Form of Work
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Author
Jajuga Krzysztof
(1)
Walesiak Marek
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
2 results Filter
E-book
In basket
Trzydziesty czwarty numer Ekonometrii wydano z okazji 30-lecia utworzenia Katedry Ekonometrii w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W publikacji tej znalazły się artykuły, które w pełni prezentują zagadnienia badawcze poruszane w ramach dziedziny naukowej, jaką jest ekonometria. Pierwsza część obejmuje publikacje poświęcone aspektom wielowymiarowej analizy statystycznej: aplikacyjnym (siedem pierwszych artykułów) i merytorycznym (trzy kolejne prace). Autorzy kolejnych dziewięciu opracowań wykorzystali do rozwiązania problemów społeczno-ekonomicznych zróżnicowane elementy modelowania ekonometrycznego. Artykuł autorstwa Edyty Mazurek dotyczy wykorzystania dekompozycji miary nierówności do analizy zróżnicowania wynagrodzenia. Prace Michała Kolupy i Zbigniewa Śleszyńskiego są poświęcone konstrukcji układu równań liniowych wykorzystywanego w teorii portfela akcji realizowanego w warunkach krótkiej sprzedaży oraz zastosowaniu metody Frobeniusa-Schura do wyznaczania macierzy odwrotnej do danej macierzy brzegowej. Autorzy dwóch kolejnych opracowań wykorzystują metody prognozowania. Następnych osiem artykułów dotyczy wykorzystania zróżnicowanych metod matematycznych, ekonometrycznych i prognostycznych w analizie zjawisk gospodarczych i finansowych w skali makroekonomicznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W dniach 15-17 września 2010 roku w Hotelu Filmar w Toruniu odbyła się XIX Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXIV Konferencja Taksonomiczna) nt. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, organizowana przez Sekcję Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Katedrę Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Katedrę Metod Ilościowych Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji był dr hab. Tadeusz Kufel, prof. nadzw. UMK, natomiast sekretarzami dr Marcin Błażejowski i mgr Paweł Kufel. Zakres tematyczny konferencji obejmował zagadnienia: a) teoria (taksonomia, analiza dyskryminacyjna, metody porządkowania liniowego, metody statystycznej analizy wielowymiarowej, metody analizy zmiennych ciągłych, metody analizy zmiennych dyskretnych, metody analizy danych symbolicznych, metody graficzne). b) zastosowania (analiza danych finansowych, analiza danych marketingowych, analiza danych przestrzennych, inne zastosowania analizy danych – medycyna, psychologia, archeologia, itd., aplikacje komputerowe metod statystycznych). Zasadniczym celem konferencji SKAD była prezentacja osiągnięć i wymiana.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again