Form of Work
Artykuły
(32)
Książki
(12)
Publikacje fachowe
(10)
Publikacje naukowe
(4)
Druki ulotne
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(12)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Author
Kubala-Kulpińska Aleksandra
(4)
Łoskot Małgorzata
(4)
Kaczmarek Izabela
(2)
Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna
(2)
Tanajewska Alicja
(2)
Trochimiak Barbara
(2)
Aksamit-Staszkievicz Diana
(1)
Bałka Agnieszka
(1)
Bojarczuk Agnieszka
(1)
Bugajska-Bigos Iwona
(1)
Bąk Angelika (psychologia)
(1)
Dawidowicz Maria
(1)
Deńca Marta
(1)
Domagała-Zyśk Ewa
(1)
Dudziak-Czajkowska Barbara
(1)
Enzinger Grażyna
(1)
Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami
(1)
Gryz Iwona
(1)
Harmonia Universalis
(1)
Inglot-Kulas Joanna
(1)
Jankowska Anna
(1)
Jarmużek Joanna
(1)
Juśko Edmund (1955- )
(1)
Jędrycha Joanna
(1)
Kiełpińska Iwona
(1)
Kozak Katarzyna
(1)
Kruszewska Katarzyna
(1)
Król Katarzyna (pedagogika)
(1)
Kudyba Wojciech (1965- )
(1)
Kwiatkowska Karolina. (psycholog)
(1)
Kyriazopoulou Mary
(1)
Lis Małgorzata (pedagogika)
(1)
Lisowska Beata
(1)
Marchwian Aleksandra
(1)
Ministerstwo Edukacji Narodowej
(1)
Naprawa Renata
(1)
Niedojadło Andrzej (1953- )
(1)
Nowak Paweł
(1)
O'Regan Fintan J (1960- )
(1)
Olechowska Agnieszka
(1)
Paszkiewicz Aneta
(1)
Paździo Bożena
(1)
Pietras Izabela
(1)
Raszke Bożena
(1)
Rostkowska Joanna
(1)
Sadowska Sławomira
(1)
Skrzetuska Ewa (1951- )
(1)
Stawska Jadwiga
(1)
Szala Elżbieta
(1)
Waliś Robert
(1)
Weber Harald
(1)
Wolny Barbara
(1)
Wyczesany Janina (1937- )
(1)
Zaorska Marzenna (1960- )
(1)
Łobacz Małgorzata
(1)
Łojek Anna
(1)
Żabiński Dawid
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(41)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(24)
Country
Poland
(45)
Language
Polish
(45)
Audience Group
Nauczyciele
(11)
Pedagodzy szkolni
(4)
Nauczyciele nauczania początkowego
(2)
6-8 lat
(1)
Dzieci
(1)
Logopedzi
(1)
Pedagodzy
(1)
Rodzice
(1)
Subject
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(45)
Metody nauczania
(7)
Nauczanie początkowe
(7)
Dziecko niepełnosprawne
(6)
Dziecko zdolne
(6)
Nauczanie
(6)
Dziecko z niepełnosprawnością
(5)
Szkolnictwo specjalne
(5)
Wychowanie
(5)
Dysleksja i dysgrafia
(3)
Dziecko trudne
(3)
Niepowodzenia szkolne
(3)
Program nauczania
(3)
Czytanie
(2)
Dyspraksja
(2)
Dziecko
(2)
Dziecko niedosłyszące
(2)
Grupy rówieśnicze
(2)
Pisanie
(2)
Poradniki dla nauczycieli
(2)
Prawo oświatowe
(2)
Programy nauczania początkowego
(2)
Uczenie się
(2)
Uczniowie
(2)
Ćwiczenia i zadania
(2)
Bibliografia
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dokumentacja szkolna
(1)
Drama (pedagogika)
(1)
Drugoroczność
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko chore przewlekle
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko z ADHD
(1)
Dziecko z trudnościami w uczeniu się
(1)
Dziecko z zespołem Aspergera
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Efektywność nauczania
(1)
Egzaminy gimnazjalne
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Historia (przedmiot szkolny)
(1)
Język
(1)
Język angielski (przedmiot szkolny)
(1)
Język polski (przedmiot szkolny)
(1)
Języki
(1)
Komunikacja
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Lalki teatralne
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Multimedia
(1)
Muzyka
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Młodzież niepełnosprawna
(1)
Nauczanie języków obcych
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Niepełnosprawność sprzężona
(1)
Nieśmiałość
(1)
Odrzucenie rówieśnicze
(1)
Padaczka
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika medialna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Podstawa programowa
(1)
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Porażenie mózgowe
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Scenariusze zajęć dla szkół podstawowych
(1)
Specjalne potrzeby edukacyjne
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Szkoły
(1)
Słuch
(1)
Trudności wychowawcze
(1)
Wybór zawodu
(1)
Wychowanie obywatelskie (przedmiot szkolny)
(1)
Wychowanie w szkole
(1)
Wzmocnienie pozytywne (psychologia)
(1)
Zaburzenia integracji percepcyjno-motorycznej
(1)
Zaburzenia integracji sensorycznej
(1)
Zaburzenia zachowania
(1)
Zainteresowania
(1)
Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
(1)
Zespół AD/HD
(1)
Zespół Aspergera
(1)
Zespół Downa
(1)
Subject: time
2001-
(15)
Subject: place
Polska
(4)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(17)
Artykuł z pracy zbiorowej
(6)
Artykuł problemowy
(5)
Artykuł z czasopisma fachowego
(4)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Ćwiczenia i zadania
(2)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Program nauczania
(1)
Ćwiczenia i zadania do nauczania początkowego
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(21)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Psychologia
(3)
Hobby i czas wolny
(1)
Językoznawstwo
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
45 results Filter
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Artykuł dotyczy badań nad różnicami postrzegania przez uczniów oraz nauczycieli szkół w Polsce i na Litwie osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43371 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Praca terapeutyczna z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce.
