)
Raczkowska Jadwiga
(1)
Repsch Ewa
(1)
Rostowska Teresa
(1)
Rostowski Jan
(1)
Stańkowski Bogdan
(1)
Szymański Mirosław Józef (1942- )
(1)
Turska Dorota
(1)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin )
(1)
Urban Bronisław (1942-2014)
(1)
Woronowicz Wanda
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(2)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Subject
Uczniowie
(16)
Wychowanie
(5)
Kształcenie
(3)
Młodzież
(3)
Oświata
(3)
Szkoła
(3)
Uczniowie gimnazjów
(3)
Agresywność
(2)
Edukacja
(2)
Kierowanie szkołą
(2)
Kultura
(2)
Nauczanie
(2)
Nauczyciele
(2)
Patologia społeczna
(2)
Socjalizacja
(2)
Subkultura
(2)
Szkolnictwo
(2)
Uczeń
(2)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Edukacja regionalna
(1)
Etyka
(1)
Gimnazja
(1)
Godzina wychowawcza
(1)
Gotowość szkolna
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Kultura masowa
(1)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Obuchowski, Kazimierz
(1)
Oceny szkolne
(1)
Odpoczynek
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Podhale
(1)
Polska
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Rodzina
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Substancje uzależniające
(1)
Testy psychologiczne
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Uczniowie szkół średnich
(1)
Wartość
(1)
Wybór zawodu
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wychowanie w szkole
(1)
Zaburzenia adaptacyjne
(1)
Zaburzenia zachowania
(1)
Subject: time
1989-2000
(2)
1989-
(1)
2001-
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(1)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Domain
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
23 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34186 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42096 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40607 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Prezentacja wyników trzeciej edycji badań młodzieży iławskiej, których głównym celem badań była ocena zmian w rozpowszechnianiu używania substancji psychoaktywnych wśród uczniów pierwszych i trzecich klas gimnazjów.
No cover
Article
In basket
Na dobre i na złe czyli rok w oświacie / Lidia Jastrzębska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2010, nr 6, s.3-8.
Streszczenie: Problemy polskiej oświaty w roku szkolnym 2009/2010.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42209 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Zbiór opracowań z zakresu dyskursu polityczno-oświatowego o codzienności szkoły i edukacyjnych aspektów codzienności ucznia, także ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przedstawiono m. in.: krytykę międzynarodowych badań PISA i sposobu wykorzystywania ich przez MEN, możliwości oddziaływania na jakość szkoły, ocenę gimnazjów, rolę rodziców w polskiej szkole, opinię rodziców 6-latków o obniżeniu wieku szkolnego, trudności edukacji aksjologicznej, różnice w socjalizacji dziewcząt i chłopców, edukację ekologiczną w gimnazjum, kształtowanie uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze fizycznej, analizę porównawczą koncepcji edukacji wczesnoszkolnej Ludwiki Jeleńskiej i Doroty Klus-Stańskiej, pozaszkolną edukację matematyczną dzieci. Grupy uczniów o specjalnych potrzebach to uczniowie: nieprzystosowani społecznie, niepełnosprawni, z ryzyka dysleksji, wychowankowie domów dziecka, ubodzy. Omówiono też wyniki badań opinii uczniów nt. czynników ryzyka i czynników chroniących przed zachowaniami problemowymi - opinie młodzieży badano w ramach projektu Pomerania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43736 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 195-206. Dla nauczycieli/wychowawców zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych, rodziców oraz studentów pedagogiki, psychologii i socjologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43496 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Rola szkoły w kształtowaniu wzorców kulturowych.
Book
In basket
Częśc. materiały konferencyjne.
Streszczenie: Przedstawiono m.in.: uwarunkowania aktywności kulturalnej dzieci i młodzieży, edukację taneczną w szkole, doświadczenia Kuratoriów i Ośrodków Metodycznych w zakresie edukacji kulturowej, a także działalność różnych instytucji (głównie z terenu Śląska) na rzecz edukacji kulturalnej dzieci, jak działania WiM Biblioteki Publicznej we Wrocławiu (Działu Pracy z Dziećmi), Muzeum Miejskiego Wrocławia, Filharmonii Wrocławskiej lub kształcenie animatorów kultury - arteterapeutów w Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu. Edukacja kulturalna łączy się w części prac z edukacją regionalną (np. w artykule o Powstaniu Wielkopolskim w edukacji młodzieży) czy ekologiczną (np. w artykule o warsztatach dla nauczycieli na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38984 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 183-198
Streszczenie: Przedstawiono teoretyczny model skuteczności ucznia obejmujący szkołę jako źródło specyficznych wymogów poznawczych i społecznych oraz podmiotowe determinanty skutecznosci ucznia, analizę i interpretacje wyników badań własnych. W 2002 r. badano uczniów klas III gimnazjów i liceów w Lubelinie - uczniów uznanych za najbardziej skutecznych (grupa zasadnicza) i wszystkich uczniów losowo wybranych klas (grupa kontrolna).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39816 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Informacja nt. założeń i wyników oraz prezentacja scenariuszy zajęć wg autorskich programów wychowawczych realizowanych w ramach tzw. "Żorskiej Szkoły Wczesnej Profilaktyki". Zajęcia dla starszych uczniów szkół podstawowych i średnich służyły: profilaktyce uzależnień (w tym poznawaniu własnych wartości i radzeniu sobie ze stresem), nabyciu umiejętności rozwiązywania konfliktów, integrowaniu zespołu klasowego. Program dla uczniów klas I-III miał na celu kształtowanie umiejętności współżycia z ludźmi, dbania o zdrowie, odmawiania. Zaprezentowano też pozaszk. zajęcia integracyjne dla grup z różnych osiedli i szkół (służące też np. doskonaleniu komunikacji) oraz zajęcia dla drużynowych uczące m.in. asertywności i radzenia sobie ze stresem. Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli dot. umiejętności potrzebnych w świetlicy szk., do prowadzenia spotkań z rodzicami, oraz stresu i mechanizmów obronnych osobowości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36537 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20799, 20798 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39878 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again