Form of Work
Artykuły
(13)
Publikacje naukowe
(11)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Książki
(1)
Status
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Author
Flaszyńska Ewa
(5)
Muster Rafał
(2)
Prawelska-Skrzypek Grażyna
(2)
Baran Grzegorz
(1)
Bednarski Marek
(1)
Bujak Kazimierz
(1)
Cichy Hanna
(1)
Dobrowolski Radosław
(1)
Dorczak Roman
(1)
Gałecka-Burdziak Ewa
(1)
Kaczorowski Paweł (1974- )
(1)
Kukulak-Dolata Iwona
(1)
Maciejca Krystian
(1)
Peter-Bombik Katarzyna
(1)
Rutkowski Mateusz
(1)
Szczęsny Małgorzata
(1)
Uścińska Gertruda (1958- )
(1)
Łojko Majka
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(5)
Time Period of Creation
2001-
(13)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Urzędy pracy
(11)
Bezrobocie
(6)
Opieka społeczna
(4)
Aktywizacja zawodowa
(3)
Bezrobotni
(3)
Rynek pracy
(3)
Polityka społeczna
(2)
Absolwenci
(1)
Badania jakościowe
(1)
Bezrobocie długotrwałe
(1)
COVID-19
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Europejski Urząd ds. Pracy
(1)
Flaszyńska, Ewa
(1)
Instytut Socjologii (Uniwersytet Śląski)
(1)
Miejsca pamięci narodowej
(1)
Ochrona dziedzictwa kulturowego
(1)
Odbiór społeczny
(1)
Opracowanie
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Pamięć zbiorowa
(1)
Pomaganie
(1)
Popularyzacja wiedzy
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Poszukiwanie pracy
(1)
Powiatowy Urząd Pracy (Tychy)
(1)
Pośrednictwo pracy
(1)
Praca
(1)
Praca socjalna
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo socjalne
(1)
Prognozowanie
(1)
Socjologia
(1)
Staż dla bezrobotnych
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Urząd Miejski (Supraśl)
(1)
Więźniowie
(1)
Współdziałanie
(1)
Świadomość regionalna
(1)
Subject: work
Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna
(1)
Subject: time
2001-
(11)
1901-2000
(3)
1989-2000
(3)
Subject: place
Polska
(9)
Gmina Supraśl (woj. podlaskie, pow. białostocki)
(1)
Supraśl (woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Supraśl)
(1)
Tychy (woj. śląskie)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma naukowego
(9)
Artykuł problemowy
(7)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(7)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(3)
Artykuł monograficzny
(1)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Case study
(1)
Opracowanie
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(10)
Socjologia i społeczeństwo
(5)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Edukacja i pedagogika
(1)
Historia
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
19 results Filter
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Wyniki badania wśród doradców zawodowych dotyczących: własnej drogi do zawodu, charakteru i specyfiki wykonywanej pracy oraz propozycji zmian, które zwiększyłyby efektywność świadczonych usług doradczych.
Book
In basket
Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna / Ewa Flaszyńska. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2019. - 133, [2] strony : wykresy ; 23 cm.
(Biblioteka Pracy Socjalnej)
(Engram)
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 130-133.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 46170 (1 egz.)
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Europejski urząd ds. pracy / Getruda Uścińska ; Uniwersytet Warszawski. W: Polityka Społeczna. 2018, nr 10, s. 5-10. - 2018.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 9-10.
Streszczenie w języku angielskim.
No cover
Article
In basket
Article
In basket
Tytuł nadany przez katalogującego.
Bibliografia na stronie 209.
Zawiera recenzję książki: Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna / Ewa Flaszyńska. - Warszawa, 2019.
E-book
In basket
e-ISBN: 978-83-233-8648-3 Seria: ZMIANY ORGANIZACYJNE W INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Z punktu widzenia zarządzania powiatowym urzędem pracy niezwykle ważne są umiejętności kształtowania pozytywnych i trwałych relacji z pracodawcami, będącymi jedną z kluczowych grup klientów. W opracowaniu jest przedstawiana i weryfikowana teza, iż kształtowanie pozytywnych i trwałych relacji urzędów pracy z pracodawcami uwarunkowane jest przyjęciem w organizacji orientacji marketingowej, w której zakłada się ustawienie klienta w centrum organizacyjnego myślenia o strategii i podejmowanych działaniach
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
e-ISBN: 978-83-233-8647-6 Seria: ZMIANY ORGANIZACYJNE W INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Powiatowe urzędy pracy (PUP) to organizacje będące niezwykle ważnym elementem lokalnego rynku pracy. Funkcjonując od wielu już lat, ukształtowały się one jako organizacje o pewnych specyficznych cechach. Będą one w dużym stopniu określać kształt procesów zachodzących wewnątrz instytucji, w tym również decydować o kształcie procesów wprowadzania zmiany organizacyjnej. Wydaje się, że szczególnie wyraźnie wpływ ten dotyczył będzie psychologicznych aspektów zmiany takich, jak np. rodzaj postaw wobec zmiany, kształt i siła oporu wobec zmiany, rodzaj koniecznych działań zaradczych itp.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
e-ISBN: 978-83-233-8649-0 Seria: ZMIANY ORGANIZACYJNE W INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Badania, których wyniki prezentuje niniejszy tekst zostały zrealizowane w ramach projektu badawczego Zmiany organizacyjne w instytucjach rynku pracy, finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny (Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006). Celem programu było dokonanie, w oparciu o wcześniejszą diagnozę, zmian organizacyjnych i modyfikacji w sposobie funkcjonowania urzędów pracy, mających na celu doskonalenia ich działania. Badanie osób bezrobotnych (korzystających z usług urzędów pracy) miało być właśnie elementem wspomnianej diagnozy istniejącego stanu rzeczy, miało dostarczyć informacji niezbędnych dla zaprojektowania działań w celu dokonania zmian organizacyjnych, prowadzących do bardziej efektywnego funkcjonowania powiatowych urzędów pracy. Obok badań nad bezrobotnymi, zrealizowane zostały także w ramach wspomnianego projektu badania nad pracodawcami, instytucjami i organizacjami rynku pracy, a także personelem powiatowych urzędów pracy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
e-ISBN: 978-83-233-8652 Seria: ZMIANY ORGANIZACYJNE W INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Organizacje wspomagające proces znajdywania pracy początkowo miały charakter organizacji społecznych, tworzonych głównie przez związki zawodowe lub pracodawców. Pierwsze publiczne instytucje rynku pracy zaczęły powstawać w krajach uprzemysłowionych pod koniec XIX w., z obawy przed społecznymi i gospodarczymi skutkami bezrobocia. Zajmowały się one wówczas głównie pośrednictwem pracy
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
e-ISBN: 978-83-233-8644-5 Seria: ZMIANY ORGANIZACYJNE W INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Niniejsze opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza skupia się na przedstawieniu wybranych instrumentów zarządzania wspomagających proces zmian organizacyjnych w instytucjach rynku pracy. Bazuje ona głównie na badaniach przeprowadzonych w Niemczech i Norwegii oraz na studiach literaturowych. W drugiej części szczególną uwagę poświęcono uwarunkowaniom procesów decyzyjnych przesądzającym nierzadko o możliwościach stosowania instrumentów wspomagających proces zmian organizacyjnych. Opiera się ona głównie na badaniach przeprowadzonych w powiatowych urzędach pracy, biorących udział w przywołanym powyżej projekcie.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again