No cover
Book
In basket
U góry s. tyt. i okł. nazwa programu : Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Bibliogr. s. 94-96.
Streszczenie: Wiadomości dotyczące tworzenia prawidłowych warunków edukacyjnych umożliwiających uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sprostanie wymaganiom określonym w podstawie programowej. Charakterystyka rodzajów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z upośledzeniem umysłowym, niewidomi i słabo widzący, niesłyszący i słabo słyszący, z autyzmem, z niepełnosprawnością ruchową, z chorobami przewlekłymi, z ADHD, z zaburzeniami w komunikowaniu się, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niedostosowani społecznie i zagrożeni niedostosowaniem, wybitnie zdolni) i wskazówki dla nauczyciela na temat pracy z takim uczniem. Komentarze do realizacji podstawy programowej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem specyfiki przedmiotów nauczania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43448 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Specjalne potrzeby edukacyjne / Agnieszka Olechowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - 324, [1] s. : ilustracje ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks
Streszczenie: Część I. Specjalne potrzeby edukacyjne. Podstawy teoretyczne. Rozdział 1. Geneza i prognoza współcześnie zachodzących i przyszłych zmian w kształceniu i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,Rozdział 2. Definicja specjalnych potrzeb edukacyjnych i rodzajów specjalnego wsparcia edukacyjnego, Rozdział 3. Specjalne potrzeby a rodzaje niepełnosprawności ─ definiowanie, orzekanie, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, możliwości pozyskania środków uzupełniających część oświatową subwencji ogólnej, Rozdział 4. Dynamiczny model definiowania trudności w uczeniu się, Rozdział 5. Zasady pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Rozdział 6. Prawne podstawy wykrywania, definiowania i zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci, Część II. Specjalne potrzeby edukacyjne na co dzień. Dostosowywanie wymagań. Spotkanie teorii z praktyką, Rozdział 7. Niepełnosprawność ─ modele postrzegania niepełnosprawności, definicje, rodzaje i orzekanie o niepełnosprawności, 7.1. Niepełnosprawność intelektualna,7.2. Niepełnosprawność ruchowa, 7.3. Uszkodzenie słuchu,7.4. Uszkodzenie wzroku, Rozdział 8. Niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, Rozdział 9. Szczególne uzdolnienia, Rozdział 10. Specyficzne trudności w uczeniu się,Rozdział 11. Zaburzenia komunikacji językowej,Rozdział 12. Choroba przewlekła,12.1. Otyłość,12.2. Choroby uwarunkowane genetycznie,12.3. Mukowiscydoza,12.4. Cukrzyca,12.5. Epilepsja,12.6. Astma oskrzelowa,Załącznik Rozdział 13. Sytuacje kryzysowe lub traumatyczne, Rozdział 14. Niepowodzenia edukacyjne, Rozdział 15. Zaniedbania środowiskowe związane z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, Rozdział 16. Trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym wcześniejszym kształceniem za granicą Rozdział 17. Autyzm, Część III. Poza ┬specjalne potrzeby edukacyjne├,Rozdział 18. Uniwersalne projektowanie w edukacji (universal design in education), Rozdział 19.Zarządzanie różnorodnością w szkole (diversity management at school).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44477 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44155 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again